Direcció General de Comunicació

1€ per recepta: una mesura per fer un ús més racional dels medicaments

#08

1 euro per recepta: una mesura per fer un ús més racional dels medicaments

Aquesta taxa ha d'ajudar a fer més sostenible la sanitat pública catalana i a un ús més racional dels medicaments

query_builder   21 juny 2012 16:02

event_note Nota de premsa

#08

1 euro per recepta: una mesura per fer un ús més racional dels medicaments

Aquesta taxa ha d'ajudar a fer més sostenible la sanitat pública catalana i a un ús més racional dels medicaments

Euro per recepta

 

Per què una taxa sobre les receptes?
L’objectiu del Govern és garantir la utilització eficient dels medicaments, la qualitat de la prescripció i l’optimització dels recursos que el sistema sanitari destina a la prestació farmacèutica amb un ús més racional dels medicaments.
La nova taxa s’emmarca en pla d’ajust del Govern, que té com objectiu implementar una sèrie de mesures que permetin incrementar els ingressos davant dels problemes estructurals de l’economia catalana que han conduït a la situació actual. Amb aquesta mesura, es preveu aconseguir un ingrés de 100 milions d’euros que revertiran en la millora del finançament del  sistema sanitari públic de Salut.

Import de la taxa
Es tracta d’una taxa administrativa (1 euro) que els ciutadans hauran d’abonar a les oficines de farmàcia de Catalunya per cada recepta que hi presentin del Servei Català de la Salut. Les receptes que tinguin un preu inferior a 1,67 euros en quedaran exemptes.

Qui i quan s’ha de pagar la taxa?
Quan el ciutadà va al seu metge, aquest li lliura un pla terapèutic en el qual consten els medicaments que ha de prendre d’acord amb les indicacions mèdiques pertinents. Un cop el ciutadà el presenti a la seva farmàcia, haurà de pagar un euro cada vegada que se li dispensi un medicament. Per tant, aquesta taxa es paga per cada recepta que, normalment, coincideix amb un envàs de medicament. El Departament de Salut estima que la mitjana que cada ciutadà haurà de pagar serà de 13 euros l’any.

Hi ha algun topall en el pagament de la taxa?
La taxa no suposarà una barrera econòmica d’accés als medicaments per a cap ciutadà. Aquest és el motiu pel qual alguns col"lectius en queden exclosos. Tampoc suposarà cap penalització per a aquells pacients que necessitin una dispensació més elevada de medicaments i per als quals la taxa es pugui convertir en una barrera al compliment terapèutic. Per evitar-ho, cap ciutadà pagarà més de 61 euros l’any o de 36 euros per aquest any 2012.

Hi ha col·lectius exempts de la taxa?
Queden exemptes d’abonar-la unes 127.000 persones. Es tracta de col·lectius que tinguin acreditada per part del Departament de Benestar Social i Família alguna de les situacions següents:
•    Persones beneficiàries de pensió no contributiva,
•    Persones beneficiàries del programa de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI),
•    Persones beneficiàries de prestacions d’acord amb la Llei d’integració social dels minusvàlids (LISMI),
•    Persones beneficiàries  del Fons d’Assistència Social (FAS).
En el moment de la dispensació, el farmacèutic pot saber, gràcies a la targeta sanitària i als sistemes d’informació, si el ciutadà ha de pagar la taxa, ja que disposa d’informació en línia de si n’està exempt per pertànyer a algun dels col·lectius esmentats, segons el registre del Departament de Benestar Social i Família, i també si l’usuari ja ha assolit el màxim anual establert.

Quin justificant té l’usuari del pagament?
A banda del tiquet de caixa corresponent, el ciutadà pot sol·licitar a la farmàcia un justificant d’abonament de la taxa. De la mateixa manera, properament podrà sol·licitar un extracte on consten les seves dades personals i es relacionen totes les receptes dispensades amb informació de la taxa abonada per cada una. En aquest extracte també hi figurarà el saldo pendent fins al màxim anual de 61 euros.

Informació als ciutadans
El Departament de Salut ha endegat una campanya informativa adreçada a ciutadans, farmacèutics i professionals sanitaris. S’han distribuït pòsters als centres sanitaris i a les oficines de farmàcia i s’ha elaborat documentació informativa per als professionals.
 
Per a qualsevol dubte o informació addicional, els ciutadans poden adreçar-se a Sanitat Respon a través del 061 o bé visitant el web www.gencat.cat/catsalut.

1  

Fitxers adjunts

Infografia sobre l'euro per recepta

Infografia sobre l'euro per recepta
PDF | 105

Xarxes socials de Govern
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia