Territori

La modificació dels usos del sòl i l'escalfament del planeta, principals causes del canvi global a Catalunya

query_builder   24 octubre 2012 13:23

event_note Nota de premsa

La modificació dels usos del sòl i l'escalfament del planeta, principals causes del canvi global a Catalunya

Per primera vegada s’han analitzat de manera conjunta els resultats dels programes de seguiment de les papallones i dels ocells, impulsats pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i això ha permès constatar patrons similars
Papallona
Foto: Ferran Pestaña
Els canvis en els usos del sòl per l’abandonament, ja des de fa dècades, de les activitats agro-ramaderes extensives i el conseqüent creixement de la massa forestal i el canvi climàtic són els dos principals factors que expliquen el canvi global a Catalunya. Aquesta és la conclusió preliminar dels estudis de seguiment d’ocells i papallones que es fan a Catalunya, impulsats per l’antic Departament de Medi Ambient i Habitatge i, ara, pel Departament de Territori i Sostenibilitat (TES) des de fa més de deu anys. Per primera vegada s’han creuat les dades i s’han pogut constatar patrons similars en els dos grups. Les dades s’han presentat avui a la jornada Indicadors del canvi ambiental a Catalunya: què ens estan dient els ocells i les papallones?”, presentada per la directora general de Polítiques Ambientals, Marta Subirà.
 
Els resultats creuats indiquen que tant ocells com papallones es troben molt negativament afectats per la pèrdua d’espais oberts i l’augment de la massa forestal, tot i que la magnitud del canvi és major en les papallones, que tenen més dependència dels prats i ambients similars.
 
També es constata que el canvi climàtic cada cop té més incidència sobre els nostres ecosistemes. Les dades del programa de seguiment dels ocells i papallones mostren ja com aquest procés afecta notablement les poblacions dels dos grups. Nombrosos treballs apunten ja a canvis en la distribució de moltes espècies. Aquests canvis es manifesten en l’estructura de comunitats, que progressivament passen a estar més dominades per les espècies adaptades a temperatures més altes.
 
 
Els resultats dels programes de seguiment de la biodiversitat
 
El Catalan Butterfly Monitoring (CBMS) és un projecte de seguiment impulsat pel Departament de Territori i Sostenibilitat i coordinat des del Museu de Granollers de Ciències Naturals. El projecte es va iniciar el 1994 per poder mesurar d’una manera fiable l’impacte del canvi global sobre la biodiversitat a Catalunya.
 
L’avaluació del conjunt de la fauna de papallones diürnes (ropalòcers) entre 1994 i 2011 indica que una gran majoria de les espècies (al voltant del 70%) han patit regressions més o menys accentuades, mentre que només el 30% de les espècies han augmentat els seus efectius. Aquests descensos generalitzats s’expliquen per la combinació de dos dels motors del canvi global: els canvis en els usos del sòl i el canvi climàtic. Únicament les espècies més lligades als boscos i les que suporten millor la intensificació del paisatge han augmentat en els darrers anys.
 
Pel que fa als ocells, l’anàlisi preliminar de les tendències del programa SOCC  (Seguiment d’ocells comuns a Catalunya, engegat el 2002 per la Generalitat i l’Institut Català d’Ornitologia) apunta a què la situació de l’avifauna catalana també es troba fortament condicionada pel canvi climàtic i els canvis d’usos del sòl. Cal destacar, en aquest sentit, que 7 de les 10 espècies amb un major descens es poden considerar de distribució clarament pirinenca, fet que permet hipotetitzar que l’actual canvi climàtic podria tenir un paper a l’hora d’entendre aquestes tendències poblacionals negatives. La resta d’espècies en regressió són essencialment ocells propis d’espais oberts lligats a una activitat agrícola poc extensiva. A l’altra cara de la moneda, els majors increments es detecten en les espècies pròpies de medis antròpics, medis en els quals augmenten de manera espectacular les poblacions d’espècies exòtiques. En menor mesura, també es detecten increments poblacionals en les espècies pròpies de medis aquàtics i forestals, així com decrements de les espècies de prat i matollar baix. Aquests canvis en espècies forestals i d’espais oberts naturals són la resposta al progressiu creixement de la massa vegetal en els darrers anys a Catalunya.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
DOC | 133