Direcció General de Comunicació

justicia juvenil

El Govern reorganitza el mapa de centres de justícia juvenil per racionalitzar la despesa i ajustar-la a la necessitat de places actual

query_builder   28 agost 2012 14:45

event_note Nota de premsa

El Govern reorganitza el mapa de centres de justícia juvenil per racionalitzar la despesa i ajustar-la a la necessitat de places actual

  • El Consell Executiu aprova la reducció de la capacitat dels centres els Til·lers i Montilivi, que s’ajustaran a la demanda actual 
  • La mesura respon a la reducció de població atesa els darrers anys, l’estat de les infraestructures i la necessitat de donar un nou impuls als programes per prevenir la reincidència delictiva. Suposarà un estalvi anual superior als 5 milions d’euros
 
El Govern convertirà els actuals centres educatius de justícia juvenil Montilivi (Girona) i Til·lers (Mollet del Vallès) en equipaments de menor capacitat amb l’objectiu d’ajustar-los a les necessitats actuals i racionalitzar-ne la despesa. El primer estarà destinat a menors amb mesures d’internament en règim obert o semiobert i, el segon, a la unitat terapèutica per a nois amb problemes de drogodependències o salut mental. La mesura respon a la reducció de la població atesa els darrers anys, l’estat de les infraestructures dels centres, la necessitat de racionalitzar la despesa i de donar un nou impuls als programes de medi obert i de mediació per prevenir la reincidència delictiva.

Entre 2008 i 2011 s’ha reduït un 7% (uns 200 casos anuals) el nombre de menors atesos cada any pels serveis de justícia juvenil i en programes d’assessorament tècnic, mediació, execució de mesures de medi obert o mesures d’internament. També ha baixat el nombre d’expedients que la fiscalia ha obert a menors i, en consequència, les mesures dictades pels jutjats de menors a catalunya. Per últim, en aquest mateix període s’han reduit un 8,7% els menors que passen anualment pels centres educatius.
 
D’altra banda, els centres Montilivi i Els Til·lers presentaven deficiències que requeririen inversions urgents. En el cas del Til·lers, les dependències van ser aixecades els anys 50, a excepció de la Unitat Terapèutica que es mantindrà operativa i que es troba en un edifici construït el 2001. Pel que fa al centre de Montilivi, no caldrà actualitzar els sistemes de seguretat interior que es feien inevitables amb el manteniment de les seves funcions actuals, ja que amb la seva conversió en centre obert els menors (amb règim obert i semiobert) faran la major part de les activitats fora del centre.
 
Aquests factors, juntament amb l’actual conjuntura econòmica i pressupostària, obliguen a reduir la despesa amb una nova organització del mapa de centres que permeti concentrar les places d’internament que es necessiten realment en un nombre menor d’equipaments. Es calcula que la reorganització suposarà un estalvi anual superior als 5 milions d’euros, gràcies a la reducció dels contractes de substitucions (els centres de més capacitat estaran dotats de més personal), la dels contractes de seguretat i manteniment i de les inversions que caldria fer als dos equipaments si haguessin de conservar la capacitat actual.
 
Per últim, aquestes mesures permetran impulsar programes de medi obert i de mediació per prevenir la reincidència. I és que es destinaran als equips d’aquests programes la part de la plantilla dels Til·lers i Montilivi que no sigui absorvida pels centres educatius de justícia juvenil que augmenten el nombre de places. L’objectiu és que els tècnics de medi obert puguin treballar amb una ràtio més reduïda de casos més que permeti una intervenció educativa més intensiva, especialment en aquells menors i joves que compleixen mesures de llibertat vigilada i presenten un risc alt de reincidència, o en aquells que ja han reincidit.
 
 
La nova organització del mapa de centres
 
El nou mapa comptarà amb més de 300 places al conjunt del sistema. Passarà de 5 a 3 centres de gran capacitat: CE Can Llupià, CE l’Alzina i CE El Segre. El primer, comptarà amb una unitat diferenciada per a noies internades –una mitjana diària de 16 menors– que abans estava ubicada al CE Els Til·lers. A banda d’aquests centres, el sistema comptarà amb el CE Oriol Badia, la Residència Folch i Torres, la Unitat Terapèutica dels Til·lers, un pis d’inserció a Barcelona, i la Unitat Oberta de Girona, que farà prescindible el pis d’inserció ubicat a la ciutat.
 
 
 
CENTRE
 
CAPACITAT
(places)
CE Can Llupià
120
CE L’Alzina
87
CE El Segre
45
CE Oriol Badia
14
Residència Folch i Torres
12
Unitat Terapèutica Els Til·lers
12
Unitat Oberta de Girona
12
Pis d’inserció de Barcelona
5
TOTAL
307