Direcció General de Comunicació

Codi consum

El Govern augmenta la protecció dels usuaris a l'hora de contractar crèdits o préstecs hipotecaris

query_builder   19 juny 2012 13:47

event_note Nota de premsa

El Govern augmenta la protecció dels usuaris a l'hora de contractar crèdits o préstecs hipotecaris

  • El Consell Executiu aprova una modificació de la Llei del Codi de consum, que fixa un interès de demora màxim que no pot superar en 2,5 vegades l’interès legal del diner. Qualsevol clàusula que inclogui un tipus superior es considerarà abusiva
 
  • Es pretén millorar i ampliar la informació prèvia que es lliura als consumidors i evitar la publicitat enganyosa dels préstecs i crèdits hipotecaris, entre d’altres
 
  • Es crea un nou Directori de serveis públics de consum que gestionarà l’Agència Catalana del Consum i que permetrà als ciutadans obtenir informació dels serveis més propers
 
El Govern ha aprovat avui una modificació del Codi de consum per incrementar la informació i les garanties de les persones que contractin crèdits o préstecs hipotecaris. L’objectiu de la reforma és millorar i ampliar la informació prèvia que s’ha de lliurar al consumidors. Així, s’adverteix, entre d’altres, de la possibilitat d’increment dels tipus d’interès, el risc de perdre l’habitatge en cas d’incompliment dels compromisos derivats del contracte, els serveis accessoris que estan obligats a contractar i les clàusules contractuals que generin més risc.
 
En aquest mateix sentit, es reforcen les obligacions dels notaris d’informar les persones consumidores dels drets i obligacions que comporta la subscripció del contracte, així com el dret a disposar de l’escriptura pública del contracte de crèdit o préstec hipotecari amb una antelació de 3 dies hàbils a la formalització.
 
La reforma impulsada pel Govern també pretén evitar la publicitat enganyosa. Així, es regula el contingut mínim de les comunicacions publicitàries i la publicitat dels préstecs i crèdits hipotecaris, que en cap cas podran generar falses expectatives als consumidors sobre la disponibilitat o el cost del producte financer. A més, s’incrementen les obligacions de transparència amb relació als preus i es fixa un tipus d’interès de demora màxim que no pot superar en 2,5 vegades l’interès legal del diner. Qualsevol clàusula que inclogui un tipus superior es considerarà abusiva.
 
La reforma  promou l’ús de la mediació i l’arbitratge per a la resolució dels conflictes, amb especial incidència als casos d’execució hipotecària de l’habitatge habitual. Per complir amb el criteri de simplificació administrativa, se substitueix el Registre de serveis públics de consum i es crea un Directori que gestionarà l’Agència Catalana del Consum, on els ciutadans podran obtenir informació dels serveis més propers, d’àmbit municipal o comarcal.
`