• El Consell Executiu ha autoritzat la signatura d’un acord marc de col·laboració tècnica i científica que abasta un ampli ventall de temàtiques relacionades amb el medi ambient
 
El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, i el Ministeri de l’Ambient de la República del Perú signaran properament un Memoràndum d’Entesa amb l’objectiu d’establir les línies de  col·laboració tècnica i científica en gestió ambiental i desenvolupament estratègic i sostenible dels recursos naturals.
 
Les dues parts intercanviaran coneixements en àmbits com la vigilància de la qualitat atmosfèrica; la gestió integrada dels recursos hídrics; la gestió dels residus sòlids i de les substàncies químiques; el control del soroll i de les radiacions no ionitzants; la intervenció, avaluació i qualificació ambiental, i l’educació ambiental, entre d’altres.
 
La cooperació en aquests àmbits es podrà materialitzar mitjançant l’intercanvi d’informació; d’experts i professionals; de desenvolupament de programes de capacitació; de creació de xarxes d’investigació; o a través de la realització conjunta de seminaris, tallers o visites tècniques.