Territori

La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre debat i aprova les al·legacions que es presentaran al Pla Hidrològic de l'Ebre

query_builder   29 octubre 2012 13:05

event_note Nota de premsa

La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre debat i aprova les al·legacions que es presentaran al Pla Hidrològic de l'EbreEl conseller Recoder ha presidit avui la reunió, on s’ha acordat presentar al·legació a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre demanant que el Pla reculli el règim de cabals ambientals que la Comissió va aprovar l’any 2007, proposta que permet garantir l’assoliment i manteniment del bon estat del tram final de l’Ebre
 
 
La Comissió ha acordat també sol·licitar a la Confederació que en el pla es revisin altres aspectes relacionats amb les Terres de l’Ebre, com l’estat ecològic d’algunes masses d’aigua, els criteris de gestió d’alguns aqüifers, les reserves estratègiques de cabals per a nous regadius, la gestió de sediments per evitar la regressió del delta i la necessitat de fixar un règim de cabals ambientals en el meandre de Flix
 
 
 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, s'ha reunit avui amb la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terrres de l'Ebre per debatre i aprovar les al·legacions que dita comissió presentarà a la CHE en relació amb el Pla Hidrològic de l’Ebre.
 
En aquest sentit s’ha acordat presentar al·legació a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre demanant que el Pla reculli el règim de cabals ambientals que la Comissió va aprovar l’any 2007, una proposta que permet garantir l’assoliment i manteniment del bon estat del tram final de l’Ebre.
 
Requeriments ambientals anuals (actuals i proposats)
 
Any SEC hm3/any
Any MIG hm3/any
Any HUMIT hm3/any
1. Actual cabal ecològic al tram baix del riu Ebre (100 m3/s tot l’any)
-
3.153,6
-
2. Proposta inicial de l’ACA i la Comissió sostenibilitat Terres Ebre (CSTE). Cabal ambiental que es considera per mantenir un bon estat del tram baix de l’Ebre . Ebre a Tortosa.
7.167,9
9.508,9
12.543,2
3a. Actual proposta de la CHE per al nou Pla de Gestió de l'Ebre.
Ebre a Tortosa
3.009,9
3.009,9
3.009,9
 
Es considera, a més, que la proposta de cabals de la CHE és insuficient i poc justificada, i que s’hauria de basar en criteris de sostenibilitat ambiental, seguint les prescripcions tècniques contingudes a la normativa vigent (instrucció de planificació hidrològica, Reglament de planificació, Llei d’aigües, etc.), adaptant posteriorment els nous usos i reserves d’aigua a la restricció derivada del compliment d’aquests cabals.
 
En aquest sentit, la Comissió alerta també que el Pla Hidrològic de l’Ebre no té en compte l’impacte que poden generar els nous regadius, els quals poden comportar l’augment de sulfats en el tram final del riu. Ja en els darrers anys s’ha constatat un augment d’aquestes sals, que requereixen la instal·lació de tractaments de potabilització específics.
 
La Comissió també proposa específicament un règim de cabals ambientals en el meandre de Flix, que hauria de tenir en compte la problemàtica que hi ha en aquest punt i l’existència d’espais pertanyents a la Xarxa Natura 2000. El cabal d’aigua actualment circulant en aquest meandre és insuficient durant el 90% dels dies de l’any, cosa que condiciona el mal estat d’aquesta massa d’aigua. El fet que al meandre de Flix, juntament amb els embassaments de Riba-roja d’Ebre i de Flix, constitueixin els principals focus d’eclosió d’espècies invasores al riu, fa que aquesta zona hagi de ser analitzada i tractada de manera especial, amb mesures adequades per restaurar la zona i evitar l’entrada i proliferació d’espècies invasores.
 
A més, des de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre també es sol·licitarà que s’incorpori a la normativa del PHE les mesures, prescripcions i mitjans necessaris per tal d’assegurar un cabal sòlid suficient per al manteniment de les funcionalitats del tram final del riu, del delta i de la costa de l’Ebre. En aquest sentit, el PHE haurà de fer un èmfasi especial en garantir que la gestió dels embassaments permeti el transport dels sediments, i establir un règim de cabals suficients per a fer possible aquest transport, per evitar així la regressió del delta de l’Ebre.
 
 
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 46