• 15.000 persones formen part d’aquestes entitats, que tenen un paper fonamental a l’hora de projectar Catalunya al món i transmetre’n la cultura i personalitat pròpies
 
  • Es tracta d’entitats privades constituïdes per catalans i catalanòfils del territori on s’han establert i que la Generalitat ha reconegut a través d’un acord de Govern
 
  • L’Executiu referma el seu compromís amb els casals i comunitats, amb una nova convocatòria d’ajuts d’1,26 milions d’euros per aquest 2012
 
128 comunitats catalanes a l’exterior amb prop de 15.000 catalans donen a conèixer la realitat nacional de Catalunya arreu del món i transmeten la cultura i la personalitat pròpies del país. Es tracta d’entitats privades formades per catalans o catalanòfils al territori on s’han establert i que la Generalitat de Catalunya ha reconegut a través d’un acord de Govern. El seu paper és fonamental a l’hora de projectar Catalunya al món.
 
Des que el 1840 es va fundar a l’Havana (Cuba) la Societat de Beneficència dels Naturals de Catalunya, els catalans a l’exterior s’han anat agrupant en casals i entitats diverses, sobretot a Amèrica i després a la resta de continents. El 1996 el Govern va regular la figura de les comunitats catalanes a l’exterior (CCE) amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior, que protegeix aquests col·lectius i institucionalitza les relacions amb les institucions catalanes.
 
Les CCE són entitats de naturalesa diversa, com casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques o empresarials, entre d’altres. Són punts de trobada dels catalans a l’exterior que donen a conèixer el país, la cultura i la llengua catalana, contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on s’han establert i actuen com a difusors civils de Catalunya, a través de les activitats que organitzen i les relacions que estableixen amb el món econòmic, social i polític del territori. Així, ofereixen ensenyament de català, organitzen actes socials, culturals i per als joves,  organitzen celebracions de festes tradicionals, com la Diada Nacional de Catalunya o Sant Jordi, entre d’altres.
 
Actualment hi ha 128 centres reconeguts als 5 continents que agrupen prop de 15.000 socis. Els darrers a incorporar-se han estat el Casal Casal Català de Nantes Tirant lo Blanc, el Centre Català d’Occitània (amb seu a Samazan, Aquitània) i el Casal Català de Beijing (Xina).
 
 
Europa
 
51
Amèrica Con Sud
 
34
Amèrica Central, Mèxic i el Carib
 
19
Amèrica del Nord
 
14
Àsia-Oceania
 
7
Àfrica
 
3
Total
128
 
 
La Societat de Beneficència dels Naturals de Catalunya, la més antiga de les comunitats (fundada l’any 1840 a l’Havana) és la que compta actualment amb més socis, amb un total de 1.560, seguida de l’Associació de Socors Mutus Montepío de Montserrat, fundada a Buenos Aires (Argentina) el 1858 i que té 523 socis. Destaquen, entre d’altres, els casals de Buenos Aires, Mendoza, Caracas, Asunción, Santiago de Xile, l’Orfeó Català de Mèxic, Casa Nostra de Suïssa, la Deustcher Katalanistenverband i també el Cercle Català de Madrid.
 
Aquesta legislatura el Govern de la Generalitat ha refermat el seu compromís amb les comunitats catalanes a l’exterior, amb qui l’Executiu té signats diversos convenis de col·laboració amb les comunitats i a través de la Secretaria d’Afers Exteriors convoca una línia específica de subvencions de suport al seu funcionament i a l’activitat que desenvolupen. Els ajuts es destinen tant a cobrir les despeses derivades del funcionament ordinari, com activitats d’ensenyament de català i de promoció i difusió de la llengua i la cultura catalanes, celebració de festes tradicionals, actes socials, culturals i per als joves o obres a les seves seus socials. Enguany el Govern ha atorgat subvencions per un import d’1.265.000 euros, dels quals s’han beneficiat un total de 71 entitats.
 
El Pla de Govern 2011-2014 situa com a objectiu prioritari la necessitat d’assolir una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb tots els actors que actuen a l’escenari internacional. Així, s’està desenvolupant un model integrat i coherent de representació exterior, liderat per les delegacions i oficines de la Generalitat a l’exterior, que s’ha posat al servei de la internacionalització de l’economia catalana i en el qual participen activament els casals catalans.
 

Per a més informació: Projecció exterior al Pla de Govern 2011-2014.