Drets Socials

Taula

La Generalitat constitueix la Taula d'Excedents Alimentaris per a millorar i potenciar els serveis de distribució d'aliments

query_builder   11 juliol 2012 16:12

event_note Nota de premsa

La Generalitat constitueix la Taula d'Excedents Alimentaris per a millorar i potenciar els serveis de distribució d'aliments

La conscienciació a les empreses per promocionar les donacions, la millora en l’aprofitament dels excedents alimentaris i l’optimització dels aspectes organitzatius dels serveis de distribució d’aliments seran les principals línies d’actuació de la Taula 

Imatge de la Taula
La Generalitat de Catalunya, juntament amb les principals entitats que gestionen bancs d’aliments i altres agents del món alimentari, han constituït la Taula d’Excedents Alimentaris a fi de millorar i potenciar els serveis de distribució d’aliments entre els col·lectius més desafavorits.
 
Durant la reunió de constitució de la Taula, la directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, Carmela Fortuny, va destacar que “Càritas, Creu Roja i Fundació Banc dels Aliments són avui les principals entitats que juguen un paper fonamental en la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació de manera coordinada amb els serveis socials bàsics i les entitats del territori”, però va voler posar en valor “la tasca de les entitats d’arreu del territori que s’encarreguen de fer la distribució directa dels aliments a les persones i famílies que ho necessiten”.
 
La directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials va celebrar la constitució de la Taula,  “un nou exemple que demostra que Administració, entitats i agents socials avancem en la mateixa direcció per donar la millor resposta a la realitat que viuen moltes persones a casa nostra”.
 
La Taula està formada per les principals entitats de servei de distribució d’aliments (Càritas Catalunya, Creu Roja, Fundació Banc dels Aliments de Barcelona), Unió de Pagesos, PIMEC, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, el Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya, la Coordinadora d’usuaris de la Salut Pública, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. Per part de la Generalitat, el Departament de Benestar Social i Família, el Departament d’Empresa i Ocupació i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
 
Un dels principals objectius que es planteja la Taula és avançar en la planificació de les actuacions necessàries per adaptar les estructures i funcionament actuals al Programa europeu que entrarà en vigor al 2014 i que substituirà l’actual Programa Europeu d’Ajuda Alimentària, en vigor des de 1987. Aquest nou programa implicarà un canvi de concepte respecte del que s’ha vingut fent fins ara, per la qual cosa caldrà fer un seguiment del procés de definició de les seves línies d’actuació.
 
Davant dels possibles canvis en la gestió i contingut del Programa europeu, la Taula també s’ha fixat com a objectius prioritaris potenciar els sistemes d’obtenció d’aliments mitjançant les donacions i l’aprofitament dels aliments no comercialitzables.
 
En aquest sentit, se seguiran tres línies principals d’actuació:
 
  • D’una banda, es duran a terme accions de conscienciació a les empreses per promocionar les donacions. En aquest sentit, es vol potenciar al visibilitat de la Responsabilitat social corporativa; fer difusió dels avantatges i desgravacions fiscals que poden tenir les empreses que fan donacions, o proposar la reforma de la Llei de Mecenatge per tal que s’incrementin les desgravacions per a determinats tipus de donacions de caire social.
 
  • D’altra banda, s’actuarà per a millorar l’aprofitament dels excedents alimentaris mitjançant la signatura de convenis amb empreses distribuïdores i comerços per l’aprofitament dels productes consumibles, però no comercialitzables. Aquests convenis han d’implicar tant les grans cadenes com les botigues de barri, ja que la proximitat permet una millor gestió dels productes amb data de caducitat o de consum preferent propera. En aquesta línia, també es promourà la signatura de convenis amb empreses transformadores per l’aprofitament de productes frescos que per la seva escassa durabilitat no es poden distribuir sense transformar.
 
  • Finalment, la Taula treballarà per a la millora dels aspectes organitzatius que permetin una millor gestió dels serveis de distribució d’aliments mitjançant l’elaboració d’un model i incloure’l a la Cartera de Serveis Socials. En aquest sentit, també es fomentarà la comunicació i coneixement mutu entre les entitats i els òrgans de l’Administració amb competències en la matèria per tal de compartir bones pràctiques i millorar la coordinació entre tots els agents implicats.
 
  
Lluita constant contra la pobresa
La constitució de la Taula dóna resposta a una de les línies del Document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya, elaborat pel Grup de Treball contra la pobresa, presentat a finals de l’any passat i que recull mesures a curt, mig i llarg termini per combatre la pobresa estructural així com les noves formes de pobresa i exclusió provocades per la crisi.
 
Entre el paquet d’actuacions, pel que fa als serveis de distribució d’aliments, el text recull els punts següents:
 
  • Fer gestions d’àmbit estatal i comunitari per garantir la continuïtat de la línia de distribució d’aliments saludables de la Unió Europea i  analitzar com es pot continuar mantenint aquest ajut.
  • Instar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, a revisar els percentatges en la distribució dels esmentats aliments, entre les diferents Comunitats Autònomes d’acord amb les seves necessitats reals. 
  • Garantir la coordinació entre els serveis socials bàsics i les entitats privades que distribueixen aliments.
  • Contribuir al manteniment de la logística que garanteixi una bona distribució dels aliments.
  • Sensibilitzar empreses i comerços per evitar el malbaratament d’aliments i perquè en facin donació a les entitats que els distribueixen.
  • Elaborar el model de serveis de distribució d’aliments a proposta de les entitats socials col·laboradores, i incorporar-lo a la Cartera de serveis socials.

 

La constitució de la Taula d’Excedents Alimentaris també dóna resposta al mandat del Parlament, que insta el Govern a estudiar l’elaboració d’un model de servei de distribució d’aliments i incorporar-lo a la Cartera de serveis socials, així com a crear una taula específica amb la participació de tots els agents implicats, amb l’objectiu de dissenyar i coordinar, conjuntament, estratègies i accions d’abast nacional per a fer front a la problemàtica derivada dels excedents alimentaris.

2  

Fitxers adjunts

Imatge de la primera reunió de la Taula

Imatge de la primera reunió de la Taula
JPG | 2083

Imatge de la primera reunió de la Taula presidida per Carmela Fortuny

Imatge de la primera reunió de la Taula presidida per Carmela Fortuny
JPG | 2046