Direcció General de Comunicació

Nano administracio electrònica

El Govern impulsa l'administració electrònica, que suposarà un estalvi de més de 1.000 milions d'euros

query_builder   24 gener 2012 16:38

event_note Nota de premsa

El Govern impulsa l'administració electrònica, que suposarà un estalvi de més de 1.000 milions d'euros

  • La iniciativa, que suposarà una inversió de 3 milions d’euros, permetrà millorar l’accessibilitat de tots els ciutadans, estalvi econòmic i de temps, augment de l’eficiència i una simplificació administrativa
 
  • Es preveu la creació d’eines electròniques com el Canal Empresa, els registres electrònics o la creació de sistemes alternatius als certificats digitals
 
El Govern ha aprovat avui les mesures i els projectes prioritaris pel seu valor estratègic que s’hauran de desenvolupar durant l’any 2012 per tal de desplegar l’administració electrònica a la Generalitat. Amb una inversió de 3 milions d’euros, es tracta d’un impuls important per agilitar, simplificar i millorar l'Administració. Aquestes innovacions suposaran un estalvi global de més de 1.000M€ per legislatura, tant per a les diferents administracions, com per a la ciutadania i el sector empresarial.
 
El desenvolupament de l’administració electrònica comporta els avantatges següents:
 
-       estalvi econòmic; ja que implica l’aposta per solucions corporatives, aprofitables i reutilitzables per totes les administracions, que permeten economies d’escala, a més de l’estalvi que suposa evitar la tramitació convencional en paper.
 
-       millora de l’accessibilitat de tots els ciutadans, empreses i institucions independentment de la seva ubicació geogràfica.
 
-       estalvi de temps, per a la pròpia Administració, ja que millora la seva gestió interna, i també per a la ciutadania i el sector empresarial.
 
-       augment de l’eficiència, que es tradueix en una reducció del temps i de l’esforç de tramitació, així com la millora de l’eficàcia i la qualitat del servei prestat.
 
-       impuls de la simplificació administrativa en diversos àmbits (empresa, ciutadà, ens locals i àmbit intern de la Generalitat), que fa possible un estalvi significatiu en temps i recursos dins i fora de l’Administració.
 
Els nous desenvolupaments són:
 
-       Canal Empresa: portal corporatiu amb tota la informació i els serveis que les administracions ofereixen a les empreses, el qual permetrà identificar els tràmits necessaris per a la realització d’una activitat determinada i, a més a més, la seva realització. Aquest desenvolupament culmina en la Finestreta Única Empresarial, que suposarà un important estalvi de càrregues administratives al sector empresarial. El Canal Empresa inclourà una funcionalitat pensada i dissenyada per ser utilitzada, no sols directament per les pròpies empreses, sinó pels representants legals de les empreses.
 
-       Alternatives als certificats digitals: Obrir el món de la signatura digital als ciutadans i les empreses, oferint-los sistemes alternatius al certificat digital, amb menys requeriments. Aquests sistemes, si bé no són vàlids per a tots els casos, sí que ho són per a la majoria de tràmits que actualment es duen a terme amb l'Administració. Amb aquesta actuació es preveu incrementar significativament l’ús de l’administració electrònica per part de col·lectius poc familiaritzats amb les tecnologies de la informació.
 
-       Protocol d’arxiu electrònic (SIGeDA): Elaboració i implantació per al conjunt de l’Administració d’un protocol d’arxiu electrònic i de polítiques per a la gestió de documents electrònics. Tenint en compte que el volum d’expedients arxivats i vigents a la Generalitat és aproximadament de 9 milions de documents, aquest projecte té un abast estratègic fonamental.
 
-       Seu, tauler i registre electrònics: Millorar l’accés a la informació i als serveis de la Generalitat, així com a la publicació de les actes, comunicacions, edictes i altres documents, amb iguals garanties que ho faria en seu física; crear un registre que permeti la presentació electrònica de qualsevol document (actualment es produeixen manualment uns 10 milions d’assentaments l’any). Aquest sistema també afavorirà la comunicació via electrònica entre ciutadania i Administració.
 
-       Valisa electrònica: Permet l’enviament electrònic de documentació entre organismes de la Generalitat i entre unitats d’un mateix organisme. Actualment el volum mitjà d’aquest tipus de trameses és de 500.000 l’any. El 55% d’aquests enviaments triguen més de tres dies a arribar al seu destinatari. Aquesta solució permetrà la recepció immediata.
 
Les mesures de l’acord també estableixen les línies d’impuls prioritàries en les diferents àrees, així com els objectius principals:
 
  • Incrementar l’oferta de tràmits electrònics i garantir que es puguin iniciar els procediments de la Generalitat pel canal d’Internet en el mínim temps possible.
 
  • Incrementar la utilització del Catàleg de Dades i Documents Electrònics per fer efectiu el dret dels ciutadans a no aportar documents o dades que ja són a qualsevol Administració.
 
  • Facilitar als ciutadans, empreses i entitats la possibilitat de rebre notificacions i comunicacions electròniques en lloc de notificacions per correu postal.
 
  • Implantar la solució que permeti que qualsevol proveïdor de la Generalitat pugui lliurar les seves factures en format electrònic.
 
  • Garantir la presentació per mitjans electrònics dels documents que s’han de publicar al DOGC.
 
  • Permetre el pagament en línia de taxes i altres càrrecs.
 
  • Permetre la tramitació electrònica dels expedients de contractació dels departaments.
`