Cultura

El Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha aprovat avui un Pla Director per a les properes cinc temporades

query_builder   16 juliol 2012 20:30

event_note Nota de premsa

El Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha aprovat avui un Pla Director per a les properes cinc temporades

  • El Patronat de la Fundació també ha aprovat una modificació dels estatuts, segons la qual el president de la Generalitat nomenarà el president del Patronat, que també ho serà de la Comissió Executiva
  • Aquestes presidències ho seran per cinc anys renovables i les assumirà una persona de la societat civil
  • Amb aquesta fórmula es garanteix la continuïtat de la persona que ocupa la presidència del Patronat i de la Comissió Executiva, a diferència del que succeïa fins ara, que era rotatòria entre les diferents administracions que formen part del Patronat
 
El Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha aprovat avui el nou Pla Director de la institució, que entrarà en vigor la propera temporada i serà vigent fins la temporada 2016-2017.
 
Es tracta d’un full de ruta que ha de consolidar el futur i la sostenibilitat del Liceu, i que inclou la introducció de canvis substancials en el funcionament de tots els àmbits que integren el Teatre, tot mantenint els elements bàsics de la seva filosofia (excel·lència artística, equilibri en la programació entre obres de repertori i d’altres menys conegudes, obertura a la ciutadania, implicació social i cultural amb el país) i especialment la recerca de l’eficàcia, l’eficiència i l’optimització dels recursos de la institució.
 
Les mesures incloses en el Pla Director incideixen en tres grans àmbits:  l’increment dels ingressos propis, l’augment del marge econòmic de l’activitat artística i la reducció de les despeses d’estructura.
 
Una programació artística equilibrada i diversa
 
El Pla Director defineix que en les cinc properes temporades la programació del  Liceu constarà d’entre 100 i 110 funcions, de les quals unes 85 seran d’òpera. Es programaran  10-11 títols, dels quals 8 com a mínim seran de repertori. La programació inclourà  unes 10 funcions de dansa (2 o 3 companyies) i 6 de recitals, concerts o òperes en versió concert.
 
També es contempla la possibilitat d’una activitat artística complementària (d’entre 10 i 15 funcions, bàsicament d’òpera) que respongui a estratègies comercials, interès artístic o propostes de patrocinadors.
 
El Pla Director preveu també la col·laboració amb altres institucions culturals. En aquest sentit,  és realitzaran concerts de l’orquestra i/o el cor al Palau i a l’Auditori amb la voluntat de posar en valor el capital artístic amb que compta el Liceu. Amb el mateix objectiu també es potenciaran les gires del cor i de l’orquestra arreu del territori nacional, estatal i internacional.
 
Finalment, el Pla preveu la continuïtat de la tasca educativa de la institució, amb especial atenció al Petit Liceu.
 
Increment dels ingressos i optimització dels recursos
 
Pel que fa al capítol d’ingressos, el Pla Director es fixa com a repte que els ingressos propis representin el 60% del total la temporada 2016-2017, davant del 50% que representen en l’actualitat.
 
Per assolir-ho, es potenciarà la política d’abonaments amb nous avantatges i major flexibilitat, tot mantenint l’òpera i el seient fix com element troncal de l’abonament (el 85% de les funcions de la temporada regular estaran incloses en l’abonament).
 
No es preveuen increments lineals i homogenis en els preus per a tots els títols i totes les categories de localitats, sinó l’aplicació de preus dinàmics. Sí que es preveu augmentar els ingressos provinents de la venda d’altres productes o serveis complementaris a l’adquisició de les localitats.
 
El Pla Director preveu la incorporació de formes de mecenatge més properes al patrocini comercial, micromecenatge, i la recerca de nous mecenes a escala internacional. I es potenciarà, el lloguer de les sales augmentant la flexibilitat organitzativa que s’ha de traduir en un major nombre de dies disponibles per al lloguer d’espais.
 
En el capítol de les despeses, el Pla Director estableix una reducció progressiva de les despeses d’estructura del Gran Teatre del Liceu, de manera que passin del 66,7% del total que suposen en l’actualitat a un 58,1% la temporada 2016-2017. La reducció de la despesa s’assolirà amb l’adequació organitzativa a les necessitats de funcionament del Teatre. Aquest canvi, però, no afectarà les despeses artístiques, de manera que el cost mitjà per funció es mantindrà estable durant la vigència d’aquest pla.
 
De la mateixa manera, el Pla Director preveu la realització d’aquelles inversions que es considerin urgents o prioritàries, garantint en tot cas el manteniment de les instal·lacions en un estat òptim de conservació.
 
El Patronat ha aprovat la constitució d’una comissió de seguiment d’aquest pla.
 
 
Canvis en la governança del Gran Teatre del Liceu
 
El Patronat de la Fundació també ha aprovat una modificació dels estatuts amb la finalitat de millorar la governança del Teatre. Les modificacions més significatives es refereixen als òrgans de govern de la Fundació.
 
En aquest sentit, el President de la Generalitat, com a president d’honor,  nomenarà, un cop escoltat el Patronat, el president d’aquest organisme que també serà president de la Comissió Executiva. Aquestes presidències seran per cinc anys renovables i les assumirà una persona de la societat civil.
 
Amb aquesta fórmula es garanteix la continuïtat en la persona que ocupa aquestes presidències, a diferència del que succeïa fins ara que era rotatòria entre les diferents administracions.
 
El Patronat tindrà, a més, quatre vicepresidències que seran: el Conseller de Cultura, el Secretari d’Estat de Cultura, l’Alcalde de Barcelona i el President de la Diputació de Barcelona.
 
Pel que fa a la Comissió Executiva, aquesta estarà formada, igual que el patronat, per representants de les Institucions Públiques i del Sector Privat (Generalitat de Catalunya, Administració de l’Estat, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consell de Mecenatge i Societat del Gran Teatre del Liceu). Cada una de les administracions públiques podran designar un representant, per ocupar les seves places, entre persones de la societat civil de reconegut prestigi cultural, econòmic o social.