Direcció General de Comunicació

Governació

Els empleats públics percebran el 100% de la retribució a partir de la tercera setmana de baixa laboral

query_builder   25 setembre 2012 14:06

event_note Nota de premsa

Els empleats públics percebran el 100% de la retribució a partir de la tercera setmana de baixa laboral

  • El Govern aprova les millores en la prestació econòmica d’incapacitat temporal i acorda abonar els complements fins als límits màxims previstos per la llei per no penalitzar les malalties de llarga durada
 
El Govern de la Generalitat ha aprovat avui el decret sobre millores de la prestació econòmica d’incapacitat transitòria (IT) del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. L’acord, subscrit el dia 20 de setembre per la Mesa General dels Empleats Públics, permetrà que aquests treballadors cobrin el 100% de la retribució a partir de la tercera setmana de baixa laboral.
 
L’acord consisteix a abonar els complements d’acord amb el límits màxims que estableix la llei, per tal de no penalitzar les malalties de llarga durada. Així, del primer al tercer dia de baixa, es cobrarà el 50% de la retribució; del quart al vintè dia (ambdós inclosos), el 75% del sou, i a partir del dia 21 i durant tot el període d’incapacitat temporal, el 100% de la retribució.
 
Cal recordar que en l’àmbit de l’Administració de Catalunya i del seu sector públic, la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives establia fins al moment que durant els tres primers mesos de baixa laboral es percebia el 100% de la retribució i que, a partir del dia 91 es percebia el 75% de la base reguladora, d’acord amb el règim general de la Seguretat Social.
 
El Real decret llei 20/2012 havia modificat el règim retributiu durant la situació d’incapacitat temporal per als empleats públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social i l’equiparava al subsidi de la Seguretat Social establert per a tots els treballadors. Això vol dir que del primer al tercer dia no es cobrava res, del quart al vintè, un 60%, i a partir del dia 21 en endavant, el 75%. Aquest Real decret llei preveu, però, que cada administració, prèvia negociació, pugui complementar aquestes prestacions, fins a un límit màxim, com ha aprovat avui el Govern de la Generalitat.
 
 
Retribució completa durant l’embaràs o en situació de violència de gènere
 
El decret inclou com a supòsits excepcionals les baixes per maternitat i les motivades per situacions de violència de gènere degudament acreditades. En aquests casos, es cobrarà el 100% del sou durant tota la baixa laboral. D’altra banda, no hi ha cap modificació en el supòsit d’incapacitat temporal per contingències professionals i, per tant, es mantindrà la retribució completa, com fins ara. L’acord s’aplicarà a partir del 15 d’octubre.