Direcció General de Comunicació

El Govern aprova fusionar Edificis i Equipaments de Catalunya i Infraestructures de Catalunya

El Govern aprova fusionar Edificis i Equipaments de Catalunya i Infraestructures de Catalunya

query_builder   18 setembre 2012 15:49

event_note Nota de premsa

El Govern aprova fusionar Edificis i Equipaments de Catalunya i Infraestructures de Catalunya

•    L’objectiu és continuar racionalitzant la gestió de les infraestructures de Catalunya
 
•    L’operació suposarà un estalvi de 750.000 euros anuals

El Govern ha donat llum verd a la fusió d’Edificis i Equipaments de Catalunya (EECAT), abans ICF Equipaments, i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Infraestructures.cat), abans GISA. L’objectiu és millorar-ne la gestió i continuar racionalitzant el procés de promoció i construcció de les infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

A principis d’any, el Govern va autoritzar iniciar un procés de venda pública d’una part de les accions d’EECAT. El plec de condicions preveia que, si el procés de venda no es podia portar a terme en el termini acordat, el govern aprovaria els acords necessaris per integrar aquesta empresa en el patrimoni d’Infraestructures.cat. L’optimització actual dels recursos es farà mantenint oberta la venda d’actius quan la situació dels mercats ho permeti. Les dues empreses comparteixen l’objecte social i les funcions: la promoció, construcció explotació i gestió d’equipaments públics per encàrrec de la Generalitat. En aquest sentit, el Govern ha optat per la fusió amb l’objectiu de compartir recursos personals, materials i tècnics de les dues entitats.

Segons el text de l’acord, tots els treballadors d’EECAT mantindran el seu lloc i a partir d’ara desenvoluparan la seva feina a la seu d’Infraestructures.cat. Aquesta operació permetrà estalviar un total de 750.000 euros anuals en despesa corrent: material d’oficina, serveis informàtics, serveis professionals independents i el lloguer de l’edifici d’EECAT.

Amb l’acord d’avui es continua impulsant la simplificació del sector públic tal com marca la Llei de mesures fiscals i financeres vigent. El context econòmic obliga al Govern de la Generalitat a buscar la sostenibilitat, eficàcia i eficiència i l’àmbit de les infraestructures no en pot quedar al marge.

De fet, no és la primera operació d’aquestes característiques que du a terme el Govern. El mes de maig passat, va néixer “Infraestructures.cat”, la marca de la nova societat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya sota la qual s’integren les antigues societats Gestió d’Infraestructures, SA (GISA), Regs de Catalunya, SAU (REGSA) i Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA). La fusió de les tres societats suposa un estalvi de 9 milions anuals en despesa corrent.