Cultura

El Departament de Cultura i l'Ajuntament de Barcelona signen amb el director del Consorci Mercat de les Flors el contracte programa de l'equipament per als propers 4 anys

El Departament de Cultura i l'Ajuntament de Barcelona signen amb el director del Consorci Mercat de les Flors el contracte programa de l'equipament per als propers 4 anys

query_builder   1 març 2012 16:57

event_note Nota de premsa

El Departament de Cultura i l'Ajuntament de Barcelona signen amb el director del Consorci Mercat de les Flors el contracte programa de l'equipament per als propers 4 anys

 • El document defineix les línies estratègiques a partir de les quals s’elaboraran les propostes artístiques i el contingut qualitatiu de l’equipament pels propers quatre anys 
 • El contracte programa estableix diversos indicadors d’avaluació i seguiment per tal d’assolir els objectius estratègics 
 • El conseller Mascarell destaca que l’acord “ratifica la voluntat del Departament de Cultura i de l'Ajuntament de Barcelona de comptar amb un centre que sigui capçalera en l’àmbit de la dansa per fer possible que el sector agafi el vol i perquè vagin desapareixent alguns dels dèficits que té actualment" 
 • Té com a objectiu promoure que l’equipament esdevingui un centre de referència en el sector de la dansa en l’àmbit nacional i internacional, i impulsar-lo com a espai motor i punt de trobada per al foment de les arts en moviment  
 • El projecte del Mercat de les Flors aposta perquè esdevingui un espai que compatibilitzi el treball com a centre de les arts de moviment, l’obertura a nous públics i el treball en xarxa amb altres entitats i institucions
Fotografia de la signatura del contracte programa
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell i el tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana; signat avui amb el director del Mercat de les Flors, Francesc Casadesús  el nou contracte programa del Consorci Mercat de les Flors – Centre de les Arts de Moviment.
 
El contracte programa comprèn el període 2012-2015 i especifica els compromisos del Mercat de les Flors – Centre d’Arts de Moviment, i els indicadors que permeten el seu seguiment, tant en l’àmbit de l’activitat com en el de la seva gestió. Té com a objectiu promoure que l’equipament esdevingui un centre de referència en el sector de la dansa en l’àmbit nacional i internacional, i impulsar-lo com a espai motor i punt de trobada per al foment de les arts en moviment mitjançant el treball en xarxa amb altres equipaments culturals nacionals i internacionals.
 
El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha destacat que el contracte programa “ratifica la voluntat del Departament de Cultura i de l'Ajuntament de Barcelona de comptar amb un centre que sigui capçalera en l’àmbit de la dansa per fer possible que el sector agafi el vol i perquè vagin desapareixent alguns dels dèficits que té actualment". Mascarell ha afirmat que l’acord proposa, entre altres coses, “treballar a 3 anys vista, promoure la internacionalització de les companyies, fer una política de la dansa vinculada amb altres disciplines i incidir en la creació de nous mercats".
 
El conseller de Cultura ha ressaltat que el Mercat de les Flors “s’ha guanyat en els darrers anys ser l’element nuclear del sector” i del Pla de la Dansa que presentarà properament “perquè ho ha fet especialment bé”, i ha destacat la feina dels seus professionals: "La meva gratitud a tot l'equip del Mercat per la magnífica aportació que ha fet el sector de la dansa en els darrers anys ", ha afirmat.
 
El document signat avui defineix les línies estratègiques a partir de les quals s’elaboraran les propostes artístiques i el contingut qualitatiu de l’equipament pels propers quatre anys. L’acord també es defineix com una eina de direcció, seguiment i avaluació del compliment dels objectius, l’eficàcia i l’eficiència de la gestió. D’altra banda, estableix les relacions entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona amb la direcció del Consorci Mercat de les Flors i determina els seus compromisos en relació amb la gestió, l’activitat, i la finalitat pública del Mercat de les Flors.
 
 
Missió visió i valors del Mercat de les Flors
El Consorci Mercat de les Flors-Centre de les Arts de Moviment té per objecte gestionar el funcionament i les activitats de l’equipament escènic i vetllar perquè esdevingui un centre de referència en el sector de la dansa en l’àmbit nacional, estatal i internacional, fent tasques de difusió, producció, investigació i suport a la creació.
 
Més enllà de l’edifici, el Mercat de les Flors és un espai motor i punt d’encontre de propostes per al foment de les arts de moviment, suport en la consolidació de companyies de qualitat i de públic per a la dansa i altres arts similars. Per aconseguir-ho treballa en xarxa amb diversos agents i altres equipaments nacionals, estatals i internacionals, tant públics com privats en l’àmbit de la cultura i el pensament contemporanis.
 
Té com a valors ser conscientment innovadors, vocacionalment internacionals, transversalment cooperadors, rigorosament sostenibles socialment compromesos, i organitzativament flexibles.
 
Objectius del contracte programa
El contracte programa defineix els objectius del projecte del Mercat de les Flors per al període 2012-2015. Són els següents:
 

1. Proposar referents i models per al sector 

 • Establir referents associats a la marca del Mercat de les Flors per tal de crear vincles estables amb artistes associats i companyies residents.
 • Impulsar la recuperació de la memòria i la construcció d’un imaginari col·lectiu compartit.
 • Promoure un equilibri entre diverses línies artístiques: la dansa contemporània, les populars, els projectes familiars, la dansa integrada, les noves dramatúrgies, el circ contemporani i les signatures d’autor. 

 

2. Potenciar la participació  

 • Afavorir la participació dels públics i la seva presència a l’equipament i a les activitats de mediació social, acció cultural i la creació de comunitat.
 • Impulsar projectes comunitaris i socials, fent atenció a la diversitat cultural i a la construcció de la ciutadania. 

 

3. Incentivar el coneixement 

 • Establir polítiques de relació amb el món educatiu i de la recerca en tots els seus nivells i impulsar l’acostament entre creadors i públics a partir de diverses activitats  educatives.
 • Establir espais de laboratori, vivència i experimentació per compartir els espais de coneixement amb la societat.

 

 4. Impulsar la creativitat 
 
 • Establir accions que permetin la llibertat d’experimentació, amb especial atenció als joves i a les relacions entre l’artista i els seus públics. Una de les eines bàsiques de treball seran les residències i la coproducció com a suport a la iniciativa. 

 

5. Organitzar un sistema sostenible

 • Generar el màxim de recursos propis, sempre que sigui possible aportar-hi continguts de qualitat
 • Assumir un rol actiu en la circulació de propostes artístiques i potenciarà la seva màxima difusió en tots els àmbits territorials possibles 

 

6. Atorgar una atenció preferent al Graner Illa Philips 

 • El contracte programa considera estratègica la vinculació del consorci amb la fàbrica de creació Graner Illa Philips, que estarà gestionat pel consorci mitjançant una comissió de seguiment formada per representants de l’Ajuntament de Barcelona i de les associacions de professionals representatives del sector.
 
 
Objectius estratègics del Mercat de les Flors
 
El projecte del Mercat de les Flors aposta perquè esdevingui un espai que compatibilitzi el treball com a centre de les arts de moviment, l’obertura a nous públics i el treball en xarxa amb altres entitats i institucions. Els objectius estratègics del Mercat de les Flors són :
 
 1. Impulsar, coproduir i programar espectacles de dansa de manera regular equilibrant tendències i sensibilitats.
 2. Treballar amb els públics i fidelitzar-los realitzant una tasca activa i constant, tant pedagògica com d’incentivació de la demanda.
 3. Interactuar amb el món educatiu, proposant projectes per a tots els nivells així com eines pedagògiques que permetin ampliar al màxim el seu territori d’influència.
 4. Proposar formes atentes de relacionar-se amb els nous creadors, els projectes d’investigació i el suport al talent així com el diàleg entre disciplines artístiques.
 5. Organitzar espais de trobada, congressos, formes de compartir informació i coneixements i la creació de comunitat.
 6. Organitzar activitats i obrir espais de participació i diàleg amb els professionals i relacionar-se activament amb tot el sector de la dansa.
 7. Fer possible l’existència de publicacions i d’un arxiu documental que permeti la generació de coneixement i patrimoni a l’entorn de la dansa.
 8. Realitzar accions i col·laborar amb altres entitats culturals, especialment els equipaments públics dedicats a les arts escèniques.
 9. Afavorir la presència de la dansa en d’altres programacions, acompanyar altres espais en el foment d’activitats i articular xarxes i circuits en els més amplis àmbits territorials.
 10. Potenciar les relacions amb diversos sectors socials fent visibles els valors de la dansa a la societat.
 11. Millorar l’eficàcia, l’eficiència en la gestió, qualitat del servei i la competència dels professionals que treballin al Consorci.
 12. Assegurar l’accessibilitat comunicativa i l’avaluació i transparència de les accions i dels resultats del Consorci.
 
 
Indicadors
 
El contracte programa estableix diversos indicadors d’avaluació i seguiment per tal d’assolir els objectius estratègics. Els indicadors estan ajustats al primer any de vigència de l’acord i seran avaluats en funció de l’evolució del pressupost del consorci. Alguns exemples d’indicadors són aquests:
 
 • Programar més de 250 espectacles. 
 • Potenciar un mínim de 10 artistes residents i companyies associades. 
 • Superar els 50.000 usuaris.
 • Assolir el 60% d’ocupació sobre el total d’aforament a les sales del Mercat de les Flors.
 • Potenciar un mínim de 5 coproduccions per temporada.
 • Assolir un mínim de 10 companyies residents al Graner per tal de potenciar-lo com a fàbrica de creació del Mercat.
 • Organitzar un mínim de 2 congressos o espais de trobada amb el sector en l’àmbit nacional o internacional.
 • Posar en funcionament l’oficina d’assessorament a producció i potenciació de gires.      
 • Obrir un arxiu audiovisual de dansa i diverses línies de publicacions.
 • Donar suport al territori en l’àmbit de la dansa amb la producció d’un mínim de 4 produccions en gira.
 • Garantir un mínim del 30% del pressupost anual amb recursos propis i d’entitats no consorciades.
 • Destinar un mínim del 50% del pressupost anual a l’activitat.
 • Organitzar de manera continuada activitats educatives i de formació de públics.
 
Història del Mercat de les Flors
El Mercat de les Flors va néixer com a equipament escènic l’any 1983 a l’edifici noucentista del Palau de l’Agricultura, construït arran l’Exposició Internacional de 1929 a la muntanya de Montjuïc. Però no va ser fins a dos anys més tard, l’any 1985, després de les obres de condicionament de l’espai , que va ser inaugurat oficialment com a teatre municipal l’any 1985 amb l’estrena de Mahabarata, dirigida per Peter Brook
 
L’espai compta amb tres sales amb programació continuada: la Sala Maria Aurèlia Capmany, la Sala Ovidi Montllor i la Sala Pina Bausch, que acull activitats de petit format. Durant la seva trajectòria han dirigit el Mercat Joan Mª Gual (en dues etapes), Elena Posa i Andreu Morte (també en dues ocasions).
 
El Consorci Mercat de les Flors - Centre de les Arts de Moviment es va constituir oficialment l’any de 2007. Està format per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i té per objecte gestionar el funcionament i les activitats de l’equipament escènic, i vetllar perquè esdevingui un centre de referència en el sector de la dansa en l’àmbit nacional, estatal i internacional, fent tasques de difusió, producció i suport a la creació.
 

1  

Fitxers adjunts

Fotografia de la signatura del contracte programa

Fotografia de la signatura del contracte programa
JPG | 436