Direcció General de Comunicació

Govern

El Govern dóna el vistiplau als treballs finals del Pla de Turisme de Catalunya 2012-2020

query_builder   4 desembre 2012 14:50

event_note Nota de premsa

El Govern dóna el vistiplau als treballs finals del Pla de Turisme de Catalunya 2012-2020

  • Pretén contribuir a consolidar i impulsar la competitivitat del sector, estratègic per a l'economia del país
 
  • El Pla de Turisme de Catalunya està integrat pel Pla Estratègic i pel Pla de Màrqueting Turístic
 
El Govern ha donat avui el vistiplau als treballs finals del Pla de Turisme de Catalunya 2012-2020, el primer document integral d’aquestes característiques que es realitza en l’àmbit del turisme al país. Elaborat pel Departament d’Empresa i Ocupació, està integrat, d'una banda, pel Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (2012-2016) i les Directrius Nacionals de Turisme 2020 i, de l’altra, pel Pla de Màrqueting Turístic.
 
El Govern considera el turisme un sector estratègic i tractor per a l’economia catalana. Amb l’objectiu de consolidar-lo i impulsar la seva competitivitat l’Executiu va acordar elaborar el document, que afecta de manera integral les polítiques dels diferents departaments de la Generalitat.
 
Els treballs d’elaboració han comptat amb una àmplia participació i aportació d’agents públics i privats del sector turístic. Un cop presentat davant del Govern, el pla endega la fase final, ja que només quedarà pendent el vistiplau a l’avaluació d’impacte ambiental, que s’està redactant actualment, i que ha de comptar amb l’informe preceptiu dels organismes competents.
 
 
Línies bàsiques del Pla Estratègic
 
Catalunya és una destinació turística madura, diversa i en expansió, que té com a repte principal reforçar la qualitat, fent-la compatible amb la quantitat de turistes que rep. Per aconseguir-ho, el Pla Estratègic de Turisme opta per un model de competitivitat basat en 5 grans directrius nacionals:
 
1.    El turisme com a projecte de país internacional. El turisme és una cadena de valor que implica una multiplicitat de sectors de tot el país que treballen amb una vocació cada cop més internacional.
 
2.    Catalunya com a destinació de destinacions. Un dels avantatges comparatius de Catalunya rau en la gran diversitat de destinacions. El seu futur turístic passa perquè totes funcionin de forma integrada i coordinada, sense renunciar a la seva singularitat, d’acord amb un model comú de competitivitat sostenible que entengui el territori com a factor clau del seu desenvolupament turístic.
 
3.    Una oferta de qualitat orientada a una demanda de qualitat. Cal invertir per convertir els recursos turístics en productes de qualitat orientats a un públic que aporti valor a la destinació i que en permeti la promoció efectiva.
 
4.    Una direcció de turisme transversal. El turisme és el sector més transversal que existeix i, per tant, una direcció de turisme eficaç ha de treballar transversalment tots els seus àmbits funcionals per assegurar el bon funcionament de tota la cadena de valor del turisme.
 
5.    Excel·lència. En la situació competitiva actual, la formació, la innovació, el coneixement dels idiomes i l’ús avançat de les noves tecnologies de la comunicació són elements clau per avançar en el camí de l’excel·lència turística.
 
 
Línies bàsiques del Pla de Màrqueting Turístic
 
1.    Aconseguir una marca turística “Catalunya” més poderosa. Com a primera fita, cal reforçar, d’una banda, la diferenciació i la rellevància de la marca Catalunya, i de l’altra, la seva estima i familiaritat.
 
2.    Orientar el màrqueting turístic a fidelitzar turistes i a continuar captant-ne de nous. Per optimitzar l’eficiència promocional cal que el màrqueting de Catalunya es relacioni amb el client a la destinació, s’enfoqui a satisfer-lo i a retenir-lo.
 
3.    Prioritzar les actuacions de màrqueting online per davant de l’acció promocional offline. El màrqueting turístic del segle XXI no es pot fer utilitzant eines del segle XX.
 
4.    Unes oficines a l’exterior amb un rol més rellevant. Major aprofitament de la xarxa de Centres de Promoció Turística de Catalunya a l’exterior, convertint-los en peça clau de l’acció turística internacional de Catalunya.
 
5.    Incrementar la col·laboració i la coordinació amb el sector, tant públic com privat.  Distribució de rols, codecisió en la política promocional i partenariat público-privat efectiu.
 
6.    Definir un nou model de gestió adaptant l’estructura de l’Agència Catalana de Turisme (ACT). Amb els plans estratègics i de màrqueting que es presentaran per a la seva aprovació definitiva s’ajuntarà el Pla de Recursos Humans de l’ACT, que ha de permetre complir els objectius del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya. 
 
El Govern a les xarxes
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
banner acords
banner butlletins
banner premsa
banner transparencia