Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

L'Observatori de la Llet s'obre també al boví de carn

query_builder   13 juny 2012 12:41

event_note Nota de premsa

L'Observatori de la Llet s'obre també al boví de carn

FOTO WEB
Un moment de l'acte.
 
El director general d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), Miquel Molins, acompanyat del director dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona, Marià Morera, ha presidit avui, a Barcelona, la presentació de l’informe anual 2011 de l’Observatori de la Llet de Catalunya.
 
Molins ha anunciat que a partir d’ara l’Observatori serà del boví de llet i de carn, qüestió que s’ha consensuat amb els sectors implicats, ha fet palès que “sobre aquests sectors plana la incertesa de les propostes de reforma de la PAC, llençada per la Comissió Europea (CE), com són, en el cas de la llet, la liberalització del mercat de quotes lleteres a partir del 2015, o en el cas del boví de carn la reducció de les ajudes directes”, i ha reiterat el posicionament totalment contrari del DAAM sobre ambdues qüestions, com reflecteix el document sobre la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) elaborat conjuntament amb el sector, “per la descapitalització que representa per a les explotacions lleteres catalanes que han invertit en els darrers anys en quota i que actualment disposen d’una de les mitjanes de quota més elevada de l’Estat i per la singularitat que representa l’explotació de boví, especialment d’engreix, que no disposa de suficient base territorial per a vincular dites ajudes”.
 
Els resultats de la gestió econòmica de les explotacions de vaques de llet l’any 2011 a Catalunya indiquen una conjuntura caracteritzada per preus a la baixa i rendibilitats molt per sota de la mitjana europea, si bé s’albiren algunes perspectives de canvi; per caiguda del consum de llet base mentre millora el de transformats lactis; per l’esmentada liberalització futura de quotes, i per nova legislació en procés sobre la contractació obligatòria a termini dilatat que probablement permeti una indexació dels indicadors de costos, a banda de l’especialització sectorial en la producció més fràgil de la cadena (llet base), entre altres factors, que apunten la necessitat de reestructuració del sector ocupant espais al llarg dels processos de transformació i comercialització, alhora que també cal incidir en la necessitat d’una major i millor defensa de la imatge de la llet com a consum saludable.
 
D’altra banda, el director general també ha incidit, com ha reiterat el conseller Josep Maria Pelegrí tant a nivell estatal com comunitari, en la necessitat d’una excepció agrària sobre la llei de la competència “qüestió que permetria, en sectors clarament afectats per la guerra de preus a nivell comercial, com és el de la llet, una millora dels marges percebuts al llarg de la cadena”.

La conjuntura del sector del boví de llet a Catalunya indica que tot i la reducció en el nombre d’explotacions a Catalunya entre 1992 i 2011, la mitjana de quota per explotació s’ha vist clarament incrementada, passant de 123.514 quilos de quota a 702.668 quilos de quota, un 569% més. El ritme de tancament d’explotacions s’ha atenuat darrerament, i el de l’evolució de la quota tendeix a l’estabilització, tot i que aquesta tendència podria veure’s modificada un cop entri en vigor la desaparició del mercat de quotes lleteres.

Val a dir que l’estructura mitjana de les explotacions és la següent: 53,40 hectàrees de superfície agrària útil (SAU) dedicades a la producció de llet, 129 vaques presents, 3 unitats de treball agrari (UTA) i 4.099 euros de capital invertit per vaca present. L’activitat es caracteritza, entre altres aspectes, per una dedicació laboral alta i  per la necessitat d’una important inversió en capital. La dedicació laboral mitjana d’una unitat de treball familiar és de 2.825 hores anuals.

Els ingressos totals de 2011 a les explotacions lleteres catalanes han estat de 41,16 ct. €/l, dels quals els ingressos per la venda de llet representen el 80% (33,08 ct. €/l) i són un 5,2% superiors als de l’exercici 2010. Les despeses variables o directes ascendeixen a 24,22 ct. €/l, de les quals els productes comprats per l’alimentació (15,38 ct. €/l) en representen el 63,52 %. Les despeses variables han augmentat un 8,85% respecte de 2010. I quant a l’alimentació, amb un quilogram de concentrats s’han produït 2,22 litres de llet, millorant l’eficiència de l’exercici anterior (2,14 litres de llet). Les depeses fixes o d’estructura sumen 11,35 ct. €/l, igual que les del 2010. Novament les amortitzacions tècniques, els sous i seguretat social familiar, i les despeses relacionades amb les contribucions, assegurances i conservació són les més importants, en aquest ordre.
 
Els costos d’oportunitat ascendeixen a 10,60 ct. €/l superiors als de 2010 (9,85 ct. €/l), dels quals la mà d’obra familiar en representa el 83%. Els costos d’oportunitat són inversament proporcionals al volum de llet produït i graven especialment a les explotacions més petites, i per tant, amb menys estructura. El cost total de mà d’obra d’una explotació lletera ha estat durant el 2011 de 11,70 ct. €/l, similar al de 2010 (11,06 ct. €/l).
 
La jornada de presentació de l’Informe 2011 de l’Observatori de la Llet, com les celebrades recentment en motiu de la presentació de l’Informe anual 2011 corresponent als Observatoris del Porcí i de la Fruita Fresca, ha servit per a analitzar els factors crítics de competitivitat del sector a fi de dotar les explotacions i les empreses agràries d’informació essencial per a la millora de la seva gestió i eficiència productiva. L’objectiu d’aquestes jornades és apropar la tasca dels observatoris al sector agrari de Catalunya.
 
Així, Molins ha volgut encoratjar tots els agents que integren l’Observatori i a tot el sector boví català en general a utilitzar les informacions de l’Observatori i a suggerir incorporacions i propostes per millorar-ne el contingut. L’Observatori és una eina d’informació i anàlisi que el DAAM posa a disposició del sector agroalimentari per ajudar a la presa de decisions, formant part de la seva política de transparència i suport informatiu al sector. Entre les actuacions de l'Observatori destaquen el disseny i manteniment d'indicadors que sintetitzen la situació i dinàmica del sector en cada moment, l'anàlisi d’aquests, la situació del mercat i altres dades; la realització d’estudis per comprendre la realitat sectorial, l’entorn i les perspectives, i d’informes sobre l’evolució del sector. En general, la informació de l’Observatori és una bona eina, no només per dissenyar actuacions de caire estructural, sinó també per a superar situacions com la crisi viscuda, i encara no resolta del tot, com a base per a programar les actuacions oportunes a nivell de consum, i altres mesures de suport al sector.
 
 

1  

Fitxers adjunts

Imatge de l'acte.

Imatge de l'acte.
JPG | 88