Interior

El Govern ha aprovat avui el decret de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Interior recupera l'Escola de Policia i l'Escola de Bombers i Protecció Civil

query_builder   22 maig 2012 18:40

event_note Nota de premsa

El Govern ha aprovat avui el decret de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Interior recupera l'Escola de Policia i l'Escola de Bombers i Protecció Civil

  • Interior reorganitza l'estructura de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i millora els continguts formatius
  • El comissari dels Mossos d'Esquadra, Antoni Permanyer, serà el nou Cap de l'Escola de Policia de Catalunya
  • L'actual subdirector general tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Josep Maria Juncosa, serà el nou Cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil
  • Pel proper curs, es posarà en marxa el màster de ‘Direcció estratègica de la seguretat i policia’

 

 
Roda de premsa reestructuració ISPC
El Govern ha aprovat avui un decret de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ateses les necessitats de formació especialitzada i diferenciada dels col·lectius de policies i bombers. La reorganització també inclou la millora dels continguts formatius. D'aquesta manera, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya s’organitzarà en dos òrgans diferenciats, l’Escola de Policia de Catalunya i l’Escola de Bombers i Protecció Civil.
 
El conseller d’Interior, Felip Puig, ha explicat avui en roda de premsa que la reestructuració suposa “la consolidació del nostre model de seguretat també en l’àmbit de la formació, fonamentat en la gestió de la seguretat pública i en la gestió de les emergències”. Puig ha afegit que amb aquesta nova organització “hem volgut visualitzar dins de l’Institut el cos de Mossos d’Esquadra i el cos de Bombers i per aquest motiu les escoles estaran a càrrec de dos professionals de la màxima línia de comandament: un comissari dels Mossos d'Esquadra i un inspector del cos de Bombers de la Generalitat”.
 
El comissari dels Mossos d'Esquadra, Antoni Permanyer, serà el nou Cap de l'Escola de Policia de Catalunya i l’inspector del cos de Bombers de la Generalitat Josep Maria Juncosa, fins ara subdirector general tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, serà el Cap de l'Escola de Bombers i Protecció Civil.
 
El conseller Puig ha explicat que el procés també implica la posada en marxa d’un “ambiciós pla per potenciar la formació contínua, especialitzada, universitària i l’aprenentatge electrònic que cerca la millora permanent dels nostres cossos de seguretat i d’emergències”.
 
 
1.  L'Escola de Policia de Catalunya
 
L'Escola de Policia s’estructura mitjançant una Àrea d’Instructors de Policia, una Àrea de Continguts de Formació Policial i un Servei de Formació Policial. Les seves funcions són, entre d'altres:
 
a) Elaborar el Pla anual de formació policial i dirigir i supervisar la seva implantació, així com  dirigir i supervisar la resta de les activitats de formació.
b) Proposar, dissenyar, desenvolupar i supervisar el contingut docent concret de les activitats de formació en matèria de seguretat.
c)  Elaborar els plans de carrera dels cossos de policia.
d) Impulsar i coordinar la recerca, el desenvolupament i la participació en projectes europeus, compartint la innovació formativa de l’Institut amb els altres centres formatius d’aquest àmbit, tant nacionals com internacionals, i entre els operadors de seguretat, promovent publicacions de caràcter científic, tècnic, formatiu i informatiu, i organitzant activitats de debat i divulgació.
e) Promoure la col·laboració i la cooperació amb institucions, centres i establiments docents, tant nacionals com internacionals. 
 
 
2. L'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya
 
L'Escola de Bombers i Protecció Civil s’estructura en una Àrea d’Instructors i de Continguts en Riscos, Emergències i Protecció Civil, un Servei de Formació en Riscos i Emergències i una Secció de Formació en Protecció Civil. Les seves funcions són, entre d'altres:
 
a) Elaborar el Pla anual de formació en riscos,emergències i protecció civil i dirigir i supervisar la seva implantació, així com  dirigir i supervisar la resta de les activitats de formació.
b) Proposar, dissenyar, desenvolupar i supervisar, el contingut docent concret, de les activitats de formació en matèria d’emergències i seguretat civil.
c)  Elaborar els plans de carrera del personal de protecció civil i de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments.
d) Impulsar i coordinar la recerca, el desenvolupament i la participació en projectes europeus, compartint la innovació formativa de l’Institut amb els altres centres formatius d’aquest àmbit, tant nacionals com internacionals, i entre els operadors de seguretat, promovent publicacions de caràcter científic, tècnic, formatiu i informatiu, i organitzant activitats de debat i divulgació.
e) Promoure la col·laboració i cooperació amb institucions, centres i establiments docents, tant nacionals com internacionals.
 
Una altra novetat és que dins la nova organització de l’Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya, es dóna per primer cop un tractament específic i diferenciat a la formació que ha de rebre el personal dels col·lectius professionals de l’àmbit de protecció civil.
 
Per últim, els serveis comuns de suport a les dues “Escoles“ s’unifiquen en la Subdirecció General d’Administració i Suport Acadèmic i en el Servei de Selecció, Avaluació i Seguiment.
Així mateix, les unitats de formació que ara depenien de les dues direccions generals, la Direcció General de Policia i la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, passen a dependre de l'Institut. D'aquesta manera s'evita incrementar personal administratiu.
 
L'adaptació de l’estructura de l’Institut s'ha plantejat ateses les necessitats de formació especialitzada i diferenciada dels col·lectius de policies i bombers i per donar una millor resposta a aquesta realitat. Igualment, l’experiència d’aquests quatre anys de funcionament de l’Institut ha posat de manifest la necessitat de disposar d’una identitat singular diferenciada per les escoles dels dos col·lectius majoritaris: policies i bombers, dins el marc de l'Institut. En aquest sentit, la Llei 10/2007, de 30 de juliol, que va crear l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya permet que l’Institut utilitzi les anteriors denominacions en les activitats formatives que organitza i que tinguin com a destinataris el personal d’aquests àmbits.
 
Aquest plantejament es troba alineat amb l’estratègia que el Departament d’interior planteja en el Pla de Govern 2011-2014, en el qual figura, com una de les seves actuacions la singularització de la personalitat de l’Escola de Policia i de l’Escola de Bombers en l’estructura organitzativa i de funcionament de l’Institut.
 
 
Novetats en els cursos bàsics i impuls a la formació superior i ‘en línia’
 
Aquesta reestructuració també es fa extensible a la formació. Amb l’objectiu de millorar l’adequació de la formació a les necessitats professionals dels diversos cossos i col·lectius vinculats al sistema de seguretat, la direcció de l’Institut ha impulsat l’elaboració del Pla director de la millora de la formació policial i de bombers, en els quatre àmbits que s’ofereixen des de l’ISPC: formació bàsica, especialitzada, contínua i promoció. 
 
La formació que es proporcionarà als futurs policies i bombers es basarà en la formació per competències, que integra en l'aprenentatge coneixement i pràctica, i el desenvolupament de les habilitats i les actituds que han de tenir els servidors públics del sistema de seguretat pública de Catalunya per afrontar les situacions futures amb eficàcia i eficiència.
 
Curs de formació bàsica per a policies
 
Entre les millores que s’introduiran al curs bàsic de policies hi ha la impartició d’anglès de forma obligatòria, el curs de capacitació per obtenir el certificat acreditatiu de la competència digital ACTIC (Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació), l’augment del nombre d’hores destinades a exercicis pràctics i el caràcter obligatori de tots els seminaris (fins ara voluntaris).
 
Curs de formació bàsica per a bombers
 
En el cas dels bombers, s’han adaptat l’estructura i els continguts del curs als requeriments de la titulació del Grau mig de formació professional. Actualment la formació bàsica és de 650 hores; els bombers que ho desitgin podran obtenir la titulació un cop hauran realitzat les hores de formació continuada necessàries. D’aquesta manera, els bombers funcionaris podran obtenir un títol equivalent al que obtenen els policies.
 
Formació dels bombers voluntaris
 
Dins l’oferta formativa d’emergències, l’ISPC programa diversos cursos adreçats específicament als bombers voluntaris. El 2012 s’ha previst ampliar l'oferta de cursos sobre incendis d’interior, rescat en accidents de trànsit, actualització forestal, conducció, instal·lacions o cartografia i orientació, entre d'altres. El Departament d’Interior manté el compromís d’oferir formació especialitzada als bombers voluntaris i continuar treballant conjuntament per assegurar que les necessitats s’adeqüen a l’oferta formativa.
 
Formació universitària en seguretat
 
L’ISPC potenciarà la formació universitària creant programes de formació superior propis o en col·laboració amb centres universitaris, amb l’objectiu d’aprofundir en la professionalització dels cossos i en el seu coneixement. Pel proper curs es posarà en marxa el màster de ‘Direcció estratègica de la seguretat i policia’, que s’organitzarà amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona. També s’està treballant amb la col·laboració en màsters i postgraus d’universitats catalanes per oferir programes d’ensenyament superior, com és el cas del grau interuniversitari de policia i seguretat.
 
ISPC en xarxa
 
Des de mitjans de 2011 l’ISPC ha donat un impuls a l’aprenentatge electrònic que s’incorpora com una eina essencial en tota la formació dels professionals.
 
En aquesta línia s’ha creat el campus ‘ISPC en xarxa’, i s’ha reconceptualitzat l’oferta formativa actual per tal d’integrar-hi components d’aprenentatge electrònic. Aquells cursos que ja s’impartien en les modalitats en línia o semipresencial s’han continuat realitzant adaptats a la nova estratègia i entorn.
 
L’extensió de la modalitat de l’aprenentatge electrònic en la formació que s’imparteix a l’ISPC serà un dels elements clau que afavorirà la descentralització de determinades activitats formatives, tant en l’àmbit policial com en el d’emergències, un dels objectius prioritaris de l’Institut.
 
Formació a mida
 
La formació a mida que desenvolupa l’ISPC s’adreça principalment als àmbits municipal (tècnics o càrrecs electes d’ajuntaments, policies locals) i empresarial. L’ISPC presta servei als municipis o a determinats sectors empresarials o de la societat civil amb unes demandes molt concretes o específiques de formació. En aquests casos s’analitza i es dissenyen els programes amb els representants de les organitzacions per donar resposta a les seves necessitats formatives. També se n’ha desenvolupat per a cossos de seguretat d’altres països.
 
Formació per a la direcció i els comandaments
 
L’ISPC realitza habitualment formació per facilitar les eines i les tècniques per a la gestió, aliniació i potenciació d’equips, per a la presa eficaç de decisions. Enguany, tanmateix, reforça la formació amb programes específics per donar suport al desenvolupament personal i directiu dels comandaments.
 
Jornades monogràfiques i d’actualització
 
S’han organitzat diversos actes i jornades monogràfiques per apropar el coneixement sobre seguretat i emergències, afavorint la reflexió, el debat i per aprofundir la relació entre els professionals del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 
Les jornades monogràfiques permeten comptar amb la participació de nombrosos i prestigiosos experts, nacionals i internacionals i analitzar amb profunditat diferents aspectes estratègics.
 
II Escola d’Estiu
 
L’ISPC, com a centre de creació i transferència del coneixement del sistema de seguretat pública de Catalunya té, entre les seves finalitats, promocionar l’estudi i la recerca en l’àmbit de la seguretat. Amb l’organització de l’Escola d’Estiu, l’Institut de Seguretat Pública vol aprofundir en el coneixement de determinats aspectes del sistema públic de seguretat, difondre els pilars i els valors de servei que el sustenten i generar sinèrgies entre els diferents operadors, així com potenciar la creació de xarxes estables de col·laboració entre professionals.
 
Amb un abast més concret que l’edició de 2011, el proper mes de juliol tindrà lloc la 2a. Escola d’Estiu; el programa d’enguany es focalitzarà en l’espai públic, el seu ús i la seva seguretat.
 
La primera edició, sota l’epígraf ‘El sistema públic de seguretat: un servei a les persones’, va reunir durant cinc dies 100 ponents i més de 400 professionals, entre membres dels operadors públics i privats del sistema de seguretat, i tècnics i especialistes de diferents àmbits funcionals.
 
Relacions internacionals
 
L'Institut continua participant en activitats de diferents institucions europees amb l'objectiu de mantenir xarxes de cooperació en seguretat i emergències, així potenciar la projecció exterior. També organitza estades formatives i d'intercanvi amb altres centres de França, Alemanya, Holanda i Portugal.
 
Consell Pedagògic i Científic
 
La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa. va afectar diferents articles de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, un d’ells el relatiu a la composició del Consell Pedagògic i Científic. Enguany se n’han designat els membres. 

1  

Fitxers adjunts

FOTO

FOTO
JPG | 3070