Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

El COPCA i l'ACCD destinen 1,21 milions d'euros a impulsar la participació del món empresarial català en la cooperació al desenvolupament

Aquesta iniciativa vol donar suport als projectes de cooperació que portin a terme els agents empresarials catalans en determinats països i zones en vies de desenvolupament.

query_builder   8 agost 2006 12:01

event_note Nota de premsa

El COPCA i l'ACCD destinen 1,21 milions d'euros a impulsar la participació del món empresarial català en la cooperació al desenvolupament

Aquesta iniciativa vol donar suport als projectes de cooperació que portin a terme els agents empresarials catalans en determinats països i zones en vies de desenvolupament.

Els beneficiaris, que poden sol·licitar aquest ajut fins el proper 30 de setembre, són les organitzacions patronals, les cambres de comerç i indústria, les associacions empresarials i centres de serveis a empreses de Catalunya.

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), organisme adscrit a la Secretaria de Comerç i Turisme, i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) obren una nova convocatòria d'ajuts adreçada a impulsar la participació dels agents empresarials catalans en la cooperació al desenvolupament, amb un pressupost global d'1.210.000 d'euros.

Amb aquesta nova línia d'ajuts es preveu donar suport a diversos projectes de cooperació que desenvolupin organitzacions empresarials catalanes en els països i zones en vies de desenvolupament indicats pel Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE com a receptors d'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD).

Objectius: transferir el model d'empresa catalana als països en vies de desenvolupament

El COPCA i l'ACCD han volgut aprofitar l'esperit del sector empresarial català, que ha estat clau en la creació de riquesa i progrés a Catalunya sustentat en un teixit econòmic format per petites i mitjanes empreses. Un model d'empresa catalana que ha comptat amb el suport de les seves entitats ?associacions, cambres de comerç, patronals, laboratoris tecnològics, organitzacions representatives de l'economia social i centres de serveis? i que ara es vol seguir transferint a organismes similars de països en vies de desenvolupament, a través de la participació activa de les entitats empresarials catalanes en projectes de cooperació.

Aquest programa, que parteix del model d'empresa catalana, s'articula en forma d'ajuts a projectes que realitzen les entitats catalanes de suport a l'empresa en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament. La convocatòria d'enguany ?que es tanca el proper 30 de setembre? té vocació d'evolucionar amb les noves iniciatives de la comunitat internacional de la cooperació al desenvolupament.

Els projectes als quals es donarà suport hauran de tenir un impacte positiu per al desenvolupament del país objectiu, comptar amb un organisme empresarial local que actuï com a contrapart al qual se li transfereixi l'experiència i n'asseguri la sostenibilitat i, transferir part de la experiència de les entitats catalanes a les institucions similars als països en desenvolupament.

Projectes: modernitzar mètodes, canals i tecnologia empresarials i fomentar les capacitats emprenedores

Es donarà prioritat als projectes que incloguin, entre altres, aspectes destinats a la promoció de mètodes gerencials moderns, a l'establiment de canals de comer¬cialització i l'impuls dels mercats locals i regionals, a la promoció de les exportacions dels països beneficiaris, a l'impuls de l'associacionisme, a la creació d'empreses i a la cooperació empresarial.

Alhora, la línia d'ajuts també donarà suport a projectes pel foment de transferència tecnològica i de coneixement a empreses, a iniciatives que impulsin l'enfortiment de les institucions beneficiàries, incidiran en l'increment i la diversificació d'ingressos pels beneficiaris directes i indirectes del projecte.

D'altra banda, es volen impulsar les capacitats emprenedores de la població dels països beneficiaris, afavorir la participació de la dona en els àmbits de l'activitat econòmica formal i l'accés a la propietat dels recursos, contribuir i potenciar la inserció, la participació, l'entorn i les capacitats de la micro, petita i mitjana empresa en l'economia, i donar suport financer i assessorament que millorin l'accés al microcrèdit.

En consonància amb el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament 2006, s'ha concedit especial importància als projectes que promoguin el respecte als drets humans, especialment els drets laborals acordats pels convenis de la Organització Internacional del Treball (OIT) i la cultura de la pau, i que alhora tinguin una incidència positiva en la governabilitat democràtica i millorin les relacions d'equitat entre els gèneres així com la sostenibilitat mediambiental i el foment de tecnologies netes.

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia