Salut

La taxa de mortalitat per càncer es redueix un 2% cada any

query_builder   3 desembre 2012 11:28

event_note Nota de premsa

La taxa de mortalitat per càncer es redueix un 2% cada any

Un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparan un càncer al llarg de la vida.
 
El càncer de pulmó en les dones s’ha incrementat un 5% en els darrers vint anys.
 
En els darrers deu anys la taxa de supervivència s’ha incrementat un 10% en els homes i un 5% en les dones.
El Departament de Salut ha presentat, aquest matí, les darreres dades de l’informe sobre la incidència, la mortalitat, la supervivència i les projeccions de futur del càncer a Catalunya. L’anàlisi es basa en les dades procedents dels registres de càncer de Girona i Tarragona i del Registre de Mortalitat de Catalunya. L’anàlisi estadística de l’evolució del càncer en un determinat territori és un instrument essencial per establir les prioritats de prevenció, tractament i investigació d’aquesta malaltia.
Incidència. A Catalunya es diagnostiquen aproximadament uns 33.700 casos de càncer cada any. En els homes es diagnostiquen anualment uns 20.000 casos nous de càncer. Per ordre de freqüència els cinc tumors més incidents són els de: pròstata (21,3%), pulmó (15,1%), còlon i recte (15,0%), bufeta de l’orina (11,2%) i els de la cavitat oral i faringe (3,9%), que representen el 66,5% de tots els tumors.
En les dones, anualment es diagnostiquen uns 13.700 casos nous de càncer. Els cinc tumors més incidents són els de: mama (28,6%), còlon i recte (15,3%), endometri (5,4%), pulmó (3,9%) i limfoma no hodgkinià (3,7%), que representen el 57% de tots els tumors. Respecte a períodes anteriors, s’ha detectat un canvi important en aquesta classificació ja que actualment el càncer de pulmó ocupa el quart lloc quan abans ocupava l’onzè.
Comparant les taxes d’incidència global a Catalunya amb les de vint països europeus, la incidència del càncer en el homes catalans està per sobre de la mitjana europea i ocupa el cinquè lloc, mentre que la de les dones està per sota de la mitjana i ocupa el setzè lloc.
En els homes, la incidència global de càncer ha augmentat anualment un 1,2% durant el període 1993-2007. Aquesta tendència s’explica per l’augment anual de la incidència dels tumors següents: pròstata (6,3%), testicle (5,7%), ronyó (2,9%), fetge (2,2%) i còlon i recte (2,1%). En canvi, ha disminuït la incidència dels tumors d’estómac (-2,9%), cavitat oral i faringe (-2,8%), laringe (-2,7%) i esòfag (-2,0%). La incidència del càncer de pulmó s’ha estabilitzat durant aquest període.
En els homes, la disminució de la incidència de tumors associats a l’exposició del tabac (cavitat oral i faringe, esòfag, laringe), conjuntament amb l’estabilització de la incidència del càncer de pulmó des de 1993, s’ha associat a la disminució del tabaquisme durant els últims anys en aquest sexe.
En les dones, la incidència global de càncer s’ha estabilitzat en el període 1993-2007. En aquest període ha augmentat anualment la incidència dels tumors de pulmó (5,2%), ronyó (3,1%), cavitat oral i faringe (2,6%) i tiroides (1,6%). En canvi, ha disminuït anualment la incidència dels tumors de cèrvix (-2,3%), estómac (-1,7%) i ovari (-1,6%). Els dos tumors més freqüents, de mama i de còlon i recte, s’han estabilitzat en aquest període.
L’augment de la incidència del càncer de pulmó de les dones catalanes és similar a l’observat a altres països europeus, els EUA, el Canadà i Austràlia. Tanmateix, la incidència d’aquest tumor encara és de les més baixes d’Europa ja que el tabaquisme en les dones del nostre país va augmentar a partir dels anys setanta del segle passat.
Previsions. S’estima que un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparan un càncer al llarg de la vida. L’any 2020 es preveu que es diagnosticaran a Catalunya uns 26.000 casos de càncer en els homes (8.000 en els de 35 a 64 anys i 17.500 en els de més de 65 anys) i 18.300 en les dones (7.400 en les de 35 a 64 anys i 10.500 en les de més de 65 anys). L’augment del nombre de casos nous de càncer (aproximadament uns 10.000) respecte a l’any 2007 és atribuïble fonamentalment a l’envelliment previst de la població catalana.
Per a alguns dels tumors més freqüents a Catalunya existeixen programes de prevenció primària amb l’objectiu de disminuir l’aparició de nous casos de càncer. Així, els programes de salut per disminuir l’exposició al tabac en la població estan destinats a disminuir el nombre de casos de càncer associats al tabaquisme.
Per a alguns dels tumors més freqüentment diagnosticats a Catalunya existeixen programes de prevenció secundària que tenen com a objectiu augmentar els casos de càncer diagnosticats precoçment i, per tant, disminuir-ne la mortalitat. Els programes de cribratge del càncer de mama (mamografies) i el del càncer de còlon i recte (detecció de sang oculta en femta) en són un exemple.
A Catalunya es diagnostiquen anualment uns 200 càncers infantils (en nens i nenes de menys de 15 anys). Els càncers més freqüents en aquestes edats són els hematològics (leucèmies i limfomes) i els de cervell.
Mortalitat. Anualment a Catalunya moren unes 15.700 persones a causa del càncer, i és la primera causa de mortalitat en els homes i la segona en les dones, després de les malalties de l’aparell circulatori.
Moren anualment a causa del càncer uns 9.800 homes. Per ordre de freqüència, els cinc primers tipus de càncer que causen la mort són: pulmó (27,8%), còlon i recte (12,6%), pròstata (8,2%), bufeta de l’orina (5,9%) i estómac (5,5%), que representen el 60% de totes les defuncions per càncer.
Moren anualment unes 5.900 dones a causa del càncer. Per ordre de freqüència, els cinc primers tipus de càncer que causen la mort són: mama (16,4%), còlon i recte (15,1%), pulmó (7,3%), pàncrees (6,2%) i estómac (5,6%), que representen el 51% de totes les defuncions per càncer.
En els homes, la mortalitat global per càncer ha disminuït un 1,3% durant el període 1993-2007. La mortalitat per càncer de còlon i recte s’ha estabilitzat en el període 1993-2007.
En els homes, la disminució de la mortalitat dels tumors associats a l’exposició del tabac (cavitat oral i faringe, esòfag, laringe i pulmó) observada des de 1993 s’associa a la disminució del tabaquisme de la població masculina.
En les dones, la mortalitat global per càncer segueix disminuint anualment (-2,1% anual) durant el període 1993-2007. L’únic tumor on es constata un increment significatiu de la mortalitat és el de pulmó en les dones, amb un augment anual del 3,6%.
Supervivència. La supervivència al cap de cinc anys dels homes diagnosticats de càncer és del 51% i en les dones, del 63%. La supervivència varia segons el tipus de càncer: pròstata i mama (83% ambdós); còlon i recte (55%) i pulmó (14%).
La supervivència al cap de cinc anys dels nens i nenes amb càncer és del 80%.
Prevalença. L’any 2007 hi havia a Catalunya unes 111.500 persones (63.300 homes, 48.200 dones) amb un diagnòstic de càncer realitzat en el període 2003-2007.
 
Per a més informació:
 
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

La incidència del càncer a Catalunya

La incidència del càncer a Catalunya
PDF | 2385