Justícia

La Circular d'estrangeria facilita, després d'un any de la seva entrada en vigor, el retorn de 525 interns estrangers de les presons catalanes als seus països d'origen

query_builder   10 octubre 2012 13:07

event_note Nota de premsa

La Circular d'estrangeria facilita, després d'un any de la seva entrada en vigor, el retorn de 525 interns estrangers de les presons catalanes als seus països d'origen

Roda de premsa de valoració del primer d'any d'aplicació de la circular d'estrangeria
 
Un total de 525 interns estrangers de les presons catalanes han tornat al seu país d’origen després d’un any d’aplicació de la Circular d’estrangeria. Aquest nombre és similar al del total de dones en règim ordinari i tancat  a Catalunya (467) i supera en més de 100 el de les poblacions de la presó de Tarragona (405) o el de la suma dels interns de les presons de Girona i Figueres (384).
 
La Circular 1/2011, sobre estrangeria als centres penitenciaris de Catalunya, té per objectiu optimitzar les possibilitats d’integració social de la població penitenciària estrangera, davant l’augment exponencial que ha registrat aquest col·lectiu els darrers dotze anys i que ha situat Catalunya entre els sistemes penitenciaris amb més proporció d’estrangers d’Europa.
 
La Circular traça dos possibles itineraris de reinserció: la integració a Catalunya i el retorn al país d’origen.
 
Aquest últim itinerari té com a població diana el col·lectiu d’interns estrangers sense possibilitats d’obtenir permís de residència i treball un cop finalitzada la seva condemna. Segons un estudi del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, representen el 40 % del col·lectiu d’interns d’origen estranger.
 
Retorn al país d’origen
 
L’entrada en vigor de la Circular ha comportat un augment del 30 % en el nombre d’estrangers que han retornat al seu país d’origen.
 
Una part dels retorns -261- s’han produït un cop finalitzada la condemna, mitjançant ordres d’expulsió vigents que ha pogut executar la policia gràcies a una major coordinació amb els serveis penitenciaris, en compliment de les mesures previstes a la Circular.  
 
Pel que fa a la resta, 257 interns han retornat al seu país abans de finalitzar la condemna, per resolució judicial, en compliment de les mesures previstes al Codi penal i el Reglament penitenciari. Aquestes mesures preveuen el compliment de la darrera part de la condemna en llibertat condicional i la substitució -per decisió del jutge- d’una part de la pena per l’expulsió. Per últim, set interns més han tornat per complir la condemna al país d’origen, una possibilitat recollida en tractats internacionals.
 
 
Itinerari d’integració a Catalunya
 
L’aplicació de la Circular d’estrangeria per part dels equips de tractament dels centres penitenciaris ha donat lloc a criteris per a l’autorització de sortides i permisos més restrictius en funció de la situació legal de residència i vincles a l’exterior. Com a conseqüència, al llarg d’aquest darrer any ha disminuït el nombre d’interns estrangers que obtenen permisos de segon grau i fan sortides programades. I, paral·lelament, aquest major control ha impedit que augmenti el nombre d’estrangers que no tornen després d’una sortida, per evitar ser expulsats (un 2,96 %).
 
Per contra, l’accés a mesures d’integració social, com són el règim obert i la llibertat condicional, que pressuposen un projecte d’integració social a Catalunya, s’ha mantingut a l’entorn del 25 %.
 
El nivell de participació en activitats dels interns estrangers es manté alt i fins i tot per sobre del col·lectiu d’interns de nacionalitat espanyola. Així, un 47,84 % participa en activitats formatives i un 46,67 %, en tallers productius.
 
Evolució de la població reclusa estrangera
 
Durant els nou primers mesos de l’any, la població penitenciària a Catalunya ha disminuït fins arribar a la xifra de 10.228 interns.
 
Per primer cop des de 1999 s’ha reduït el nombre d’interns estrangers als centres penitenciaris catalans. Si l’any 2011 en representaven un 45,83 %, al setembre d’aquest any en representaven un 45,40 %.
 
Aquesta disminució s’explica perquè ingressen menys estrangers i augmenta el nombre dels que marxen, factor aquest últim que pesa de forma prioritària en la reducció d’aquest col·lectiu.
 
L’aplicació de la Circular és una de les causes d’aquest incipient canvi de tendència. D’altres que expliquen aquest decrement afecten també la població reclusa espanyola, com ara la disminució de la delinqüència o les reformes legislatives que van reduir la durada de les condemnes per delictes contra la salut pública.

1  

Fitxers adjunts

Avaluacio d'un any d'aplicacio de la Circular d'estrangeria

Avaluacio d'un any d'aplicacio de la Circular d'estrangeria
PDF | 86