Empresa i Treball

OCUPACIÓ

El Departament d'Empresa i Ocupació, a través del SOC, presenta a Girona el nou dispositiu mitjançant el qual les empreses poden oferir pràctiques no laborals a joves en atur

query_builder   6 juny 2012 11:44

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

El Departament d'Empresa i Ocupació, a través del SOC, presenta a Girona el nou dispositiu mitjançant el qual les empreses poden oferir pràctiques no laborals a joves en atur

·         Els destinataris són joves, entre 18 i 25 anys, amb una determinada qualificació, però amb menys de 3 mesos d’experiència laboral associada a aquesta qualificació.
 
·         En l’actualitat uns 32.000 joves en atur reuneixen les condicions per poder fer aquestes pràctiques no laborals; al voltant de 100 empreses ja han mostrat el seu interès en aquesta iniciativa.
 
·         L’objectiu és que una persona jove amb qualificació pugui adquirir experiència laboral per tal d’afavorir la seva inserció en el mercat de treball.
 
 
La secretària d’Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez, acompanyada del director de la Xarxa Ocupacional del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Jesús Quiorga, ha presentat avui a l’empresariat gironí el dispositiu organitzat pel SOC perquè les empreses puguin oferir pràctiques no laborals a les persones joves en atur, d’entre 18 i 25 anys.
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya ha preparat el dispositiu d’informació a la xarxa de les 70 Oficines de Treball distribuïdes per tot Catalunya —8 a la demarcació de Girona—, perquè les empreses puguin oferir pràctiques no laborals als joves en atur, a l’empar del Reial decret de l’Estat del passat 31 d’octubre que regula les pràctiques no laborals a les empreses.
 
Les pràctiques no laborals estan destinades a les persones joves d’entre 18 i 25 anys en situació d’atur, inscrites com a demandants d’ocupació al SOC, que estiguin en possessió d’una titulació universitària, de formació professional (grau mig o superior), del mateix nivell que la titulació de formació professional que sigui corresponent als ensenyaments de formació professional, artístics o esportius, o d’un certificat de professionalitat.
 
A més, per optar a fer les pràctiques no laborals, les persones joves candidates han de tenir menys de 3 mesos d’experiència laboral associada a les qualificacions anteriors.
 
Les pràctiques no laborals en empreses, que no suposen en cap cas l’existència de relació laboral entre l’empresa i la persona que realitza les pràctiques, tenen l’objectiu de dotar a la persona jove amb qualificació d’una experiència laboral per tal d’afavorir la seva inserció laboral.
 
L’empresa està obligada a donar d’alta a la Seguretat Social a les persones que les facin i a pagar un mínim del 80% del IPREM mensual (Indicador públic de rendes d’efectes múltiples), en concepte de beca de suport, el que aquest any equival a 426 euros al mes.
 
La durada de les pràctiques no laborals oscil·la entre els 3 i els 9 mesos en una jornada que no superi les 8 hores diàries ni les 40 hores setmanals.
 
L’Oficina de Treball, centre del circuit de les pràctiques no laborals
 
L’empresa interessada ha de sol·licitar la sucripció d’un conveni de col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per tal que es puguin realitzar les pràctiques no laborals als seus centres de treball.
 
La sol·licitud de l’empresa, que s’ha de presentar en qualsevol de les 70 Oficines de Treball distribuïdes per tot Catalunya —8 a la demarcació de Girona—  ha d’incloure tant les dades dels perfils necessaris com els programes de pràctiques, que en detalli el contingut, les accions de formació i tutories i els sistemes d’avaluació.
 
L’Oficina de Treball s’encarrega de preseleccionar les persones joves candidates per a l’empresa, que serà la que, finalment, decidirà quina selecció en fa. A partir d’aquest moment, un cop l’empresa comuniqui la decisió presa sobre la selecció de les persones, l’Oficina de Treball enviarà el model de col·laboració a l’empresa per tal que el pugui signar.
 
Les pràctiques no laborals quedaran autoritzades en el moment que l’empresa  remeti el conveni signat a l’Oficina de Treball perquè el director/a el signi, i quan l’empresa signi l’acord amb els persones joves que hagi seleccionat.
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya  exercirà tasques de control que poden ser de visites al centre de treball; contactes periòdics amb el tutor/a de l’empresa i amb els joves que facin les pràctiques no laborals.
 
 
 
 
 
 
 
 

2  

Fitxers adjunts

La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez, en l'acte de presentació del programa a Girona.

La secretària d'Ocupació i Relacions Laborals, Esther Sànchez, en l'acte de presentació del programa a Girona.
JPG | 1629

La secretària d'Ocupació i Relacions, Laborals, Esther Sànchez, en l'acte de presentació del programa a l'empresariat de Girona.

La secretària d'Ocupació i Relacions, Laborals, Esther Sànchez, en l'acte de presentació del programa a l'empresariat de Girona.
JPG | 1656