• El Departament de Salut ha manifestat al Ministeri el seu posicionament en relació a temes com l’assegurament i la concreció d’un Fons de garanties sanitàries més funcionals i establir topalls en el transport sanitari no urgent
 
En declaracions al Parlament de Catalunya, el conseller Boi Ruiz ha expressat la necessitat de corregir el Reial Decret Llei 16/2012, per tal de mantenir el model del sistema sanitari estatal com a model de sistema nacional de salut universal. El conseller considera que el dret a l’assistència s’ha de determinar a partir de la ciutadania i no en relació a la condició d’assegurat de la Seguretat Social.
 
Pel que fa a l’atenció a determinats col·lectius, com ara immigrants, Catalunya ha proposat esmenes “per tal de garantir l’assistència a les persones immigrades per raons solidàries i sanitàries”, segons ha explicat el conseller.
 
El titular de Salut ha explicat les aportacions que s’han  fet des del Departament, entre les quals destaquen la necessitat d’establir límits de copagament en determinats pacients (hemodiàlisi, tractaments oncològics, entre d’altres); en el transport sanitari no urgent i l’exclusió del copagament farmacèutic de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.
 
En aquest sentit, el Departament confia que l'estat accepti les propostes fetes des de Catalunya per garantir el sistema nacional de salut, alhora que emprendrà les mesures legislatives corresponents per evitar la invasió de competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut .
 
Boi Ruiz ha manifestat també que, en relació amb la capacitat organitzativa de les comunitats autònomes en termes de recursos humans, “Catalunya no acceptarà cap procés que comporti l’estaturització dels professionals del sistema de salut català i més quan la seva eficiència està contrastada en termes de costos unitaris i excel·lència de resultats”.