Direcció General de Comunicació

Subvencions pluriennals

El Govern transferirà 700 milions d'euros als ens locals els propers 4 anys per finançar els serveis socials

query_builder   6 març 2012 13:35

event_note Nota de premsa

El Govern transferirà 700 milions d'euros als ens locals els propers 4 anys per finançar els serveis socials

  • El Consell Executiu també autoritza el Departament de Benestar Social i Família a subvencionar entitats amb caràcter pluriennal en matèria de serveis socials, polítiques d’igualtat, immigració, joventut, i acció cívica
 
El Govern, a través del Departament de Benestar Social i Família, transferirà prop de 700 milions d'euros en els propers 4 anys als ens locals i supramunicipals per garantir el finançament que ofereixen aquestes administracions. El Consell Executiu ha aprovat l’autorització perquè el Departament de Benestar Social i Família pugui dur a terme despeses d’abast pluriennal amb els ens locals en matèria de serveis socials, polítiques d’igualtat, i altres programes relatius al benestar social, a través de la subscripció d’un Contracte Programa.
 
El Contracte Programa és un instrument regulat a la Llei 12/2007, de serveis socials per avançar en la coordinació i la cooperació entre les diferents administracions per millorar la qualitat dels serveis públics i l’eficiència dels recursos. Així es va concretar al Contracte Programa 2008-2011 i ara tant el Departament de Benestar Social i Família com els ens locals han manifestat la voluntat de continuar avançant en el sistema català de serveis socials amb un nou Contracte Programa per al període 2012-2015.
 
D’aquesta manera, el Departament de Benestar Social i Família transferirà durant els propers 4 anys un total de gairebé 700 milions d’euros als ens supramunicipals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants, per garantir la coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials i l’estabilitat dels serveis i dels professionals que els presten. Amb aquestes transferències, de caràcter anual, els ajuntaments i consells comarcals podran finançar serveis i programes com els ajuts d’urgències socials, els serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, els sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills, l’acollida i la integració per a persones estrangeres immigrades, el programa d’atenció social per a persones afectades amb el VIH/SIDA, el programa d’atenció social per a persones amb drogodependències, el servei d’integració familiar, el programa de suport a famílies en situació de vulnerabilitat o els serveis d’informació i d’atenció a les dones.
 
 
 
 
Subvencions pluriennals a entitats
 
El Govern també ha autoritzat el Departament de Benestar Social i Família a atorgar subvencions de caràcter pluriennal per al període 2012-2014. És el cas, d'una banda, de les entitats d’iniciativa social, que a través de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) reben un ajut per finançar el manteniment dels establiments d’atenció directa als usuaris. D'aquesta manera el Govern garanteix l'estabilitat suficient a les entitats per seguir prestant el servei.
 
D’altra banda, el Departament de Benestar Social i Família ofereix línies de subvencions a entitats que financen projectes que, pel seu abast, tenen una durada o un període de justificació superior a un any. Aquest és el cas de:
 
  • Les subvencions per a convenis de reconeixement de la tasca associativa d’entitats especialment rellevants en el teixit associatiu juvenil.
 
  • Les subvencions per dur a terme projectes de caràcter cívic, comunitari, de participació i de foment del voluntariat.
 
  • Les subvencions a entitats per realitzar programes i activitats d’integració social de persones estrangeres immigrades i catalanes retornades.
 
La despesa total d’aquestes subvencions per al període 2012-2014 és de gairebé 500 milions d’euros.
`