Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Pelegrí

El conseller d'Agricultura es reuneix amb eurodiputats a Brussel·les

Pelegrí demana suport als eurodiputats catalans per traslladar la defensa del sector davant la nova PAC

El conseller afirma que "Catalunya vol una PAC que reforci el paper i la competitivitat de l'agricultura"

query_builder   30 maig 2012 16:46

event_note Nota de premsa

El conseller d'Agricultura es reuneix amb eurodiputats a Brussel·les

Pelegrí demana suport als eurodiputats catalans per traslladar la defensa del sector davant la nova PAC

El conseller afirma que "Catalunya vol una PAC que reforci el paper i la competitivitat de l'agricultura"

  • Regionalització, oposició a la tarifa plana, flexibilització del greening, manteniment dels PDR’s regionals i increment del percentatge de cofinançament europeu  per sobre del 50%, exigència de reciprocitat per als productes de països tercers per evitar la competència deslleial i increment dels control i inspeccions en frontera, mesures de suport a la concentració de l’oferta (Organitzacions de Productors) per evitar la volatilitat de preus i reclamar l’activació per al sector agrícola de l’exempció de les  normes de la competència, entre les propostes de modificació que defensa Catalunya
 
Un moment de la reunió
Un moment de la reunió
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del delegat del Govern davant de la Unió Europea, Joan Prat, ha traslladat avui als eurodiputats catalans, a Brussel·les, el document de posicionament consensuats per unanimitat a Catalunya per part dels grups polítics i del sector, davant la nova PAC, i els ha demanat “el suport dels grups amb representació al Parlament Europeu per defensar, des del màxim consens i unitat possibles, els interessos d’un sector estratègic per al nostre país”.
 
A la reunió hi han participat els eurodiputats Salvador Sedó (CiU), Santiago Fisas (PP), Raimon Obiols i Maria Badia (PSC) i Raül Romeva (ICV-El Verds).
 
Aquest contactes s’inscriuen dins l’ofensiva de relacions institucionals, polítiques i empresarials que el Govern està desenvolupant durant els darrers mesos en un moment crucial en què es debat al Parlament Europeu i a la Comissió Europea el futur d’aquestes polítiques per al període 2014-2020.
 
Aquest document recull el posicionament consensuat amb el sector  i amb tots els grups polítics amb representació al Parlament fruit del procés de diàleg i concertació endegat fa 6 mesos amb la creació de la Comissió de seguiment de la PAC  i defensat davant el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios de l’Estat.
 
La proposta de reforma de la PAC realitzada Comissió Europea (CE) s’ha fet en unes condicions socioeconòmiqes molt diferents a les de quan es va crear el 2003. “El nou model proposat per la CE no s’adequa al nostre model productiu, caracteritzat per la gran diversitat i riquesa de les produccions, afavoreix els desequilibris, especialment entre agricultures mediterrànies i continentals i condiciona la viabilitat de moltes explotacions agràries, singularment en el sector ramader, i en particular el d’aquelles explotacions que, malgrat haver percebut ajudes fins ara, amb molt poca base territorial i orientació intensiva, es poden veure abocades a desaparèixer” ha assenyalat el conseller d’Agricultura, Josep M. Pelegrí.
 
Pelegrí ha remarcat també que aquesta proposta que realitza la CE pel període 2014-2020, “no es correspon amb la PAC que es voldria, ni des del Govern de Catalunya, ni des de cap de les institucions i entitats que han participat en el procés de debat i consens d’aquest posicionament, i torna a deixar passar l’oportunitat de reequilibrar les polítiques agrícoles i ramaderes, discriminant de retruc alguns territoris que venen arrossegant amb les successives reformes aquest desequilibri.”
 
La PAC com a factor de competitivitat
 
El conseller ha reclamat la necessitat que “aquesta nova PAC serveixi per a reforçar el paper econòmic dels agricultors i les seves cooperatives i organitzacions. Per fer de l’agricultura europea un sector dinàmic, innovador i més rendible, considerant que la rendibilitat es la única via per garantir el manteniment del teixit productiu agrari i, amb ell, garantir també el manteniment dels ecosistemes d’una forma econòmicament suportable”.
 
L’agricultura europea hauria de ser un sector que mantingui els seus alts  estàndards, sense que les exigències demanades als productors europeus suposin un desavantatge per competir en igualtat de condicions als mercats interior i exteriors. Cal treballar per tal que no s’incloguin més obligacions als nostres productes quan els de països tercers no les han de complir ja que suposa una competència deslleial al mercat.
 
En matèria de desenvolupament rural, aquesta proposta s’engloba dins el marc normatiu general de les polítiques estructurals. Aquest nou marc, incorpora grans beneficis alhora d’assegurar la coherència entre els instruments i afavorir les sinèrgies i els seus efectes, però per contra dificulta i introdueix nous requeriments en la seva programació.
 
Evitar la discriminació de l’agricultura mediterrània
 
El document de posicionament de Catalunya introdueix millores en el model de la CE (CE) per a que no quedin discriminats els països mediterranis, i que es puguin configurar d’una forma més adequada el foment de la vertebració de l’oferta productiva, les eines de mercat i de crisis, així com les del desenvolupament rural per tal d’assegurar-ne una programació regional.
 
Per altra banda, la proposta de la CE dota insuficientment el límit màxim de ajuts de l’Estat Espanyol, dons proposa que tota la superfície agrària sigui admissible en el nou sistema d’ajuts, el que suposa un increment molt significatiu de noves superfícies que no han generat, fins ara, drets d’ajut i posan en risc l’acompliment dels objectius agraris del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, respecte a l’Estat Espanyol
 
“Reconeixem que l’escenari econòmic en que es va començar a dissenyar la nova PAC ha canviat. Es per això que les propostes presentades per la Comissió haurien d’adaptar-se a aquesta nova situació i tendir a garantir la supervivència dels sectors agro-ramaders i la viabilitat de les explotacions agràries com la única eina viable pel manteniment del territori i els ecosistemes, a més com la principal font de subministrament d’aliments sans i segurs. Es, per això, imprescindible aconseguir una eina d’estabilització de rendes i l’establiment de mecanismes de mercat enfront de les crisis de preus amb dotació suficient”, ha senyalat Pelegrí.
 
Un intens procés de participació durant 6 mesos i 7.000 consultes a la plataforma digital
 
El procés de diàleg i propostes per determinar el posicionament de Catalunya s’ha realitzat durant 6 mesos, amb 14 reunions dels 4 grups temàtics de treball, 2 reunions bilaterals tècniques, 2 reunions de la Comissió de seguiment per a l’elaboració de les conclusions provisionals i les definitives. Així mateix, s’han produït un total de 7.000 consultes a través de la  Plataforma eCatalunya que va posar en marxa el Departament per afavorir la participació en el procés de debat.
 
Els arguments i propostes que conté aquest document consensuat entre tots els sectors agraris amb l’administració catalana pretén ser, a més d’un vehicle per transmetre les demandes de Catalunya a les institucions europees, un punt de partida per aconseguir sinèrgies amb altres comunitats de l’estat i el propi govern central amb l’objectiu de presentar davant la Comissió i el Parlament una contraproposta seriosa, viable i àmpliament  consensuada a nivell estatal.
 
Per més informació, podeu veure document annex sobre Punts destacats del document final de posicionament de Catalunya davant la nova PAC
 
 
 
 

1  

Imatges

Un moment de la reunió

Un moment de la reunió 86

1  

Fitxers adjunts

Posicionament de Catalunya

Posicionament de Catalunya
DOC | 92