Salut

L'estudi de més abast sobre el control de la diabetis a Europa conclou que el nivell de control glucèmic se situa per sobre de l'objectiu del Sistema Nacional de Salut

L'Estudi eControl DM_AP ha revisat 3,7 milions d'històries clíniques corresponents a la població atesa per l'Institut Català de la Salut.

query_builder   12 novembre 2012 13:19

event_note Nota de premsa

L'estudi de més abast sobre el control de la diabetis a Europa conclou que el nivell de control glucèmic se situa per sobre de l'objectiu del Sistema Nacional de Salut

L'Estudi eControl DM_AP ha revisat 3,7 milions d'històries clíniques corresponents a la població atesa per l'Institut Català de la Salut.

L'anàlisi dels 286.000 casos detectats (7,6% de la població) ha conclòs que hi ha un control glucèmic adequat en el 56,1% de les persones diabètiques tipus 2 de Catalunya, valor que està per sobre de l'objectiu fixat en l'estratègia en diabetis del Sistema de Nacional de Salut, tot i que encara hi ha marge de millora.
 
Els resultats mostren una millora en aquests darrers anys en la detecció i el tractament precoç de la malaltia pels professionals d'atenció primària a Catalunya.
 
Presentació de l'estudi eControl
L’Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Institut Català de la Salut i l'Institut d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, amb la participació de Sanofi, han presentat avui els resultats de l'Estudi eControl DM_AP, l'estudi de més abast sobre el control de la diabetis que s'ha fet en l'àmbit europeu.
 
Les principals conclusions de l'Estudi mostren un control de la diabetis tipus 2 similar o superior a l'observat en altres estudis, tant a l'Estat espanyol com en altres països:
 
-      La HbA1c mitjana registrada és del 7,15% (1,46), lleugerament superior al nivell recomanat de control (igual o inferior a 7). La HbA1 és un examen de laboratori que mostra el nivell mitjà de sucre (glucosa) que hi ha a la sang durant tres mesos.
 
-      El 56,1% (n = 120.580) dels casos analitzats aconsegueixen l'objectiu de control glucèmic (HbA1c ≤ 7%) i un total de 171.028 persones (79,6%) obtenen una HbA1c ≤ 8%. Només el 5% presenten valors de HbA1c > 10%. 
 
-      Un 20% dels pacients estudiats té algun grau d'insuficiència renal crònica (18,6% moderada, 1,2% greu i 0,24% terminal).
 
-      Un 18,4% de les persones diabètiques presenta alguna complicació cardiovascular: l'11,3% presenta cardiopatia isquèmica, el 3% arteriopatia perifèrica i fins a un 6,5% ha patit una malaltia cerebrovascular.
 
L'Estudi, elaborat per l'IDIAP Jordi Gol en col·laboració amb el laboratori Sanofi, s'ha dut a terme en l'àmbit de Catalunya sobre un total de 286.791 pacients amb diabetis tipus 2, a partir d'una població de 3.755.038 persones més grans de 30 anys.
 
Es tracta d'un estudi transversal a partir de la història clínica informatitzada d'atenció primària (ECAP) de l'Institut Català de la Salut (ICS), l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, que actualment gestiona 288 equips d'atenció primària i presta atenció sanitària a gairebé sis milions usuaris, xifra que suposa el 75,1% del total d'assegurats a Catalunya.
 
L'Estudi s'ha elaborat mitjançant l'explotació de la base de dades SIDIAP, creada a partir de les dades recollides en la història clínica informatitzada (ECAP) de l'ICS, que inclou dades demogràfiques, visites, problemes de salut, variables clíniques, prescripcions, immunitzacions i derivacions.
 
Aquest s'ha convertit en l'estudi més complet d'àmbit europeu, ja que és el primer que s'ha fet sobre el total de pacients amb diabetis mellitus tipus 2 d'una població concreta i, per tant, és molt més rellevant que els que s'han dut a terme prèviament en el nostre àmbit amb mostres de mida i metodologia diferents.
 
L'Estudi eControl DM_AP representa un salt qualitatiu transcendental pel que fa al coneixement de les característiques dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2.
 
Les dades analitzades han de servir per monitorar la qualitat de l'atenció a la diabetis a Catalunya i poder crear hipòtesis de treball per a futurs estudis d'intervenció per millorar la salut dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2.
 
Bonaventura Bolíbar, coordinador de l’Estudi:
“Estem molt satisfets que el SIDIAP hagi permès crear una de les bases de dades de pacients amb diabetis tipus 2 més gran d’Europa. Per primer cop podem disposar de dades del que passa a la pràctica clínica real del nostre país i això ens equipara amb altres països europeus amb aquest tipus de registres poblacionals com Suècia o Escòcia. A partir d’aquesta informació podem estudiar el factors que més influeixen en el control de la diabetis i es pot fer un seguiment de la seva evolució, i és un instrument de molta vàlua per a la presa de decisions i planificació de l’atenció d’aquests pacients. A més, també constitueix una font molt rica per a la recerca i per als diversos projectes que s’estan desenvolupant actualment.”
 
Antoni Mateu, director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya:
Des del punt de vista de la salut pública, disposar de grans bases de dades poblacionals permet valorar el grau de control dels factors de risc cardiovascular a la vida real, en aquest cas de la diabetis, i potenciar les polítiques de prevenció.
La col·laboració entre institucions que es dediquen a la salut pública i a la assistència fomentant la investigació aplicada i d’acord amb les societats científiques és un aspecte fonamental”.
 
Margarita López-Acosta, responsable de l'àrea de diabetis de Sanofi Iberia: "Aquest Estudi és un exemple de la col·laboració publicoprivada en la consecució d'objectius rellevants en salut. La nostra companyia ha adoptat un enfocament assistencial integral de la diabetis i creiem fermament en les possibilitats d'anàlisi que ens ofereixen els sistemes nacionals de salut, com el català, altament informatitzats i amb bases de dades assistencials que són un referent mundial per a l'anàlisi de patologies cròniques com la diabetis. Hem apostat i seguirem apostant per aquest tipus de projectes de col·laboració amb les institucions públiques."
 
 
Altres conclusions de l'Estudi
 
Les dades de prescripció de fàrmacs indiquen un perfil conforme a les recomanacions de les guies de pràctica clínica. La majoria de pacients que reben medicació reben tractament oral (72,6%), mentre que el 23,4% es tracten amb insulina, amb fàrmacs orals o sense. Segons les dades publicades pel grup GEDAPS a Catalunya, el control glucèmic ha millorat progressivament i això es constata de nou amb aquest Estudi. Aquests resultats poden ser deguts a la detecció cada vegada més precoç de la diabetis i a la millora en el tractament, aspectes promoguts mitjançant un sistema de gestió basat en objectius de control i incentius. Tot i això, els resultats es poden millorar, ja que el 43,6% dels pacients amb diabetis tipus 2 encara no arriben als nivells de control adequats. Estudis d'aquest tipus han d'ajudar a identificar les àrees que cal millorar i facilitar la implementació d'estratègies per gestionar més bé la diabetis.
 
La diabetis
 
La diabetis mellitus és un problema creixent de salut pública, tant als països desenvolupats com als que estan en vies de desenvolupament. A causa d'això l'Organització Mundial de la Salut ha considerat que la diabetis tipus 2 constituirà una de les epidèmies del segle XXI. Aquest increment es deu, d'una banda, a l'elevada prevalença dels factors de risc lligats a l'aparició de la diabetis, com són l'obesitat i el sedentarisme, i, de l'altra, a l'augment de l'esperança de vida i a la reducció de la mortalitat.
 

2  

Fitxers adjunts

Estudi eControl

Estudi eControl
PDF | 986

Annex estudi eControl

Annex estudi eControl
PDF | 121