Salut

Gairebé la totalitat dels locals inspeccionats a Catalunya (un 99%) compleixen la llei del tabac

query_builder   30 maig 2012 13:26

event_note Nota de premsa

Gairebé la totalitat dels locals inspeccionats a Catalunya (un 99%) compleixen la llei del tabac

Durant l’any 2011 es van realitzar unes 25.000 inspeccions que demostren que el compliment de la llei a Catalunya és òptim.
 
 
Segons les dades de 2011, un 21,2% dels menors conviuen amb alguna persona que fuma dins de la llar. En aquest sentit, més de 400 professionals inicien el programa «Infància sense fum», capdavanter a l’Estat espanyol, per disminuir el tabaquisme passiu en infants.
 
El balanç del primer any de la nova legislació mostra un compliment òptim
 
L’any 2011, primer exercici des de l’entrada en vigor de la llei del tabac el gener de 2011, els serveis territorials de l’Agència de Salut Pública de Catalunya han realitzat 24.889 inspeccions.
 
En el 99,6% dels locals no s’observava a cap persona fumant. En aquest mateix període s’han rebut 465 denúncies. S’han incoat 96 expedients que, de moment, s’han resolt amb sancions en 43 casos. La quantia de les sancions va des de 30 € fins a 3.000 €.
 
L’activitat d’inspecció i sanció s’ha realitzat de manera homogènia a tot el territori de Catalunya (taula 1) i els pocs casos amb incompliment repetitiu s’han resolt, en general, de manera ràpida i satisfactòria.
 
Des del Departament de Salut es valora molt positivament l’elevat compliment de la llei assolit, i s’agraeix als propietaris i responsables dels establiments i a tota la ciutadania en general l’esforç fet per adaptar-se a la nova llei. Cal emfasitzar el bon compliment que s’ha observat en àmbits com la restauració i l’oci nocturn i musical.
 
Es calcula que la nova llei ja està contribuint a evitar entre 700 i 800 morts per tabaquisme passiu que es produeixen cada any a Catalunya. L’exposició al fum ambiental del tabac (FAT) provoca en la població adulta, càncer, malalties cardiovasculars i diversos problemes del sistema respiratori. En els infants, l’exposició involuntària al FAT genera problemes respiratoris i otorinolaringològics i augmenta el risc de l’anomenada síndrome de la mort sobtada de l’infant.
 
La Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes prohibeix fumar en tots els espais públics tancats (amb molt poques excepcions) i, d’aquesta manera, vol evitar l’exposició a l’aire contaminat pel fum de tabac. Salut va habilitar una pàgina web específica amb informació sobre la normativa i amb la retolació per descarregar
 
 
Taula 1. Activitat inspectora i sancionadora per serveis regionals. Catalunya, any 2011
 
Servei
Regional
Denúncies
Nombre Inspec-cions
Retolació
Correcta
No s’observa consum de tabac
Altres
Incorrec-cions*
Expedients incoats
Sancions
                   
Tarragona
23
1.960
 
1.683
1.952
 
24
11
5
Terres de l’Ebre
46
927
 
878
915
 
23
9
4
Barcelona ciutat-ASPB
172
7.582
 
7.092
7.575
 
1
0
0
Barcelona
65
2419
 
2.000
2.385
 
14
32
10
Catalunya Central
24
708
 
616
706
 
9
5
4
Lleida-APIA
57
7.040
 
6.862
7.027
 
0
18
13
Girona
78
4.263
 
3.959
4.244
 
17
21
7
Total
465
24.899
 
23.090
24.804
 
88
96
43
       
92,73%
99,62%
 
0,35%
   
                   
                               
 
* Infraccions lligades a l’ús de les màquines de venda, venda i promoció a menors.                 Font: ASPCAT, maig de 2012
 
La llei no ha tingut repercussions econòmiques negatives al sector de l’hostaleria
Amb data de 31 de desembre 2011, en el sector de l’hostaleria, s’ha incrementat de desembre 2010 a desembre 2011 el nombre d’afiliats a la Seguretat Social en un 1,1% (règim general) i en un 0,9% si es considera també el règim especial de treballadors autònoms. Aquestes dades són molt similars a les de la resta de l’Estat i mostren d’entrada la manca de repercussió negativa d’aquesta llei, sobretot en moments d’atur elevat i de crisi econòmica com els actuals.
 
El nombre de treballadors d’hostaleria afiliats a la Seguretat Social a Catalunya és de 202.292: 150.802 en règim general i 51.490 en règim especial (dada a 31-12-2011). Aquests treballadors són els que més s’han beneficiat del canvi legislatiu, ja que han deixat d’estar exposades a nivells elevats de fum ambiental de tabac en el seu lloc de treball i durant moltes hores.
 
 
La venda de tabac continua baixant
 
Les dades de vendes de cigarretes durant el 2011 han baixat un 16,1% a Catalunya (i un 16,7% a Espanya) segons el Comissionat per al Mercat de Tabacs del Ministeri d’Hisenda. Aquesta disminució és major que l’observada el 2010, en què la venda de cigarretes ja havia baixat a Catalunya en un 12,12% (un 10,97% a Espanya).
 
Les vendes de picadura de tabac han baixat un 5,9% (al total de l’Estat un 6,41). S’ha incrementat la venda de cigars i sobretot de tabac de pipa, però aquests increments han estat molt menors a Catalunya (un 14,5% i un 135,7%, respectivament) respecte al total de l’Estat (un 22,4% i un 272,6%, respectivament).

En aquesta baixada de vendes, al marge dels efectes de la llei i altres normatives, influeixen en bona mesura la pujada de preus dels productes tabàquics i la crisi econòmica.
 
 
L’ajuda per deixar de fumar
 
-       Segons dades de final de 2011, al voltant de 56.286 persones que han estat visitades a l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut havien deixat de fumar el darrer any. Durant tot l’any 2011, s’ha produït un increment del 10% (en relació amb el 2010) de persones que han deixat de fumar.
-       Durant el primer trimestre de 2011, Sanitat Respon va rebre 937 trucades demanant ajuda per deixar de fumar, vuit vegades més que els mateixos mesos de l’any passat.
 
-       En el cas de dones embarassades, hi ha el programa «Embaràs sense fum» en marxa a la majoria de centres d’assistència a la salut sexual i reproductiva de Catalunya.
 
-       Hi ha una xarxa de 24 unitats especialitzades, la majoria de les quals formen part de la xarxa d’atenció a les drogodependències, que inclouen en l’atenció l’ajuda a deixar de fumar. L’any 2011, entre 1.800 i 2.100 persones que fumen són ateses en aquestes unitats aproximadament.
 
-       Més de 100 farmàcies de Catalunya ofereixen atenció farmacèutica específica per ajudar a deixar de fumar.
 
-       L’any 2011, es van finançar al voltant de 2.200 tractaments farmacològics per a pacients fumadors ingressats (entre d’altres, el programa per a pacients respiratoris crònics a sis centres hospitalaris), dones embarassades, professionals de col·lectius exemplars i a població desfavorida en barris inclosos en el programa «Salut als barris».

 
S’inicia «Infància sense fum», un programa capdavanter a l’Estat espanyol, per disminuir el tabaquisme passiu en infants
 
Segons les dades de 2011, un 21,2% dels menors conviuen amb alguna persona que fuma dins de la llar i el 7,5% amb dues o més persones fumadores. En aquest sentit, s’inicia en aquests dies, el programa «Infància sense fum» per capacitar els professionals de pediatria de l’àmbit de l’atenció primària per realitzar intervencions que sensibilitzin i ajudin els pares i mares fumadors a protegir de manera efectiva i continuada els seus nadons/infants del fum ambiental del tabac, especialment en l’àmbit domèstic. S’han elaborat materials específics d’educació per a la salut. La primera onada de formació en línia va adreçada a 425 professionals de l’àmbit pediàtric.
 
Aquest programa es basa en el projecte BIBE que va demostrar l’efectivitat d’intervencions en l’àmbit pediàtric sobre progenitors de nadons exposats al fum del tabac.
 
La societat civil impulsa iniciatives capdavanteres a l’Estat com el projecte «Barça sense fum»
El Departament de Salut ha donat suport a iniciatives de la societat civil que volen avançar en la protecció de la salut de la població com ara el projecte «Camp nou sense fum» del Futbol Club Barcelona, que prohibeix fumar no només en els espais tancats sinó també a les graderies de l’estadi, amb una especial sensibilitat per la protecció dels infants.
 
L’esport ajuda a portar una vida activa i ofereix benestar físic i mental. Transmet valors que es traslladen als àmbits personal, laboral i social com ara respecte, honestedat, esforç, esperit de superació i cohesió social. Sovint el públic dels espectacles esportius són persones menors d’edat, dones embarassades i persones amb problemes de salut, que poden veure’s especialment afectades per l’exposició al fum del tabac. Esport i tabac són dues paraules contradictòries.
 
Aquesta iniciativa ha estat guardonada amb el premi «Sin Humo 2011», en el marc de la celebració de la XII Setmana sense Fum de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (SEMFYC), que destaca el compromís del Futbol Club Barcelona en la protecció de la salut i el seu exemple per a molts d’altres institucions i entitats. Al lliurament del premi, que es va celebrar el dia 15 de gener, hi va assistir el conseller de Salut, Boi Ruiz.
 
31 de maig de 2012: «La interferència de la indústria del tabac»
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha escollit «La interferència de la indústria del tabac», com a lema del proper Dia Mundial sense Tabac, que tindrà lloc el dijous 31 de maig de 2012.
 
La campanya se centrarà en la necessitat de denunciar i contrarestar els intents descarats i cada vegada més agressius de la indústria tabaquera per debilitar el Conveni marc per al control del tabaquisme (CMCT), a causa del greu perill que suposen per a la salut pública.