Territori

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental, també per a flotes de vehicles

query_builder   29 novembre 2012 10:37

event_note Nota de premsa

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental, també per a flotes de vehicles

  • El Consell de Qualitat Ambiental ha aprovat aquesta nova categoria del sistema català d’ecoetiquetatge
  • La creació de l’ecoetiqueta forma part de les mesures previstes en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (2011-2015) a 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona 
 
El Consell de Qualitat Ambiental ha donat el vist-i-plau a la nova categoria de serveis del Distintiu de garantia de qualitat ambiental relativa a la gestió de les flotes de vehicles. La nova categoria contempla diferents tipus de flotes (de turismes, de furgonetes, de camions pesants, de transport col·lectiu i de serveis especials) i diferencia entre les flotes vinculades a una empresa, a una entitat o a una persona autònoma. Pel que fa als criteris ambientals, establerts tenint en compte la diagnosi ambiental realitzada al sector de les flotes de vehicles urbans, es basen en la gestió de la flota, la conducció eficient, el tipus i estat dels vehicles i altres accions de compromís ambiental.
 
L’establiment d’aquesta categoria de flotes de vehicles té com a principal finalitat contribuir a la reducció de les emissions de contaminants a les ciutats (principalment òxids de nitrogen -NOx-  i partícules en suspensió -PM10-) provinents del transport, i promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental en la planificació, projecció i gestió de la mobilitat, especialment en entorns urbans. A més, el Distintiu ha de contribuir a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle provinents del trànsit rodat.
 
La creació d’aquesta categoria del Distintiu forma part de les mesures previstes en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire (2011-2015) a 40 municipis de la Regió Metropolitana de Barcelona declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric. Un Pla que té com a objectiu reduir els nivells de contaminació  que determina la legislació europea per PM10 i NOx.
 
El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és una etiqueta ecològica que identifica aquells productes i serveis que reuneixen determinades propietats o característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient. Aquesta ecoetiqueta, d'una banda atorga una millor informació als consumidors i usuaris i, de l’altra, promociona el disseny, la producció, la comercialització, l'ús i el consum de productes i de serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels que obliga la normativa.
 
Els òrgans encarregats de la gestió del sistema d’ecoetiquetatge català són la Direcció General de Qualitat Ambiental, del Departament de Territori i Sostenibilitat, la Ponència Tècnica, formada per tècnics del departament, i el Consell de Qualitat Ambiental. Aquest òrgan garanteix una actuació neutra i independent del sistema amb una composició plural. Hi ha representats el Consell de Cambres de Catalunya, organitzacions empresarials, sindicats, organitzacions de consumidors i usuaris, agrupacions ecologistes, l'Institut Català de Consum, el Laboratori General d'Assaigs i Investigacions, el Consell de Protecció de la Natura i el Departament de Salut.

1  

Fitxers adjunts

Nota de premsa

Nota de premsa
PDF | 61