Direcció General de Comunicació

Pla de Salut

Pla de Salut de Catalunya 2011-2015: "Viure més i amb millor qualitat de vida"

query_builder   4 juny 2012 08:00

event_note Nota de premsa

Pla de Salut de Catalunya 2011-2015: "Viure més i amb millor qualitat de vida"

  • El CatSalut executarà el Pla a través de la xarxa sanitària pública
  • Les malalties cròniques i la promoció d’hàbits de vida saludables, principals àrees d’actuació
  • L’atenció primària i l’especialitzada es coordinaran més per reduir els temps d’espera per a proves i visites a l’especialist
  • L’objectiu del pla és transformar el sistema sanitari públic per millorar la qualitat dels serveis que s’ofereixen als ciutadans i fer-lo més sostenible
El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 és un document estratègic que articula la reforma del sistema sanitari català sobre 3 eixos d’acció per tal de donar resposta a les noves necessitats socials:
 
-        l’abordatge de les malalties més comunes
-        l’atenció integral als pacients crònics
-        la modernització organitzativa.
 
El Pla de Salut és d’aplicació immediata i està orientat a l’acció, ja que no només defineix què cal fer, sinó també com fer-ho tenint present la realitat de les diferents àrees de Catalunya.
 
Noves necessitats socials
 
L’envelliment de la població i els hàbits de vida poc saludables estan en l’origen de les malalties més comunes i que tenen més impacte en la vida de les persones, com per exemple la diabetis, el càncer, la insuficiència cardíaca i respiratòria, i la resta de malalties cròniques. Amb l’objectiu que els ciutadans “puguin viure més i amb millor qualitat de vida”, tal com recull el Pla de Salut 2011-2015, el document s’orienta a millorar l’abordatge d’aquestes patologies, tant des del punt de vista de la prevenció com de l’atenció, un cop el malalt ja està diagnosticat.
Per fer-ho, cal canviar la manera com s’organitzen aquests serveis. És per això que, a diferència dels anteriors, el Pla de Salut 2011-2015 incorpora un seguit de projectes orientats a millorar la coordinació entre els diferents centres i serveis sanitaris a fi de resoldre els problemes dels pacients de forma més ràpida i eficaç, i reduir els desplaçaments entre especialistes i entre centres d’assistència primària i hospitals. Tot plegat reforçant la capacitat de decidir dels professionals, mèdics i d’infermeria.
 
Obert a la participació
 
El document marc del Pla de Salut es va presentar públicament el mes de novembre passat en unes jornades on van participar més de 230 professionals. Des de llavors, s’han definit els plans territorials, que fixen actuacions concretes per a cadascuna de les set regions sanitàries catalanes d’acord amb les seves necessitats específiques i, també, incorpora les esmenes i aportacions realitzades per diferents professionals del sector sanitari català. Hi han participat, en total, 1.200 professionals. El pla continua sent, però, un document obert a l’avaluació anual i a la definició dels objectius i actuacions en funció d’aquestes dades.
 
Malalties cròniques: atenció més pròxima, més individualitzada i amb millors resultats
 
El pla defineix deu malalties prioritàries que cal tractar de forma integrada. L’objectiu és millorar la qualitat de vida d’aquests malalts i la seva autonomia, per tal que el seu seguiment sigui més efectiu i, per tant, es redueixin els episodis de crisi que comporten l’empitjorament del seu estat general de salut.
La diabetis, la insuficiència cardíaca i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) es tractaran de forma integrada en el 80% del territori el 2012.
En aquest àmbit, s’ha creat el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat, amb l’objectiu de dinamitzar el canvi en el model d’atenció al malalt crònic complex i/o amb dependència amb la finalitat de millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. Dins d’aquest programa,  ja s’ha dut a terme  i presentat els primers resultats de la prova pilot del model d’atenció al pacient crònic complex, en la qual es van reduir en més del 10% els ingressos urgents d’aquests pacients.
 
Des dels centres d’atenció primària es començarà a prescriure activitat física, com a tractament específic, en el cas de persones sedentàries d’alt risc (100.000 pacients en la fase pilot).
 
Serveis sanitaris: menys esperes i més a prop
 
L’objectiu és reduir els temps d’espera, ja sigui per visitar l’especialista, per fer-se proves diagnòstiques o per operar-se, sempre reforçant el criteri clínic. Es prioritzen, especialment, els diagnòstics ràpids de càncer i els terminis per a l’inici del tractament en aquesta patologia.
Al llarg del 2012 la plataforma Sanitat Respon-061 reforça i amplia els seus serveis per poder resoldre un major tipus de demandes d’atenció, sobretot pel que fa a les urgències menys greus i als malalts crònics.
 
Apoderament del pacient: més informació, més capacitat de decidir, més col·laboració i més satisfacció
 
Les actuacions en aquest àmbit són de dos tipus. D’una banda, potenciar la capacitat dels malalts –i dels seus familiars– per conviure amb la seva malaltia, tot preservant la qualitat de vida i l’autonomia fins on sigui possible. De l’altra, aprofundir en els sistemes d’avaluació de què ja disposa el CatSalut per adaptar al màxim possible els serveis sanitaris a les demandes dels usuaris.
Es promou la participació dels malalts en les polítiques del Departament de Salut a través de la creació del Consell de Pacients i s’implanten targetes sanitàries adaptades a necessitats de col·lectius específics (Braille, ja plenament operativa, i Cuida’m).
S’amplia el programa “pacient expert”, de formació i autocapacitació de malalts, sobretot en l’àmbit de les malalties cròniques.
 
Noves tecnologies
 
En l’àmbit de les noves tecnologies, que permeten nous models de relació entre els ciutadans, els professionals i l’Administració, el Pla de Salut té com a objectius transformar la història clínica compartida a Catalunya (HCCC) en una xarxa d’informació i serveis que faciliti la integració entre tots els proveïdors, desplegar una xarxa multicanal de comunicació i atenció als ciutadans (Sanitat Respon, Canal Salut i carpeta personal de salut, que s’està desplegant i es preveu que sigui accessible per a tots els ciutadans aquest 2012); i consolidar l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya com a  base per a la transparència d’informació.
 
Per a més informació: Salut al Pla de Govern

1  

Fitxers adjunts

Pla de Salut en format PDF

Pla de Salut en format PDF
PDF | 2021