Salut

El balanç del sis primers mesos de la implantació de la reordenació de l'atenció continuada reafirma el model

Les dades revelen que no ha comportat un increment d'activitat als CAP ni dels hospitals i que s'han activat els recursos adients en cada cas

query_builder   6 juny 2012 11:30

event_note Nota de premsa

El balanç del sis primers mesos de la implantació de la reordenació de l'atenció continuada reafirma el model

Les dades revelen que no ha comportat un increment d'activitat als CAP ni dels hospitals i que s'han activat els recursos adients en cada cas

Les dades recollides a partir de l'activitat realitzada durant els sis primers mesos de la implantació de l'atenció continuada de pacients de baixa complexitat al Ripollès, a la Selva Interior i a l’Alt Maresme-Selva Marítima reafirmen l'encert en el model. Entre d'altres conclusions, l'estudi dels resultats ens permet afirmar que no ha comportat un increment d'activitat de dia en els centres d'atenció primària, ni un increment de les urgències als hospitals de referència i demostren que s'han activat els recursos adients en cada situació (metge d’atenció continuada, ambulància bàsica, avançada o transport aeri).
 
Durant els primers sis mesos d'implantació, al Ripollès s'han rebut 663 trucades, a la Selva Interior 2.601 i s'han gestionat fins a 5.819 trucades de veïns de la zona de l'Alt-Marseme-Selva Marítima. Aquestes trucades han motivat la mobilització de recurs en 6.412 ocasions (500 Ripollès, 1650 la Selva Interior i 4.262 Alt Maresme- Selva Marítima), amb un total de 1.130 domicilis realitzats (112 – 324 – 694). Durant aquest temps, s'han rebut un total de 10 reclamacions per fets relacionats amb temes assistencials.
 
El model de reordenació de l’atenció continuada desenvolupa unes estructures assistencials més adequades i eficients: concentra els recursos existents i els adapta a les diferents realitats del territori, donant una resposta més adequada a les necessitats i/o requeriments dels ciutadans pel que fa a l’atenció immediata i urgent.
 
Davant d’una situació urgent, o per demanar informació sanitària, el ciutadà ha de trucar al telèfon de Sanitat Respon al 061 des d’on atendran la seva petició, ja sigui informant-lo de com actuar, com activant el recurs més adient segons les seves necessitats.
 
Aquest model permet:
Prioritzar l’atenció a les patologies més urgents o greus.
Possibilitar que cada patologia s’atengui en el nivell més adequat ja que tota la demanda es canalitza mitjançant un sistema únic de triatge a través del telèfon Sanitat Respon 061 qui activa el recurs més adient.
• Fer un triatge telefònic validat i homogeni, que permet l’assignació del tipus de recurs més adient amb seguretat pels pacients.
Donar millor resposta a l’atenció domiciliària
• Evitar desplaçaments innecessaris dels pacients a centres hospitalaris.
• Que els hospitals tinguin diferenciats espais destinats a l’atenció a les urgències de baixa complexitat de les d’alta complexitat.
• Que tots els centres d’atenció primària estiguin oberts els 365 dies de l’any des de les 8h a les 20h.
 
A la Regió Sanitària de Girona, al 2011 la reordenació es va implantar primerament al Ripollès el 5 de setembre, on es van ubicar dos metges localitzables, un per cobrir l’ABS de Camprodon i l’altre per Ripoll i Campdevànol. L’atenció continuada es fa al servei d’Urgències de l’Hospital de Campdevànol. El 12 de setembre es va implantar a la Selva Interior, on es va concentrar l'atenció continuada nocturna que fins la data estava repartida en vuit punts, al PAC Santa Coloma de Farners, on hi ha dos equips de professionals i es va disposar d’un equip localitzable a la zona de les Guilleries. I el 17 d'octubre es va posar en marxa a la zona de l’Alt Maresme - Selva Marítima, on fins aleshores l’atenció continuada estava repartida en sis punts. Amb la reordenació els habitants de les ABS de Lloret, Blanes i Tordera el centre de referència per a l’atenció continuada és l’hospital comarcal de la Selva. Per a les ABS Malgrat de Mar i Pineda de Mar és el CAP Pineda de Mar, mentre que per les ABS Calella i Canet de Mar les urgències s’atenen a l’hospital Sant Jaume de Calella.
 
L’atenció continuada al Ripollès
 
Durant els primers sis mesos de la reordenació no s’ha detectat un increment de l’activitat als centres d'atenció primària en franges horàries diürnes, en relació a la situació anterior. Així, a Camprodon mentre la mitjana de visites/dia era de 53 abans de la reordenació, posteriorment aquesta dada ha estat de 52. A Ripoll s’ha passat de 165,3 visites/dia a 151,1.
Durant els primers sis mesos de la reordenació s’han rebut entre 3 i 4 trucades al dia al 061, al 112 o al Sanitat Respon, un 60% dels quals han acabat mobilitzant algun recurs. La resta s’han resol via telefònica, ja sigui per consell mèdic, informació... S’ha mobilitzat un suport vital bàsic (ambulància + tècnics), en el 18% dels casos una ambulància de suport vital avançat (amb professionals sanitaris), només en quatre ocasions s’ha activat l’helicòpter i en el 22% de les situacions s’ha fet un domicili per part dels metges de guàrdia, amb un total de 112 domicilis realitzats.
La posada en marxa del model, tampoc ha repercutit en un increment d'urgències a l'Hospital de Campdevànol. Durant els sis mesos anteriors a la reordenació, la mitjana era de 32,79 urgències ateses/dia (de 1 de gener a 31 d’agost de 2011), i posteriorment s’ha situat en 31,83. Tampoc s’ha detectat un increment significatiu de les urgències ateses en horari nocturn (de 20h a 8h), ja que abans s’atenien en aquest tram horari 8,24 persones, i ara a 8,59.
 
L’atenció continuada a la Selva Interior
 
Al PAC Santa Coloma s’han atès una mitjana de 380 pacients al mes. D’aquests, el 58% provenien de l'ABS Santa Coloma mateix, 25% eren de l'ABS Sils-Vidreres-Maçanet i el 15% de fora de la Selva Interior. No hi ha hagut un increment de visites en relació a la situació anterior
Pel que fa als incidents o trucades realitzades als telèfons 061,112 o Sanitat Respon, se n'han recollit fins a 350 al mes de veïns de la zona de la Selva Interior, la meitat dels quals van generar una mobilització de recurs (ja sigui una atenció domiciliària -15%-, una ambulància de Suport Vital Bàsic – 70%- o una ambulància de Suport Vital Avançat – 15%.
La reordenació de l’atenció a les urgències no complexes no ha suposat cap impacte destacat als hospitals de referència dels pacients de la zona. Així, al Santa Caterina abans de la reordenació hi havia una mitjana de 34 pacients/dia atesos provinents de la zona, 6 dels quals en horari de 20h a 8h. Després de la reordenació s’ha registrat una mitjana de 28,5 pacients/dia provinents de la zona, 7 dels quals en horari de 20h a 8h. A l'Hospital de Sant Celoni abans de la reordenació hi havia una mitjana de 6 pacients/dia atesos provinents de la zona, 1,6 dels quals en horari de 20h a 8h. Després de la reordenació s’ha registrat una mitjana de 7 pacients/dia provinents de la zona, 2 dels quals en horari de 20h a 8h. I a l'Hospital Josep Trueta, abans del 12 de setembre de 2011 hi havia una mitjana de 16 pacients/dia atesos provinents de la zona, 6 dels quals en horari de 20h a 8h, i després de la data s’ha registrat una mitjana de 17,7 pacients/dia provinents de la zona, 7 dels quals en horari de 20h a 8h.
 
L’atenció continuada a l’Alt Maresme- Selva Marítima
 
Abans de la implantació del model, es produïen un total de 23 trucades als serveis d’urgències, 17 de les quals requerien mobilització de recurs, segons dades recollides d’1 de gener a 16 d’octubre de 2011. Un cop posat en marxa el nou model, el nombre d’incidents al dia registrats ha estat de 29, 17,5 dels quals han mobilitzat un recurs.
En aquesta zona tampoc s’ha produït cap impacte als hospitals de referència, ja que a l’Hospital Comarcal de la Selva, s’ha passat d’atendre a 116 persones dia provinents d’aquests zona a 109, un cop implantat el model. Els pacients atesos d’entre les 20h i les 8h ha estat de 35 abans de la reordenació i de 34 després.
Per la seva banda, a l’Hospital Sant Jaume de Calella s’ha passat de 150 (de gener a setembre) a 142 (de novembre de 2011 a abril 2012). I els pacients atesos en el tram d’atenció continuada nocturn han passat de 46 a 43.