Empresa i Treball

El conseller F. Xavier Mena acompanyat dels secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya en la signatura de l'acord per a establir els serveis mínims de la vaga general del 14-N

OCUPACIÓ

La Generalitat dicta els serveis mínims davant la convocatòria de vaga general

query_builder   9 novembre 2012 09:39

event_note Nota de premsa

OCUPACIÓ

La Generalitat dicta els serveis mínims davant la convocatòria de vaga general

 
La Generalitat ha dictat l’ordre de serveis mínims a Catalunya, davant de la convocatòria de vaga general feta pels sindicats per al proper dimecres 14 de novembre, per tal de garantir els serveis essencials per a les persones i l’exercici legítim del dret de vaga.
 
El Departament d’Empresa i Ocupació com autoritat laboral en la matèria s’ha reunit –donant tràmit d’audiència- abans de dictar l’ordre de serveis mínims amb tots els sindicats convocants de la vaga i amb les associacions empresarials més representatives de Catalunya per escoltar les seves propostes.
 
Un cop escoltades totes les parts, el Departament d’Empresa i Ocupació ha procedit a fixar els serveis mínims que s’han de prestar el dia de la vaga general en l’àmbit de les competències que són titularitat de la Generalitat de Catalunya. Aquests serveis mínims ponderen el legítim dret de vaga amb altres drets vitals i necessitats bàsiques dels ciutadans, tal i com estableix la Llei.
 
A continuació us detallem els serveis mínims dictats per alguns dels sectors que són competència de la Generalitat de Catalunya i que tenen més incidència per a la població.
 
 
Transport de viatgers urbà i interurbà:  
 
 • En el cas de Rodalies de Catalunya operat per Renfe, trens regionals,  Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) –metro i autobusos–, els Ferrocarrils de la Generalitat, el TRAM, els serveis d’autobusos de Barcelona a l’aeroport i les empreses que presten els serveis de transport de viatgers per carretera circularà un 33% del servei durant les hores punta. (Des de les 06.30 hores fins les 09.30 hores del matí i des de les 16.30 hores i fins les 20:30 hores del vespre).
 
Transport  de mercaderies per carretera:
 
 • Els serveis mínims garanteixen els subministraments sanitaris i el transport dels productes peribles que per les seves característiques no es puguin conservar durant més de 24 hores.
 
Assistència sanitària a centres i establiments sanitaris assistencials de titularitat pública i privada:
 
Es garanteix el funcionament normal a:
 
 • Serveis d’urgències.
 • Unitats especials (UCI, UVI, unitats coronàries, d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i radioteràpia-quimioteràpia i altres d’urgència vital).
 • Activitat quirúrgica inajornable i tractaments de radio i quimioteràpia en situacions urgents.
 • Atenció als malalts ingressats, tant assistencial com bàsica d’infermeria i hotelera.
 • Neteja de les àrees d’alt risc (quiròfans, unitats de grans cremats, prematurs, UCI i UVI, sales de parts, unitats d’infecciosos i d’immunodeprimits, laboratori d’urgències, cuines...).
 • Transport sanitari per atendre les urgències.
 • Coordinació d’urgències i sistemes d’emergències.
 
 
Centres docents públics i privats concertats no universitaris i llars d’infants:
 
 • Centres d’ensenyament infantil i de primària (3 a 12 anys): Una persona de l’equip directiu i un docent per cada 6 aules.
 • Llars d’infants (0 a 3 anys): Una persona de l’equip directiu i un terç de la plantilla.
 
 
Centres d’atenció i gestió de trucades d’urgències i emergències com les sanitàries, de policia, d’ordre públic, de violència de gènere, de protecció civil, de bombers, del salvament marítim, elèctriques, d’aigua i gas, d’informació de trànsit:
 
 
 • El servei es prestarà amb el personal necessari i imprescindible per poder realitzar les comunicacions de la forma habitual.
 
 
Subministrament d’energia elèctrica, de gas, d’abastament d’aigua potable, d’evacuació, de tractament d’aigües residuals i enllumenat públic:
 
 
 • Funcionament normal de les instal·lacions i reparació de les avaries urgents
 
 
Empreses que realitzen funcions d’assistència i serveis socials:
 
 • El servei de menjadors socials: personal imprescindible per la prestació del servei.
 • Ajuda a domicili: s’han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.
 • Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.
 • Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
 • El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.
 • Centres d’atenció especial, residències, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.
 • Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.
 • Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.
 
Administració de la Generalitat de Catalunya:
 
Serveis comuns a tots els centres de treball:
 
 • Personal directiu: una persona per unitat orgànica o centre de treball
 • Serveis de registre de documents (o bé Oficines d’Atenció Ciutadana), serveis de control d’accés i serveis de telefonia:
  • Si el centre té fins a 100 treballadors: 3 persones
  • Si el centre té més de 100 treballadors: 4 persones
 • Serveis que tramitin actuacions amb terminis preclusius o que pel seu incompliment puguin provocar la pèrdua o perjudicis greus de drets o interessos de tercers: una persona per servei afectat.
 
 

1  

Fitxers adjunts

El conseller F. Xavier Mena acompanyat dels secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya en la signatura de l'acord per a establir els serveis mínims de la vaga general del 14-N

El conseller F. Xavier Mena acompanyat dels secretaris generals de CCOO i UGT de Catalunya en la signatura de l'acord per a establir els serveis mínims de la vaga general del 14-N
JPG | 3632