Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

La Generalitat rep 14 ofertes per als contractes corresponents a "Serveis d'infraestructures de Centre de Procés de Dades", el darrer diàleg competitiu del nou model TIC

query_builder   7 setembre 2012 11:32

event_note Nota de premsa

La Generalitat rep 14 ofertes per als contractes corresponents a "Serveis d'infraestructures de Centre de Procés de Dades", el darrer diàleg competitiu del nou model TIC

·   El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ha obert avui els sobres de les ofertes candidates a adjudicar-se algun dels 6 contractes licitats per aquest àmbit
 
·   Un cop analitzades les ofertes presentades i comprovat que s’ajustin als requisits administratius i tècnics especificats en els plecs, es procedirà a valorar i posteriorment adjudicar els contractes
  
El Centre de Telecomunicacions  i Tecnologies de la Informació (CTTI),  com a  organisme encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, ha procedit a l’obertura pública dels sobres que contenien les ofertes presentades per les empreses interessades a adjudicar-se algun dels 6 contractes corresponents als 2 plecs del contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament de serveis d’infraestructures de Centre de Procés de Dades (CDP) de la Generalitat de Catalunya.
 
Cal recordar que aquests contractes corresponen al diàleg competitiu per a l’Aprovisionament de Serveis d’infraestructures de CPD de la Generalitat de Catalunya, un dels 4 àmbits o diàlegs del nou model TIC, juntament amb el d’aprovisionament i manteniment d’Aplicacions, el d’aprovisionament del Lloc de Treball i de Suport a l’Usuari, i el d’aprovisionament de Connectivitat i Telecomunicacions.
 
En total, el CTTI ha rebut 14 ofertes per als contractes per a l’aprovisionament de serveis d’infraestructures de CPD, de les quals 10 corresponen a Unions Temporals d’Empreses (UTE). La Generalitat valora molt positivament la resposta del sector en aquest procés, que queda evidenciada en el nombre d’ofertes rebudes per a cadascun dels contractes licitats. Durant els propers dies, el CTTI procedirà a analitzar les ofertes rebudes i a comprovar que aquestes s’ajustin a tots els requisits administratius i tècnics que s’especifiquen en els plecs.
 
El contracte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per a l’aprovisionament de serveis d’infraestructures de CPD de la Generalitat de Catalunya es divideix en 2 plecs (CPD Extern, que inclou, en 4 lots, el gruix dels sistemes d’informació de la Generalitat, i CPD Nucli, que inclou, en 2 lots, els sistemes d’informació de seguretat i d’emergències de la Generalitat), amb una durada d’entre 6 i 10 anys, amb un pressupost màxim de licitació de 468 milions d’euros i un pressupost anual màxim de licitació de 45 milions d’euros.
 
Aquests imports representen un 35% d’estalvi respecte els costos pel mateix concepte del 2010.
 
SERVEIS D’INFRAESTRUCTURES DE CPD
PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ: 468 M€    14 OFERTES
 
 CPD Extern
DESCRIPCIÓ
CONTRACTE
OFERTES PRESENTADES (11)
 
CPD 1
Serveis integrats de computació i administració d’infraestructures de procés de dades
T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
 
UTE HP Española SL-Aventia Iberia SL
 
UTE IBM Global Services España SA – Ingenieria de Software Avanzados SA-Seidor SA
 
UTE Colt Technology Services SAU-Indra Sistemas SA
 
UTE Telefónica-Unitecnic-Nexica
 
CPD 2
Serveis integrats de computació i administració d’infraestructures de procés de dades
T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
 
UTE IBM Global Services España SA – Ingenieria de Software Avanzados SA-Seidor SA
 
CPD 3
Serveis integrats de computació i administració d’infraestructures de procés de dades 
UTE Unitecnic-Nexica
 
UTE IBM Global Services España SA – Ingenieria de Software Avanzados SA-Seidor SA
 
CPD 4
Serveis integrats de computació i administració d’infraestructures de procés de dades
T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
 
UTE IBM Global Services España SA – Ingenieria de Software Avanzados SA-Seidor SA
 
CPD
Nucli
DESCRIPCIÓ
CONTRACTE
OFERTES PRESENTADES (3)
 
Lot 1
Serveis d’infraestructura mainframe que donen suport als sistemes d’informació de l’entorn corporatiu i de seguretat
UTE IBM Global Services España SA – Ingenieria de Software Avanzados SA-Seidor SA
 
Lot 2
Serveis d’administració de la plataforma mainframe i els serveis d’infraestructura i administració de les plataformes no mainframe que donen suport als sistemes d’informació de l’entorn de seguretat
T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
 
UTE IBM Global Services España SA – Ingenieria de Software Avanzados SA-Seidor SA
 
 
 
El nou model TIC de la Generalitat de Catalunya
 
El Govern va aprovar el 18 d’octubre de 2011 la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, i va acordar que el CTTI sigui l’encarregat de la contractació centralitzada, la gestió i el subministrament de solucions TIC de tota la Generalitat, d’acord amb el catàleg i les tarifes aprovades pel Govern.
 
L’objectiu d’aquest acord és implantar un nou model TIC de relació entre el CTTI i l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic que permeti, d’una banda, rebaixar la despesa en TIC de la Generalitat de Catalunya, i d’altra, modernitzar i innovar els serveis de l’Administració tot treballant en base a la millora tecnològica, l’eficiència pressupostària i la governança transversal.
 
Aquest nou model de contractació pública de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya està basat en la modalitat del diàleg competitiu, i s’ha dividit en 4 diàlegs: Aplicacions; Lloc de treball i suport a l’usuari; Connectivitat i Telecomunicacions, i Serveis d’Infraestructures de CPD.
 
Més informació sobre el nou model TIC:
 
· Nota de premsa del 27 d’octubre de 2011
· Nota de premsa de l’1 de desembre de 2011
· Nota de premsa del 2 de gener de 2012
· Nota de premsa del 23 de gener de 2012
· Nota de premsa del 7 de maig de 2012
· Nota de premsa del 19 de juny de 2012
· Nota de premsa del 27 de juny de 2012
· Nota de premsa del 6 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 16 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 26 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 27 de juliol de 2012
· Nota de premsa del 2 d’agost de 2012
· Nota de premsa del 8 d’agost de 2012