Justícia

Entra en vigor una circular per dinamitzar i millorar l'aplicació de la llibertat condicional a Catalunya

L'objectiu és situar els serveis penitenciaris de Catalunya en la línia de les recomanacions del Consell d'Europa i assolir nivells de països del nostre entorn

query_builder   2 juliol 2012 17:10

event_note Nota de premsa

Entra en vigor una circular per dinamitzar i millorar l'aplicació de la llibertat condicional a Catalunya

L'objectiu és situar els serveis penitenciaris de Catalunya en la línia de les recomanacions del Consell d'Europa i assolir nivells de països del nostre entorn

La subdirectora de Programes de Rehabilitació i Sanitat, Paula Montero, i el director general de Serveis Penitenciaris, Ramon Parés
Avui ha entrat en vigor la Circular 2/2012 de la Direcció General de Serveis Penitenciaris sobre la gestió, execució i seguiment de la llibertat condicional. El text fixa nous objectius en l’aplicació d’aquesta mesura, poc utilitzada en el sistema penitenciari català. La finalitat és que el nombre d’interns que compleixen la seva condemna en llibertat condicional passi dels nivells actuals, que se situen entre un 8 i un 10 %, a un 14 %, en sintonia amb les xifres registrades a la resta de l’Estat espanyol i a països del nostre entorn, i d’acord amb les recomanacions del Consell d’Europa. 
 
La llibertat condicional és una modalitat de compliment de condemna, la darrera del sistema progressiu, que implica l’excarceració del penat condicionada al fet que no delinqueixi durant el temps que resta fins a l’extinció de la pena i que pot ser revocada en cas de reincidència o quan el penat no observa les regles de conducta exigides.  
 
El Consell d’Europa, en la seva recomanació Núm Rec (2003) 22, relativa a la llibertat condicional, reconeix “que la llibertat condicional és un dels mitjans més efectius i constructius per prevenir la reincidència i promoure la reinserció social, oferint als interns planificació, assistència i supervisió de la seva reintegració en la comunitat”. El text fixa en els seus principis generals  que “per tal de reduir els efectes perjudicials de l’empresonament i promoure la reintegració dels interns sota condicions que busquen garantir la seguretat de la societat exterior, la llei ha de fer que la llibertat condicional estigui a l’abast de tots els interns penats”.
 
L’actual marc legislatiu estableix un doble filtre perquè un penat pugui accedir a l’últim grau de classificació abans de la llibertat definitiva: els equips de tractament dels centres penitenciaris i el jutge de vigilància penitenciària, que és qui finalment aprova la mesura.
 
En tot cas, perquè un intern pugui accedir a aquesta valoració, cal que hagi demostrat que té possibilitats de viure en llibertat i, per tant, que ja estigui en tercer grau. També ha d’haver complert una determinada part de la condemna, amb bona conducta (expedient penitenciari). I, per últim, ha de comptar amb un pronòstic individualitzat i favorable de reinserció social.
 
La nova circular té en compte les millores que s’han produït els últims anys pel que fa a l’avaluació del risc a l’abast dels professionals i dóna noves instruccions als equips de tractament dels centres, adaptades al marc actual, per incrementar el nombre d’interns en l’àmbit comunitari –règim obert i alliberats condicionals-,  incrementar les propostes de llibertat condicional i evitar que els interns als quals s’ha revocat la llibertat condicional facin una involució definitiva.
 
Catalunya ocupa el tercer lloc del rànquing de països europeus en nombre d’interns i, paradoxalment, un dels darrers en els percentatges d’interns en llibertat condicional.
Evolució de la llibertat condicional a Catalunya
 
(vegeu taula 1 al pdf adjunt
 
 
 
 
 
 
El temps transcorregut des de l’anterior circular, l’any 2004, fa possible fer un diagnòstic sobre la poca aplicació d’aquesta mesura al sistema penitenciari català, malgrat la millora d’aquest percentatge registrada el darrer any.
 
Aquesta valoració és encara més evident si es comparen les xifres de llibertats condicionals a Catalunya amb les dels països del nostre entorn i fa recomanable avançar en la seva direcció.
 
 
 
 
 
Catalunya en comparació amb altres sistemes d’execució penal
 
Penats i població en llibertat condicional
 
 
Població empresonada / 100.000 habitants
Penats
Alliberats condicionals
 
Percentatge
Catalunya
138,8
8.581
961
10,07%
AGE (Administració central Espanya)
156,4
50.539
8.893
14,96%
Portugal*
109,2
9.069
2.611
22,35%
França*
103,5
51.074
7.347
12,58%
Anglaterra i Gal·les*
153,9
71.000
37.229
34,40%
Holanda* 
70,8
5.822
1.014
14,83%
Bèlgica*
105,0
6.814
2.540
27,50%
Finlàndia
62,0
2.651
1.245
31,96%
* Dades obtingudes de l’informe SPACE del Consell d’Europa, corresponents a 2010. Les dades AGE han estat facilitades per la Secretaria d’Institucions Penitenciàries i corresponen al 23 de gener de 2012. Les dades de Catalunya corresponen al 20 de juny de 2012.
 
L’objectiu és assolir en uns anys el 14 % de llibertats condicionals a Catalunya, sense cap conseqüència sobre la seguretat pública. El nivell de revocacions de la llibertat condicional així ho fa preveure.
 
 
Revocacions
 
Revocacions de la llibertat condicional respecte al total anual d'interns en llibertat condicional
    Any
           Nombre de penats en llibertat    condicional durant l’any
           Revocacions
            %
*2012
1.377
22
1,60 %
2011
1.640
39
2,38 %
2010
1.491
27
1,81 %
2009
1.357
32
2,36 %
* fins  22/06/2012
 
 
 
Cal recordar, a més a més, que la llibertat condicional suposa la continuïtat del tractament penitenciari i preveu mesures de control del penat, amb quatre nivells de supervisió en funció de l’evolució de l’intern. Aquestes mesures inclouen entrevistes, analítiques, autoritzacions de desplaçament i comprovacions, i suposen un seguiment individualitzat del cas.
 
Els estudis sobre reincidència demostren que un intern que pren contacte de manera progressiva amb el món exterior (sortides, permisos, règim obert) i que acaba la seva condemna en règim de llibertat condicional reincideix menys que l’intern que compleix la totalitat de la condemna en règim tancat.
 
Reincidència
 
Percentatge d’interns que tornen a reincidir segons la forma de finalitzar la condemna[1]
Forma de finalitzar la condemna
Llibertat definitiva
Llibertat condicional
  • % de reincidents
51,3%
15,7%
  • % de no reincidents
48,7%
84,3%
 
 
 
La circular que entra en vigor avui ha comptat amb la participació i el consens tant dels jutges de vigilància penitenciària com de la fiscalia.


[1] Estudi amb una mostra de 1.403 interns excarcerats durant 2002 i seguiment fins 31/12/2007: Capdevila, M. i Ferrer, M. (2009) Taxa de Reincidència Penitenciària 2008. Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Investigació pròpia.

1  

Fitxers adjunts

taula 1. Evolució de la llibertat condicional a Catalunya

taula 1. Evolució de la llibertat condicional a Catalunya
PDF | 47