. S'invertiran prop de 6 milions d'euros en aquestes actuacions

. Les obres serviran per donar servei a una població equivalent d'11.500 habitants

. A més, també s'aprova la millora del torrent de Sant Pere al municipi de Sant Martí Vell, a la comarca del Gironès, i l'adequació de l'estació de bombament i la seva canonada d'impulsió fins a la depuradora de Castellar del Vallès