Direcció General de Comunicació

El Govern informa del seguiment de la vaga general

query_builder   28 març 2012 17:27

event_note Nota de premsa

El Govern informa del seguiment de la vaga general

 • L’Executiu donarà compte del seguiment, les possibles incidències i el compliment dels serveis mínims dictats pel Departament d’Empresa i Ocupació
 
El Govern de la Generalitat informarà demà dijous, 29 de març, del seguiment i de les incidències que es puguin produir a Catalunya durant la jornada de vaga general, convocada pels sindicats UGT i CCOO contra el Decret llei de reforma laboral aprovat pel Govern espanyol.   

L'Executiu informarà del seguiment i les incidències de l'aturada a través de diversos comunicats de premsa i compareixences informatives. Podeu informar-vos també a través de l’usuari de twitter (@gencatpremsa).


Previsió de comunicats i compareixences (hores aproximades)

 • 8.00 hores. Compareixença informativa del conseller d'Interior, Felip Puig, per donar les primeres informacions del desenvolupament de la vaga general.

 • 11.30 hores. Comunicat de premsa sobre el seguiment i el compliment dels serveis mínims, entre d’altres.

 • 13.30 hores. Compareixença informativa del portaveu del Govern i secretari general de la Presidència, Francesc Homs, a la sala de premsa del Palau de la Generalitat.

 • 18.30 – 19.00 hores. Compareixença informativa del portaveu del Govern i secretari general de la Presidència.

 • 20.30 hores. Comunicat de premsa o compareixença en funció de l’evolució de la jornada.


Serveis mínims

L’ordre dels serveis mínims dictada per la Generalitat garanteix els serveis essencials per a les persones i l’exercici legítim del dret de vaga. Aquests són els serveis mínims dictats per alguns dels sectors competència de la Generalitat de Catalunya que tenen una major incidència per a la població. L’ordre sencera es pot consultar al web del Departament d’Empresa i Ocupació i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Transport de viatgers urbà i interurbà
 • Transport de Rodalies operat per Renfe Operadora, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA, Transport de Barcelona SA, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i resta de transports de viatgers urbans i interurbans i tram: de 6:30 a 9:30 hores i de 17:00 a 21:00 hores: 1/3 del servei. En tot cas, s’haurà de garantir, com a mínim, un desplaçament complert d’anada i de tornada.

 • Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.

 • Transport escolar per accedir a centres d’infantil i primària que no tenen transport públic alternatiu: manteniment del servei.

 • El servei de llançadora de les terminals de l’aeroport (Trans T1 – T2 UTE): funcionarà al 50% durant tota la jornada.

 • En el servei d’autobús que uneix Barcelona amb l’aeroport prestat per Express Autobús: 50% del servei habitual.

 • Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: 1/3 del servei.
 

Transport  de mercaderies
 • El transport de les mercaderies imprescindibles per abastir els establiments sanitaris i farmàcies, com en un dia festiu. Pel que fa a la resta de mercaderies, es transportaran les que per la seva naturalesa perible no siguin susceptibles de conservació més enllà de 24 hores.


Assistència sanitària a centres i establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada
 
Es garanteix el funcionament normal a:
 • Serveis d’urgències.

 • Unitats especials (UCI, UVI, unitats coronàries, d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i radioteràpia-quimioteràpia i altres d’urgència vital).

 • Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radio i quimioteràpia en situacions urgents.

 • Atenció als malalts ingressats, tant assistencial com bàsica d’infermeria i hotelera.

 • Neteja de les àrees d’alt risc (quiròfans, unitats de grans cremats, prematurs, UCI i UVI, sales de parts, unitats d’infecciosos i d’immunodeprimits, laboratori d’urgències, cuines...).

 • Transport sanitari per atendre les urgències.
 • Coordinació d’urgències i sistemes d’emergències.
 
 
Centres docents públics i privats concertats no universitaris i llars d’infants
 • Centres d’ensenyament infantil i de primària (3 a 12 anys): Una persona de l’equip directiu i un docent per cada 6 unitats (aules).

 • Llars d’infants (0 a 3 anys): Una persona de l’equip directiu i 1/3 de la plantilla.
 

Centres d’atenció i gestió de trucades d’urgències i emergències com les sanitàries, de policia, d’ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d’aigua i gas, d’informació de trànsit
 • El servei es prestarà amb el personal necessari i imprescindible per poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.
 

Subministrament d’energia elèctrica, de gas, d’abastament d’aigua potable, d’evacuació, de tractament d’aigües residuals i enllumenat públic
 • Funcionament normal de les instal·lacions i reparació de les avaries urgents.
 

Empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials
 • El servei de menjadors socials: personal imprescindible per la prestació del servei.

 • Ajuda a domicili: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.

 • Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.

 • Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.

 • El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.

 • Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.

 • Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.

 • Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.
 

Administració de la Generalitat de Catalunya

Serveis comuns a tots els centres de treball:
 
 • Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball

 • Serveis de registre de documents (o bé Oficines d’Atenció Ciutadana), serveis de control d’accés i serveis de telefonia:
                -Si el centre té fins a 100 treballadors: 3 persones
                -Si el centre té més de 100 treballadors: 4 persones

 • Serveis que tramitin actuacions amb terminis preclusius o que pel seu incompliment puguin provocar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de tercers: una persona per servei afectat.