Justícia

El Departament de Justícia destina 105.868 euros a la prestació del servei d'orientació jurídica als centres penitenciaris de Catalunya

query_builder   8 maig 2012 17:56

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia destina 105.868 euros a la prestació del servei d'orientació jurídica als centres penitenciaris de Catalunya

Durant el 2011, els advocats que presten aquest servei van atendre 4.567 consultes i peticions d’assessorament
 
La consellera de Justícia, M. Pilar Fernández Bozal, i el president del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC), Antoni Molas, han signat avui un acord per a la prestació del servei d’orientació jurídica penitenciària durant el 2012.
 
L’Acord permet que les persones internes en centres penitenciaris tinguin accés al servei d’orientació jurídica, com qualsevol altre ciutadà que requereix una primera informació sobre un tema jurídic o vol sol·licitar el reconeixement del dret d’assistència jurídica gratuïta. En el cas dels interns, però, rebran l’orientació i assessorament a l’interior dels centres penitenciaris, de manera que la seva situació de privació de llibertat no els comportarà indefensió davant de temes del seu interès.
 
Amb l’Acord signat avui, el Departament de Justícia i el CICAC prorroguen la vigència del Conveni de col·laboració signat l’any passat per a aquest servei, que es presta a les presons catalanes des del 2005.
 
Concretament, el 2012 el Departament de Justícia destinarà 105.868,96 euros de subvenció per a aquest servei, que funcionarà 60 hores setmanals, durant les quals els advocats estaran presents als centres penitenciaris de Catalunya per atendre les consultes dels interns.
 
El Servei d’Orientació Jurídica Penitenciària es prestarà als centres penitenciaris d’Homes de Barcelona, Joves, Dones, Brians 1, Brians 2, Quatre Camins,  Lledoners, Figueres, Girona, Ponent i Tarragona, amb una distribució d’hores en funció del volum de població penitenciària que acullen. 
 
Amb l’Acord signat avui, el CICAC garanteix que els professionals que presten el servei estan especialitzats i poden atendre i actuar en totes dues llengües oficials. El servei està especialment adaptat a l’especialitat de la majoria de les consultes que es produeixen de l’àmbit penal i penitenciari.
 
.
Balanç del servei
 
Les matèries sobre les quals els interns demanen assessorament es poden distribuir en tres grans blocs. D’una banda, el de matèria penitenciària -com ara classificació, treball als centres o permisos-, que representa un 31,49 % del total de les demandes. D’altra banda, les consultes sobre execució penal (presó provisional, recursos, revisió de sentències, etc.), amb un percentatge similar. I encara un tercer bloc, que engloba assessoraments sobre assumptes de família, com ara divorcis, o bé sobre temes laborals o violència domèstica, entre altres temes. Les consultes relacionades amb aquest tercer bloc suposen el 36,45 % del total.
 
Durant l’any 2011 es van dur a terme un total de 4.567 consultes o assessoraments en tots els centres penitenciaris de Catalunya, xifra que representa un lleuger descens per segon any consecutiu (4.748 l’any 2010 i 4.672 l’any 2011).
 
Des del servei d’orientació jurídica penitenciària es van tramitar l’any passat un total de 216 sol·licituds d’assistència jurídica gratuïta, la majoria de les quals corresponien a l’àmbit del dret de família.
 
El perfil de l’usuari del servei és el d’un intern d’una edat compresa entre els 24 i els 35 anys i de nacionalitat espanyola, amb una presència cada cop més elevada de consultes formulades per interns d’origen estranger (ja representen un 45,90 % del total).