Interior

Interior, TSJC i FGC signen un protocol de col·laboració per agilitzar l'aixecament de cadàvers a les vies ferroviàries

query_builder   14 maig 2012 14:04

event_note Nota de premsa

Interior, TSJC i FGC signen un protocol de col·laboració per agilitzar l'aixecament de cadàvers a les vies ferroviàries

FOTO
El conseller d’Interior, Felip Puig; el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Miguel Àngel Gimeno, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, han signat avui un protocol de col·laboració que permetrà agilitzar els tràmits per a l’aixecament de cadàvers a les vies ferroviàries.
 
A partir de la signatura d’aquest conveni, FGC, a través del Centre de Comandament Integrat, comunicarà la incidència al cos de Mossos d’Esquadra, donant-los totes les dades que permetin localitzar fàcilment el lloc on es troba/en el/s  cadàver/s  i/o vestigis, i acompanyant fins al lloc les dotacions intervinents policials i les autoritats, si fos necessari.
 
Per part seva, mitjançant la seva cadena de comandament, els Mossos d’Esquadra comunicaran immediatament al Jutjat de Guàrdia competent totes aquelles dades que puguin ser interessants perquè el jutge adopti la decisió que consideri més convenient, atès que el fet que es desplaci fins al lloc de l’accident no és preceptiu.
 
Així mateix, el Jutjat de Guàrdia competent comunicarà la seva decisió al funcionari policial que hagi donat la notícia de la incidència, que haurà de contenir, en tot cas, una menció clara i expressa respecte a l'autorització per moure el/s cadàver/s i les restes o perquè romanguin al lloc fins a l’arribada del metge forense i/o la comissió judicial. En el cas que s'autoritzi el moviment del/s cadàver/s i/o restes, el duran a terme, exclusivament, els funcionaris policials actuants, que procuraran documentar-ne l'estat de la manera més fefaent possible abans d’iniciar els treballs de trasllat. Un cop personat, serà el metge forense qui autoritzarà l’aixecament del/s cadàver/s, llevat que consideri necessària la presència de l'autoritat judicial, la qual, un cop personada, serà en última instància qui n'autoritzi l’aixecament.
 
A més a més, en el marc d’aquest protocol, es constituirà una comissió mixta presidida pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de la qual formaran part, com a vocals, el degà dels jutges de Barcelona o un altre jutge degà de Catalunya, en representació dels jutges; dos representants del cos de Mossos d'Esquadra, i per part dels FGC, el cap de Prevenció i Responsabilitat Social Empresarial i el cap de l’Assessoria Jurídica, o persones en qui deleguin. La Secretaria de la Comissió recaurà en la persona que el president designi.
 
Aquesta Comissió es reunirà anualment, i amb caràcter extraordinari sempre que el president ho consideri necessari, per si mateixa o a proposta d’algun dels representants  de les parts.
 
Aquest protocol entrarà en vigor avui, un cop signat, i tindrà una durada de 3 anys prorrogables.