Direcció General de Comunicació

govern

El Govern aprova el Reglament de mediació en l'àmbit del dret privat

query_builder   12 novembre 2012 08:00

event_note Nota de premsa

El Govern aprova el Reglament de mediació en l'àmbit del dret privat

  • El text desenvolupa la Llei 15/2009, de mediació de dret privat, que amplia els supòsits de mediació familiar i inclou la mediació civil
 
El Govern de la Generalitat, en l’àmbit de la justícia,  té el màxim interès en impulsar la mediació en l’àmbit del dret privat com a mitjà de resolució extrajudicial de conflictes per tal d’aconseguir una millora de les relacions socials a Catalunya.  La mediació com a instrument de desjudicialització es vol fer extensiva des dels  àmbits més consolidats –el penal, familiar o de mediació comunitària que fan els ajuntaments- a altres més emergents, com el del medi ambient o el de la mediació en línia.
 
En aquest context, el Reglament aprovat desenvolupa la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat, que amplia els supòsits de mediació familiar i introdueix la mediació civil per gestionar conflictes sorgits de la convivència ciutadana i social i altres conflictes de caràcter privat en els quals les parts hagin de mantenir relacions en el futur. El reglament respon a la necessitat de fer plenament efectiu el desplegament de la Llei de 2009 i de facilitar la mediació pública entre els ciutadans.
 
A grans trets la regulació, recull, estableix i desenvolupa el procediment preceptiu d’aplicació a les mediacions que gestiona el Centre de Mediació i que inclou els aspectes relatius a la inscripció als registres, el procés per accedir-hi i el desenvolupament del procediment, la designació de mediador, la seva formació i els motius d’abstenció, el nombre i durada de les sessions i terminis o el procediment de queixes.
 
Els principals objectius són:
·         Obrir l’abast de la mediació a determinats conflictes de l’àmbit civil, a més de la mediació familiar, com a eina de gestió i solució de conflictes i descarregar, d’aquesta manera, la feina ordinària dels jutjats de Catalunya.
 
·         Regular el funcionament i les funcions bàsiques del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 
·         Establir i desenvolupar el procediment de les mediacions que gestiona el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.
 
·         Explicar la capacitat d’autoorganització de les administracions públiques en el seu àmbit competencial, així com la mediació estrictament privada, sens perjudici que les entitats públiques puguin, mitjançant conveni, acordar l’aplicació d’aquest procediment en la gestió dels seus Serveis de Mediació.
 
 
Catalunya, pionera en la mediació
L’any 1998, amb l’aprovació del Codi de família, es va concretar la primera aposta per la institució de la mediació, que es va plasmar més tard en la Llei de mediació familiar, el 15 de març de 2001. Aquesta primera Llei -que també va ser un referent en l’àmbit estatal- va crear el Centre de Mediació Familiar de Catalunya. La Llei de mediació familiar 1/2001 es limitava a les solucions de conflictes en situacions de crisi de convivència de les parelles, en cas de ruptura, separació o divorci.
 
L’any 2009 es va aprovar la Llei 15/2009 en l’àmbit del dret privat, també pionera a l’Estat espanyol, que, d’una banda, ampliava l’objecte de la mediació a qualsevol conflicte en l’àmbit de la persona i la família i, de l’altra, estenia l’objecte de la mediació a la mediació civil, en aquells casos en què es produeix una ruptura de la comunicació personal entre les parts quan aquestes han de mantenir relacions en el futur.
 
Entre el 2002 i el 31 d’octubre d’enguany s’han registrat 14.905 sol·licituds de mediació familiar, el 61 per cent de les quals han acabat en acord. En l’àmbit civil no familiar (des de l’entrada en vigor de la llei de 2009) s’han demanat 848 mediacions. D’aquestes, el 50 per cent han acabat amb acord.
 
Per a més informació: Dret i societat al Pla de Govern