Direcció General de Comunicació

El Govern porta al Consell de Garanties Estatutàries una disposició de la Llei General de Pressupostos de l'Estat en matèria de funció pública

El Govern porta al Consell de Garanties Estatutàries una disposició de la Llei General de Pressupostos de l'Estat en matèria de funció pública

query_builder   3 juliol 2012 15:50

event_note Nota de premsa

El Govern porta al Consell de Garanties Estatutàries una disposició de la Llei General de Pressupostos de l'Estat en matèria de funció pública

El Govern ha acordat avui sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen sobre la disposició addicional setanta-unena de la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012, que estableix amb el caràcter de norma bàsica una jornada mínima de treball per a tots els empleats del sector públic de 37 hores i mitja setmanals de treball efectiu en còmput anual.

Aquesta disposició modifica l’actual previsió de l’art. 47 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic aprovat per la Llei 7/2007, de 12 d’abril, que reconeixia la competència de cada Administració per establir la jornada de treball dels seus empleats.

A més, d’acord amb l’art. 136 de l’EAC, la Generalitat de Catalunya ha assumit la competència pròpia per establir el règim estatutari dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya.

Per tal de poder disposar d’un dictamen jurídic que analitzi en profunditat si es produeix una invasió competencial, el Departament de Governació i Relacions Institucionals proposa sol•licitar del Consell de Garanties Estatutàries un dictamen que té caràcter preceptiu en el cas que s’acordi interposar el recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta disposició.

El CGE disposa d’un mes per emetre el  dictamen. El termini per plantejar el possible recurs davant el TC acabaria el proper 1 d’octubre de 2012.

`