Direcció General de Comunicació

El Govern aprova el programa per impulsar el desplegament de la Llei de l'occità, aranès a l'Aran

El Govern aprova el programa per impulsar el desplegament de la Llei de l'occità, aranès a l'Aran

query_builder   3 juliol 2012 15:49

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el programa per impulsar el desplegament de la Llei de l'occità, aranès a l'Aran

•    El programa dóna continuïtat a les polítiques de la Generalitat, de foment i difusió de l’occità aranès, al costat del recentment constituït Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès.

•    El Govern també acorda subscriure un conveni amb l’Ajuntament de Rodés per promoure la llengua occitana

El Govern ha aprovat el Programa per a l’impuls del desplegament de la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, que substitueix l’anterior programa per a la promoció de l’occità. El programa té com a objectiu impulsar la Llei de l’occità, aranès a l’Aran i dóna continuïtat a les polítiques de la Generalitat de foment i difusió de l’occità aranès.

En el marc d’aquest programa, el 30 de maig passat es va constituir a Vielha el Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès com a òrgan principal de coordinació de la política lingüística pel que fa a l’occità aranès. El Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès és un nou instrument amb caràcter institucional i permanent que substitueix el marc relacional que anteriorment s’havia produït per mitjà de convenis i subvencions.

D’acord amb el que preveu la Llei de l’occità, aranès a l’Aran, i amb el que s’acordi en el si del Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès, es continuaran impulsant mesures, la principal de les quals és l’atorgament del caràcter d’acadèmia de la llengua a l’actual Institut d’Estudis Aranesos.

Els objectius genèrics del programa per a l’impuls del desplegament de la Llei de l’occità, aranès a l’Aran  són:

•    Elaborar i fer el seguiment d’un pla de política lingüística que impulsi l’acompliment de les previsions contingudes a la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, d’acord amb els terminis que s’hi preveuen.

•    Facilitar assessorament i orientació a la resta de departaments de la Generalitat, els organismes autònoms i les empreses que en depenen,  en la traducció dels seus escrits a l’occità, aranès a l’Aran.

•    Garantir la coordinació amb el Conselh Generau d’Aran de les actuacions de política lingüística impulsades des de la Generalitat de Catalunya.

•    Proposar les actuacions a impulsar en l’àmbit de la formació i la capacitació lingüística del personal de l’Administració de la Generalitat en occità, aranès a l’Aran.

•    Elaborar una guia d’ús de l’occità, aranès a l’Aran, en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i vetllar per la seva difusió i aplicació.

•    Proposar les disposicions reglamentàries necessàries per al desplegament normatiu de la Llei 35/2010, d’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran.

•    Elaborar un pla per a l’impuls de les relacions exteriors amb les institucions i organitzacions del domini lingüístic occità.

•    Donar suport a la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística.

El Programa aprovat avui dependrà de la Direcció General de Política Lingüística i té prevista una vigència màxima de tres anys.

Impuls de l’occità a Rodés

El Govern també ha acordat subscriure un conveni marc de col•laboració amb l’Ajuntament de Rodés (França) per a la promoció de la llengua occitana i la difusió de la cultura expressada en aquesta llengua.

Aquest any 2012, la Generalitat de Catalunya serà present ja a Rodés amb la  Mòstra de Cinèma Occitan 2012, que compta amb 13 títols i que es va inaugurar el 19 de juny passat a Lleida. La Mòstra es presentarà en el marc de l’Estivada de Rodés, que aquesta ciutat organitza anualment el mes de juliol, des del 1995.

L’Estivada és la principal referència cultural en llengua occitana de tot el domini lingüístic occità, i fins ara no comptava amb oferta de cinema en occità.  Rodés és la primera localitat fora de Catalunya que acollirà la Mòstra, que també serà present a Besiers, Montalbà i Tolosa de Llenguadoc (França), i a les localitats de Paesana i Ostana (Itàlia).

Aquest conveni marc serà complementat amb altres acords específics per a la participació estable de la Generalitat en el festival de l’Estivada de Rodés.

El programa dóna continuïtat a les polítiques de la Generalitat, de foment i difusió de l’occità aranès, al costat del recentment constituït Consell de Política Lingüística de l’Occità Aranès.

•    El Govern també acorda subscriure un conveni amb l’Ajuntament de Rodés per promoure la llengua occitana

`