Direcció General de Comunicació

g

El Govern consolida el Suport Escolar Personalitzat com a instrument per lluitar contra el fracàs escolar

query_builder   15 octubre 2012 08:00

event_note Nota de premsa

El Govern consolida el Suport Escolar Personalitzat com a instrument per lluitar contra el fracàs escolar

 

  • Es tracta d’un reforç flexible, temporal i preventiu per atendre els diversos ritmes d’aprenentatge dels alumnes, amb una atenció individualitzada o en grups reduïts
 
  • El curs 2011-2012 van rebre aquest suport el 26% dels alumnes d’Educació Infantil i el 48% dels d’Educació Primària
 
El Govern, a través del Departament d’Ensenyament, treballa per consolidar el Suport Escolar Personalitzat  (SEP) com un dels instruments per millorar l’èxit escolar. És un reforç flexible, temporal i preventiu que vol atendre els diversos ritmes d'aprenentatge dels alumnes. Consisteix a donar un suport individualitzat o en grups petits per reforçar els aprenentatges bàsics dels alumnes, tant dels que necessiten reforçar-los com dels que tenen una elevada capacitat d’aprenentatge. L’objectiu és aconseguir que tots desenvolupin al màxim els seus aprenentatges bàsics i formatius.
 
El SEP s’emmarca en l’ofensiva del Govern per assolir l’èxit escolar i que recull com a eix estratègic el Pla de Govern 2011-2014. Des del Departament d’Ensenyament s’està treballant en aquest sentit per establir la comprensió lectora com a eix vertebrador de l’aprenentatge (a través del Pla Nacional de la Lectura), identificar els problemes i les dificultats d’aprenentatge de l’alumne i promoure la seva atenció immediata i potenciar el talent al llarg de tot el sistema educatiu. Mesures que han de donar resposta a les necessitats d’aprenentatge de cada nen i contribuir així a la millora de l’èxit escolar.
 
El curs 2011-2012 han rebut aquest suport el 26% dels alumnes d’Educació Infantil i el 48% dels d’Educació Primària. En total, s’hi ha implicat més de 5.500 mestres. Tot i que l’impacte de l’actuació s’haurà d’avaluar a mig termini, a partir de les proves de 6è d’Educació Primària de 2012 es pot observar la reducció de la taxa d’alumnat amb nivell baix a les àrees instrumentals, que és on s’adreça prioritàriament el SEP.
 
Aprenentatges treballat el curs 2011-2012
Alumnes
Adquisició de la lectura i l’escriptura
42%
Assoliment d’habilitats matemàtiques
34%
Adquisició de l’hàbit de treball, organització i estudi
14%
Altres aprenentatges
8%
Programes d’enriquiment curricular per a alumnes amb altes capacitats
2%
 
Qui rep el SEP?
 
Com a criteri general i de forma prioritària:
 
  • Els alumnes d'educació infantil, per garantir el domini de la llengua oral.
 
  • Els alumnes que cursen el cicle inicial de l'educació primària, per reforçar el procés d'aprenentatge de la lectura, l'escriptura i aquells aspectes claus del seu aprenentatge.
 
  • Els alumnes dels cicles de l'educació primària que presentin retards en els aprenentatges bàsics i, en especial, els dels últims cursos per garantir un bon pas a l'educació secundària.
 
  • Els alumnes amb altes capacitats, per potenciar-les i mantenir la seva motivació i interès pels aprenentatges.
 
Què s'ha de fer?
El Suport Escolar Personalitzat s'ofereix en horari lectiu i postlectiu, en funció de les necessitats dels alumnes de cada centre i en el marc de la seva autonomia.
 
Qui l'ha de fer?
Els mestres de l'escola, amb les dotacions horàries específiques destinades a aquesta finalitat.
 
Quan dura el SEP?
L’equip docent decideix el moment en què l’alumne ha assolit els aprenentatges fixats inicialment per millorar-los, d’acord amb els resultats del procés d’avaluació continuada. Aquesta decisió es prendrà, sempre que calgui, al llarg del curs escolar i dels cicles educatius.´
 
Per a més informació, Ensenyament al Pla de Govern.