Interior

L'ISPC gradua 878 nous agents, entre mossos i policies locals

query_builder   13 juny 2012 13:46

event_note Nota de premsa

L'ISPC gradua 878 nous agents, entre mossos i policies locals

Fotografia lliurament de diplomes
  • Es graduen 556 mossos i 322 policies locals de la 25a promoció
  • Un total de 101 municipis catalans han format els seus agents de policia local a l’ISPC
  • Aquest és el primer acte de lliurament de diplomes com a Escola de Policia de Catalunya, després de la reestructuració de l’Institut del maig passat
El president de la Generalitat, Artur Mas, acompanyat del conseller d’Interior, Felip Puig, ha presidit avui a Mollet del Vallès l’acte de lliurament de diplomes del Curs de formació bàsica per a policies 2011-2012 de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Enguany s’han graduat 878 agents, 556 nous mossos d’esquadra i 322 agents de les policies locals de 101 ajuntaments catalans.
 
El curs de la 25a promoció es va iniciar el mes d’octubre passat, amb 937 alumnes, 597 dels quals eren aspirants a mossos d’esquadra; d’aquests, 27 han suspès,13 hi van renunciar durant el curs, 1 ha causat baixa i 1 queda pendent d’avaluar. En total, avui han rebut el diploma un total de 556 agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra.
 
Els mossos d’esquadra que s’han graduat avui a l’ISPC iniciaran properament l’any de pràctiques que hauran de superar destinats a comissaries d’arreu del territori català. En uns dies passaran a formar part del reforç d’estiu per incorporar-se posteriorment als seus destins definitius.
 
Pel que fa a les policies locals, 340 agents van iniciar el curs, 10 han suspès, 5 van renunciar durant el curs i 2 ha causat baixa. Dels 322 policies locals graduats, 135 pertanyen a la Guàrdia Urbana de Barcelona.
 
Des de fa quatre anys, tots els alumnes que superen el Curs de formació bàsica per a policies obtenen el títol de tècnic de grau mitjà.
 
La demarcació de Barcelona és la que ha aportat més policies enguany; en concret, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès Oriental són les comarques d’on provenen més alumnes. Pel que fa a les comarques de Girona, l’Alt i el Baix Empordà són les que compten amb més alumnes. Seguint la tendència dels anys anteriors, el Segrià és la comarca originària de la majoria d’alumnes de la demarcació de Lleida que s’han graduat avui; finalment, el Tarragonès, el Baix Camp i el Baix Penedès són les comarques tarragonines que sumen més alumnes a la demarcació de Tarragona.
 
Mossos d’Esquadra: gairebé un 26% de dones
Entre els aspirants a mossos d’esquadra que han finalitzat el curs, hi ha 145 dones, un 24,83% del total, mantenint un dels percentatges alts de presència de dones en els cossos policials europeus.
 
La mitjana d’edat dels aspirants a la policia autonòmica és de 27,5 anys.
 
Els aspirants amb estudis superiors continua i representen gairebé un 23,62% del total.
 
Policia local: augmenta el nombre d’alumnes amb estudis universitaris
Pel que fa als agents de policia local, hi ha 59 dones, un 17,66%, xifra superior a la dels darrers anys.
 
En el cas de l’edat, la mitjana se situa en els 30,5 anys, superior a la del Cos de Mossos d’Esquadra ja que hi ha agents que ja tenen experiència anterior.
 
Pel que fa al nivell d’estudis, el nombre d’alumnes amb estudis universitaris és del 20,6%.
 
El 25è curs de formació bàsica per a policies
El curs de formació bàsica per a policies té un total de 1.200 hores lectives impartides per un professorat procedent de diferents disciplines i àmbits professionals a banda dels aspectes purament policials, com ara dret, sociologia, geografia, formació esportiva o d’altres aspectes pràctics. Tal i com estableix el model policial de Catalunya, els membres del Cos de mossos d’esquadra i els de les policies locals comparteixen la formació policial bàsica per tal d’afavorir la interrelació entre els cossos de la policia de Catalunya i una col·laboració més eficaç i eficient.
 
L’alumnat que avui es gradua ha superat un curs de formació de 1.200 hores a l’Institut, i a partir d’ara s’incorporaran als cossos corresponents com a agents en pràctiques durant un període que pot oscil·lar dels 12 mesos al cos de Mossos d’Esquadra a 3 mesos en determinades policies locals; un cop superada i aprovada la fase pràctica passaran a la seva primera destinació com a agents del Cos de Mossos d’Esquadra o de la policia local del municipi corresponent.
 
Els continguts de la formació bàsica policial tenen una dimensió instructiva i socialitzadora en els valors que conformen el model policial de Catalunya, així com en les actituds i les competències de servei orientades a garantir l’excel·lència en la prestació d’un servei públic de seguretat. La formació per competències cerca no només coneixement i pràctica, sinó també desenvolupar les habilitats i les actituds que han de tenir els servidors públics del sistema de seguretat pública de Catalunya per afrontar les situacions a què hauran de fer front amb eficàcia.
 
A més dels diferents mòduls formatius en què s’aprenen els conceptes, els procediments i les actituds bàsiques que apliquen els professionals de la Policia de Catalunya, l’ISPC organitza activitats complementàries sobre aspectes com ara la violència masclista i domèstica, seguretat i salut, habilitats comunicatives i diversos seminaris relacionats on es poden aprofundir els coneixements assolits durant el curs. Entre les activitats complementàries i voluntàries que ha organitzat enguany l’Institut, els alumnes també han pogut perfeccionar els seus coneixements d’anglès i o rebre classes introductòries de la llengua de signes.
 
Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC)
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en tant que centre de creació i transferència del coneixement del sistema de seguretat pública de Catalunya, és un referent europeu en l’ensenyament integral dels cossos que operen en la seguretat i les emergències, des de policies, bombers, agents rurals fins a tècnics penitenciaris o instructors de seguretat privada.
L’ISPC va formar 16.000 professionals dels operadors de seguretat el 2011, i va realitzar més de 82.000 hores de formació. Pel proper curs l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya oferirà unes 60.000 hores de formació a 22.000 alumnes, focalitzades en la formació contínua, especialitzada i de promoció.
 
La Generalitat de Catalunya va iniciar la formació per a policies el 1983, i durant aquests anys l’Escola de Policia de Catalunya ha format més de 24.000 policies.
 
Per a més informació o concertar entrevistes, podeu contactar amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya: 93 554 13 05 / 659 561 458 o al correu electrònic comunicacio.ispc@gencat.cat, o amb l’Oficina de Comunicació del Departament d'Interior: 93 551 21 48 / 93 551 22 69.

4  

Fitxers adjunts

Dossier premsa diplomes policia ISPC

Dossier premsa diplomes policia ISPC
PDF | 268

Foto lliurament diplomes - Directora ISPC

Foto lliurament diplomes - Directora ISPC
JPG | 1228

Foto lliurament2

Foto lliurament2
JPG | 1266

Foto lliurament diplomes - Conseller Interior

Foto lliurament diplomes - Conseller Interior
JPG | 1279