Servei Meteorològic de Catalunya

NOUS AVISOS DE SITUACIÓ METEOROLÒGICA DE PERILL

query_builder   1 octubre 2012 17:25

event_note Nota de premsa

NOUS AVISOS DE SITUACIÓ METEOROLÒGICA DE PERILL

 
El Servei Meteorològic de Catalunya canvia, a partir de l’1 d’octubre de 2012, el format dels avisos i passen a anomenar-se Avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP).
 
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), actualment adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, té com a principal funció assessorar en matèria de meteorologia a Protecció Civil, que pertany al Departament d’Interior. L’objectiu d’aquesta tasca és ajudar en la coordinació de les emergències meteorològiques per tal de minimitzar els possibles efectes negatius produïts per la meteorologia adversa.
 
De manera teòrica, es defineix el risc com el producte del perill per la vulnerabilitat. El SMC s’ocupa d’avaluar, amb la màxima precisió i antelació possibles, el perill d’una situació meteorològica prevista. Si a aquest perill s'hi afegeix la vulnerabilitat del lloc on pot ocórrer el fenomen s’obté el risc - pas que fa Protecció Civil -. Per exemple, l’alt perill d’una pluja molt intensa caiguda enmig d’un bosc deshabitat (amb baixa vulnerabilitat) té un risc baix, però la mateixa pluja intensa caiguda a la capçalera d’una riera on hi ha habitatges i infraestructures a prop (és a dir, amb alta vulnerabilitat), té un risc molt alt. Per aquesta raó els avisos emesos des del SMC passen a anomenar-se de Situació Meteorològica de Perill (SMP).
 
A partir de l’1 d’octubre de 2012 es posa en marxa el nou format dels avisos de SMP, amb l’objectiu d’implementar la teoria del risc i, sobretot, de fer aquesta informació més entenedora.
Com es feia fins ara, el Servei Meteorològic de Catalunya emetrà un Avís de Situació Meteorològica de Perill quan es predigui amb certa probabilitat (baixa, mitjana o alta) la superació dels llindars establerts (un d’alt i un de baix) per cada meteor. Aquesta informació es comunicarà a través del Grau de Perill, que tindrà una escala del 0 al 6 essent 0 el grau més baix i el 6 el grau més elevat. A més, els graus de perill s’agrupen en un codi semafòric de 4 colors:
nivells
El grau de perill es representa a cada comarca i amb intervals temporals de 6 hores.
 
Un cop s’ha fet aquesta predicció, s’elabora un informe diari per cada meteor a nivell de Catalunya on hi ha la següent informació:
 
  • Capçalera amb informació bàsica de l’avís.
  • Mapa de Catalunya amb el perill màxim del dia per cada comarca, així com informació descriptiva addicional:
            - Llindar representatiu de Catalunya.
            - Valor màxim previst del meteor avisat.
            - Distribució geogràfica dins la zona avisada
            - Comentari
  • Evolució temporal del perill per Catalunya
  • Matriu de perill (relació entre la probabilitat i els llindars), on es destaca el grau de perill màxim per aquell dia.

 

A més, es pot consultar aquesta informació per cada comarca a través de l’informe comarcal, on destaca la gràfica de l’evolució temporal del grau de perill amb els seus llindars corresponents.
 
Seguidament es presenta l’exemple d’un informe general de Catalunya (amb una predicció meteorològica no real de perill per pluja).            
exemple
Més informació a www.meteo.cat o  i a les xarxes socials facebook.com/meteocat i @meteocat

2  

Fitxers adjunts

Nota informativa

Nota informativa
PDF | 391

Exemple

Exemple
JPG | 932