Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Nou impuls a la gestió telemàtica ramadera: impressió de DIBs per part dels ramaders

query_builder   28 maig 2012 13:17

event_note Nota de premsa

Nou impuls a la gestió telemàtica ramadera: impressió de DIBs per part dels ramaders

FOTO WEB
Un moment de la presentació en roda de premsa.
 
El director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Miquel Molins, acompanyat de la subdirectora general de Ramaderia, Dolors Vila, així com de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Cristina Bosch, ha presidit avui, a la seu principal del Departament, a Lleida, la presentació de la nova aplicació telemàtica ramadera, presentació que també ha anat a càrrec de la responsable de Planificació i Coordinació de l'esmentada Direcció General, Cristina Massot.
 
Molins ha explicat que amb l’objectiu d’adaptar la gestió ramadera a les necessitats actuals,  la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha apostat pel desenvolupament de la tecnologia necessària per a facilitar els tràmits administratius relatius a les explotacions catalanes, i per aquest motiu, s’ha impulsat l’entrada del sector ramader al programa informàtic del Departament, a través del qual els ramaders ja es poden expedir els documents necessaris per al moviment de bestiar, així com realitzar diverses tasques relacionades amb la traçabilitat animal, sense haver de desplaçar-se a la Oficina Comarcal corresponent.
 
El director general també ha remarcat que “en aquesta línia i per tal de consolidar aquest nou model de gestió, calia millorar i augmentar les eines disponibles per als ramaders i, en aquest sentit, la subdirecció general de Ramaderia era conscient que el fet que l’emissió i impressió dels Documents d’Identificació dels Bovins (DIBs) encara s’hagués de realitzar a les Oficines Comarcals suposava un inconvenient molt important per al sector boví”.
 
Així doncs, darrerament s’ha prioritzat donar solució a aquest problema i s’ha aconseguit desenvolupar una solució àgil i senzilla que permetrà als ramaders de boví, o als seus gestors, emetre els DIBs dels animals dels quals són titulars sense haver d’acudir a la oficina. Per tot plegat, “la nova aplicació que avui presentem implica un pas molt important en la consolidació del nou model de gestió telemàtica”, ha remarcat Miquel Molins.
 
 
A més, el director general ha recordat que també amb la intenció de millorar i diversificar les vies de comunicació amb els diferents sectors ramaders i agilitzar els tràmits administratius de les explotacions  fent ús de les noves tecnologies, el DAAM ha apostat des de l’any 2010 pel desenvolupament d’una via de gestió telemàtica a través del programa del departament, SIR (Sistema d’Informació Ramadera), obert als ramaders des de setembre de 2011.
 
“L’accés dels ramaders al programa els permet intervenir de manera directa en la gestió de les seves explotacions i agilitza els tràmits relatius als moviments, la identificació dels animals, i al registre de les explotacions”, ha explicat Molins. Aquesta gestió telemàtica suposa un estalvi substancial de temps i desplaçaments a les diferents oficines del departament, sobretot en aquelles zones ramaderes on la dispersió i aïllament són més marcats. La consolidació del model telemàtic també suposarà l’agilització d’aquells tràmits que necessàriament s’han de cursar des de les oficines, atès que es reduirà notablement les cues d’espera.
 
A dia d’avui, el DAAM ja compta amb un elevat nombre de ramaders que han sol·licitat l’alta com a usuaris externs del seu programa, la qual es realitza mitjançant certificació digital, fet que en garanteix un alt nivell de seguretat pel que fa la confidencialitat i a la protecció de dades. En aquests moments, les funcionalitats disponibles per als usuaris externs del SIR són la consulta de dades de les explotacions pròpies i dels animals amb identificació individual, així com de l’estat administratiu de les gestions relacionades amb les seves explotació, l’actualització del cens, la notificació de naixements d’animals de l’espècie bovina, la comunicació de morts d’animals de l’espècie bovina, la sol·licitud, pagament i emissió de Certificats Sanitaris de Moviment (document amb signatura digital d’un veterinari, oficial o habilitat, que acompanya els animals en el moment del seu trasllat), l’emissió de Documents Sanitaris de Trasllat (document que acompanya els moviments d’animals dins de Catalunya i que no necessita la signatura del veterinari), i la consulta, notificació i confirmació de moviments
 
Així doncs, considerant que aquest nou model de gestió ramadera permet la sol·licitud i l’enregistrament on-line del moviments per part dels titulars i que aquest fet concorda amb l’objectiu més amunt esmentat, relatiu al registre del moviment pecuari, el DAAM té la intenció de prendre les mesures oportunes per tal de dinamitzar i potenciar la gestió telemàtica i fer-la extensiva a tot el territori, de manera que aquesta esdevingui la via de comunicació habitual entre els ramaders catalans i el departament, un altre exponent del seu suport al sector i a la seva competitivitat.
 
 Finalment, val a dir que la presentació en roda de premsa de la nova aplicació telemàtica ramadera ha anat precedida d'una presentació també al sector. 

3  

Fitxers adjunts

Un moment de la presentació en roda de premsa.

Un moment de la presentació en roda de premsa.
JPG | 29

Imatge de la presentació al sector.

Imatge de la presentació al sector.
JPG | 1915

Dossier ppt de la presentació.

Dossier ppt de la presentació.
PPTX | 4364