Direcció General de Comunicació

govern

Altres acords del Govern

query_builder   27 novembre 2012 13:48

event_note Nota de premsa

Altres acords del Govern

 
El Govern cedeix a Càritas Diocesana de Lleida l’ús de l’equipament que acollia la Llibreria de la Generalitat a la capital de la Plana
 
El Consell Executiu ha autoritzat cedir l’ús d’un equipament propietat de l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP) a favor de Càritas Diocesana de Lleida. L’immoble, situat al número 19 del carrer Dr. Fleming de Lleida, acollia la Llibreria de la Generalitat, fins que es va posar en marxa el nou model de comercialització de l’EADOP, que des del mes de maig comercialitza les publicacions d ela Generalitat a través de la Xarxa de Llibreries Acreditades de la Generalitat per garantir així una distribució sense limitacions geogràfiques i la màxima difusió. Actualment ja hi ha més de 20 establiments acreditats arreu del territori català.
 
A través d’un acord entre el Govern i Càritas Diocesana de Lleida, l’entitat podrà usar l’equipament durant un període de 5 anys per realitzar-hi activitats amb finalitats socials. La mesura permetrà donar un ús al local, actualment desaprofitat, i, alhora, aconseguirà un estalvi substancial del cost que suposa el seu manteniment per part de l’EADOP.
 
L’article 22 del Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat estableix que, mitjançant acord, el Govern pot cedir gratuïtament el domini de béns patrimonials immobles de la Generalitat a favor d’altres administracions  o institucions públiques o entitats privades sense ànim de lucre que hagin d’utilitzar-los per a fins d’utilitat pública o interès social. Càritas Diocesana de Lleida és una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa projectes que promouen l’acció social i l’atenció a col·lectius en risc d’exclusió social i que necessita disposar d’un local apropiat per dur a terme la seva tasca.