Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Adjudicada la primera fase de la línia de préstecs per adaptació de granges a les normes de benestar animal

131 explotacions porcines reben préstecs per valor de 13 milions d'euros per a l'adaptació a les normes de benestar

Agricultura faclita el finançament bonificant els interessos dels préstecs amb un import total de 3,8 milions d'euros

query_builder   25 juliol 2012 10:14

event_note Nota de premsa

Adjudicada la primera fase de la línia de préstecs per adaptació de granges a les normes de benestar animal

131 explotacions porcines reben préstecs per valor de 13 milions d'euros per a l'adaptació a les normes de benestar

Agricultura faclita el finançament bonificant els interessos dels préstecs amb un import total de 3,8 milions d'euros

 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha resolt les sol·licituds de préstecs per a les inversions necessàries per adequar les explotacions porcines al compliment de les normes europees de propera aplicació i d’obligat compliment en matèria de benestar animal, aprovant en un primera fase un import de préstec de 13.489.601,46 euros, corresponents a 131 explotacions i a un import d’ajut de 3.890.966,88 consistent en la bonificació dels interessos dels esmentats préstecs.
 
Atès que a partir de l’1 de gener de 2013 han d’estar adaptades les explotacions porcines a les normes de benestar animal, amb la resolució dels expedients del sector es garanteix la possibilitat de poder fer front a aquestes inversions.
 
L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les inversions necessàries per tal de complir amb les nomes de recent introducció en matèria de benestar animal. La quantia màxima del préstec atorgat serà del total de la inversió subvencionable i l’ajut consisteix en la bonificació dels interessos de tot el període del préstec, calculat amb un tipus d’interès d’euríbor + 4, que es descomptarà directament del capital pendent de devolució que ha de pagar la persona beneficiària una vegada certificat l’ajut. La inversió màxima per beneficiari i any serà de 360.000 euros.
 
Per tal de formalitzar els préstecs, caldrà que els sol·licitants d’aquests ajuts, un cop rebin la resolució de concessió de l’ajut corresponent, s’adrecin a l’oficina d’alguna de les entitats financeres que han signat el conveni (Institut Català de Finances i als quals s’han adherit BBVA, Banco Popular – Banco Pastor, Bantierra, Banc Sabadell, Caixabank, Banc Mare Nostrum (Caixa Penedès), Cajamar i UNNIM), on se’ls facilitarà més informació de les condicions específiques dels préstecs i de la documentació necessària per tal de formalitzar els préstecs. La documentació s’haurà de presentar abans del 10 de desembre, per tal de que els préstecs es puguin formalitzar abans del 31 de desembre.
 
La persona beneficiària haurà de retornar l’import prestat, en quotes mensuals durant un període de 7 anys amb 1 de carència d’amortització (inclòs en el termini) quan l’import del préstec sigui inferior a 60.000,00 euros, o bé 10 anys amb 2 de carència d’amortització (inclosos en el termini) quan l’import del préstec sigui igual o superior a 60.000,00 euros. Les garanties seran les que estableixi l’entitat corresponent.
 
Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en el termini màxim d’un any des de l’endemà de la notificació de la resolució de concessió de l’ajut, sempre i quan les actuacions s’iniciïn abans de l’1 de gener de 2013, data límit per al compliment de la Directiva 2008/120/CE del Consell, de 18 de desembre de 2008, per la qual s’estableixen les normes mínimes de protecció dels porcs.
 
Així, el Departament d’Agricultura, mitjançant aquest ajut i la mesura de modernització de les explotacions agràries, dona el màxim finançament possible als ramaders catalans per tal que es puguin adequar a aquesta normativa.