El Govern integra la seva participació a Idiada Automotive Technology a la societat Avançsa, en el marc de la reestructuració del sector públic
 
El Govern ha acordat integrar a Avançsa la participació de la Generalitat a Idiada Automotive Technology, SA. Avançsa és una societat mercantil íntegrament participada per la Generalitat de Catalunya i adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació, que aglutina bona part de les participacions industrials de la Generalitat.
 
L’article 5 de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic, va determinar la dissolució de la societat pública IDIADA (Institut d’Investigació Aplicada de l’Automòbil) i l’extinció de la seva personalitat jurídica. Aquesta societat disposava d’una participació industrial del 20% dins l’empresa Idiada Automotive Technology, SA, i l’empresa Applus del 80% restant. D’acord amb la llei esmentada, en dissoldre’s IDIADA la Generalitat va subrogar-se’n els drets i obligacions, esdevenint propietària d’aquest 20%.
 
El Consell Executiu ha acordat avui traspassar la gestió i la titularitat d’aquesta participació a Avançsa. La participació suma una quantitat de 16.775.000 euros, que passa a integrar-se als actius d’Avançsa.
 
 
Pròrroga de la col·laboració en matèria estadística amb el Ministeri d’Agricultura
 
El Govern ha aprovat avui la pròrroga del conveni marc de col·laboració entre el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en matèria d’estadística. L’acord, signat el 20 de març de 2009, es prorroga fins al 31 de desembre de 2013.
 
En el marc del conveni s’han desenvolupat accions conjuntes en matèria d’estadística agrària, ramaderia i pesca; sobre recollida d’informació en explotacions agràries, establiments, empreses industrials i mercats de productes agraris, així com la gravació i la validació de les dades per executar el Programa d’estadístiques. També en el marc del conveni s’han realitzat els treballs de la Xarxa Comptable Agrària estatal (RECAN), gestionats i dirigits pel Govern en l’àmbit territorial català.