Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern aprova els Estatuts de la Institució de les Lletres Catalanes

query_builder   9 octubre 2012 15:20

event_note Nota de premsa

El Govern aprova els Estatuts de la Institució de les Lletres Catalanes

  • Creada l’any 1987, és una entitat autònoma adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat
 
El Govern ha aprovat avui el decret pel qual s’aproven els Estatuts de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entitat autònoma adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat, creada per llei del Parlament de Catalunya l’any 1987. El text aprovat avui adapta els estatuts a la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa, una de les anomenades lleis òmnibus.
 
Els objectius de la Institució de les Lletres Catalanes són: promoure la literatura i fomentar la lectura en general; protegir i difondre el patrimoni literari català; impulsar el reconeixement social de les lletres catalanes i donar la màxima projecció pública als escriptors catalans, i donar suport als escriptors en llengua catalana i a les associacions del sector.
 
El capítol 1 dels Estatuts regula la naturalesa de l’entitat, l'adscripció al Departament de Cultura i la seu. El capítol 2 preveu els òrgans de govern de la Institució, que són la Junta de Govern (l’òrgan superior col·legiat de govern), el degà, el director i el Consell Assessor. També determina les vocalies que formen part del Consell Assessor en representació de les associacions d’escriptors, d’entitats culturals del sector de les lletres, del sector editorial i del llibre, dels mitjans de comunicació i d’altres sectors professionals rellevants per a la difusió de les lletres. La disposició final primera del decret estableix que la composició del Consell Assessor es pot modificar i adaptar-se a l’evolució de les associacions i entitats representatives dels sectors afectats.
 
El capítol 3 regula el règim econòmic, patrimonial, de contractació i de personal, que és el propi d'una entitat autònoma de caràcter administratiu. El personal és, amb caràcter general, funcionari, tret dels supòsits en què la normativa de funció pública permet contractar personal laboral a l’Administració de la Generalitat.
 
Finalment, el capítol 4 regula el règim d'impugnació dels actes administratius de la Institució, així com el contracte programa, que ha d'articular les relacions entre la Institució i el Departament de Cultura i que s'ha de sotmetre a l'aprovació del Govern.