Territori

L'Agència de Residus de Catalunya participa en un projecte europeu per estudiar els mètodes de gestió de residus i els nivells de reciclatge a 12 regions europees

query_builder   7 juny 2012 12:54

event_note Nota de premsa

L'Agència de Residus de Catalunya participa en un projecte europeu per estudiar els mètodes de gestió de residus i els nivells de reciclatge a 12 regions europees

 
L’Agència de Residus de Catalunya participa en el projecte europeu Regions pel Reciclatge (R4R), ideat per identificar els factors i les eines que expliquen que s’obtinguin resultats molt diferents en la recollida selectiva i el reciclatge dels residus municipals als diferents estats membres. Mentre que alguns territoris arriben a índexs de reciclatge de residus municipals superiors al 70%, d’altres no arriben ni al 10%. L’heterogeneïtat de les dades s’explica en part, per la implementació de diferents models de gestió de residus i per l’aplicació de metodologies de càlcul diferents. La singularitat de contextos locals limita la comparació de dades nacionals les quals inclouen, a més, diferents territoris amb models de gestió de residus heterogenis.
 
L'objectiu del projecte R4R és utilitzar les bases de treball i la informació ja iniciada a l'Observatori Europeu de Residus per poder identificar les semblances i les diferencies existents entre els mètodes de gestió de residus i els resultats de reciclatge obtinguts a les 12 regions. Aquest Observatori el van crear la Conferència Nacional per a la Prevenció i Gestió de Residus i l'Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la gestió sostenible dels Recursos (ACR+) el setembre de 2010 per estudiar el compliment de reciclatge de residus a Europa.
 
El projecte R4R permetrà:
 
- Comparar les dades de gestió i reciclatge de residus entre àrees o regions de similars característiques, establint un mètode comú per a la recollida i divulgació de la informació,
 
- incrementar els índex de reciclatge en concordança amb els objectius europeus, i
 
- identificar les bones pràctiques i eines que han permès a altres regions aconseguir un alt rendiment en el reciclatge de residus.
 
Es tracta doncs de realitzar un estudi aprofundit per treure conclusions sobre els factors externs que influeixen en el rendiment sobre el reciclatge i les eines tècniques, de comunicació i econòmiques, que permeten optimitzar els resultats de reciclatge.
 
Aquest projecte de cooperació i intercanvi entre ens locals de gestió de residus europeus estarà liderat per l’Observatori de Gestió de Residus de la regió de l'Ile-de-France (ORDIF), i estarà coordinat per l’Association of Citiesand Regions for Recycling and Sustainable Resource Management (ACR+), de Bèlgica, pel que fa als aspectes de comunicació, i per l'Agència Pública de Residus de Flandes (OVAM) pels treballs tècnics. En conjunt, hi participen 12 regions europees integrades per 13 entitats participants que promouran la col·laboració regional per a una societat europea del reciclatge.
 
Les entitats participants al Projecte europeu R4R són:
 
• ORDIF, Observatori Regional de Residus d’Ile-de-France (França)
• ACR+ Association of Cities and Regions for Recycling and Sustainable Resource
Management (Bèlgica)
• OVAM, Agència de Residus de Flandes (Bèlgica)
• Odense Waste Management (Dinamarca)
• Ajuntament de Lisboa (Portugal)
• EFXINI Poli (Grècia)
• Limerick County Council (Irlanda)
• Província d’Estíria (Àustria)
• Ajuntament de Tallin (Estònia)
• ARC, Agència de Residus de Catalunya (Espanya)
• Ajuntament de Sofia (Bulgària)
• Ajuntament de Zagreb (Croàcia)
• Consell Comarcal d’Ilfov (Romania)
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 78

`