Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

El Departament d'Agricultura fomenta la sanitat animal a Catalunya

query_builder   3 juliol 2012 10:56

event_note Nota de premsa

El Departament d'Agricultura fomenta la sanitat animal a Catalunya

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l'Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a l’execució de programes de sanitat animal, es modifica les dels ajuts per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH), aprovades per l’Ordre AAM/297/2011, de 27 d’octubre, i es convoca ambdues línies d’ajuts per a l’any 2012. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes.
 
La publicació conjunta d’aquestes dues convocatòries obeeix a la voluntat del departament d’agrupar aquelles ordres que tinguin interès per un sector concret i amb objectius comuns, com en aquest cas la protecció de la salut pública i el foment de la salut animal a la vegada que pretén facilitar i simplificar els tràmits als usuaris.
 
Els ajuts d’aquesta Ordre tenen caràcter de cofinançats amb els fons del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) i aniran a càrrec de partides pressupostàries del Departament per a l’any 2012 que en el cas dels programes de sanitat animal seran per un import de 300.000 euros, amb un import addicional estimat d’1.900.000 euros, l’aplicació del qual resta condicionada a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió. L'objectiu, en aquest cas, és poder dotar la línia d'ajuts a l'execució de programes de sanitat animal amb el mateix import que es va destinar al sector l'any passat, mantenint així el compromís del Govern amb la sanitat animal.
 
Pel que fa als ajuts per a la millora de la capacitat tècnica de gestió de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH), s'estableix un import de 386.943,83 euros, procedents del MAGRAMA, per bé que, a l'igual que en el cas anterior, s'estableix també un import addicional, en aquest cas de 113.056,17 €, condicionats a la disponibilitat efectiva del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.
 
Cal ressaltar que, en concepte d'ajuts als programes sanitaris ramaders, es manté el mateix import que l'any 2011 ja que el DAAM valora molt la sanitat ramadera i prioritza la prevenció sanitària com a sistema més eficient en la lluita contra les malalties dels animals. El DAAM, tot i la situació actual de restriccions pressupostàries generalitzades, no ho fa en aquest cas ja que considera que la prevenció sanitària és primordial per a la productivitat de totes les espècies ramaderes i especialment pels sectors ramaders exportadors com és el cas del porcí.
 
Els ajuts es destinen a l'execució dels programes i actuacions sanitàries per part dels ramaders i amb estreta col·laboració amb ells per mitjà de les anomenades Agrupacions de Defensa Sanitària o ADSs. Les Agrupacions de Defensa Sanitària són agrupacions de ramaders reconegudes pel DAAM amb base territorial que tenen com a finalitat la lluita i la prevenció de les malalties. Existeixen ADSs per a cadascuna de les espècies ramaderes com les bovines, les porcines, les cunícoles, les apìcoles, les avícoles, les ovines i les cabrunes.
 
La millora de la capacitat tècnica de gestió de SANDACH és fonamental per a reduir els riscos atribuïbles als subproductes animals en relació amb la sanitat animal, la salut pública i el medi ambient. Amb la publicació d’aquests ajuts, es pretén fomentar les inversions per a minimitzar els costos i les dificultats que comporta l’eliminació, transformació i/o valorització d’aquests subproductes.
 
Amb aquesta finalitat, la convocatòria contempla 4 línies d’actuació destinades a les explotacions ramaderes, les indústries agroalimentàries, les plantes on es realitza activitats intermèdies i de transformació de SANDACH. En funció de la línia d’actuació, l’ajut pot variar entre un 60 i un 100%, amb uns topalls màxims en funció de la inversió.
 
En la passada convocatòria es va presentar 237 sol·licituds i s’espera que enguany la present convocatòria respongui igualment a les necessitats del sector.
 
La indústria càrnia catalana, en totes les etapes de la seva producció, des de la granja a la transformació, és la principal productora de SANDACH. Amb aquesta convocatòria, una vegada més el DAAM aposta per un sector que és un dels principals motors de la nostra agroindústria.