Salut

El Departament de Salut presenta l'informe de la Central de Resultats de l'atenció primària

query_builder   14 desembre 2012 12:06

event_note Nota de premsa

El Departament de Salut presenta l'informe de la Central de Resultats de l'atenció primària

Els serveis que s’ofereixen a l’atenció primària tenen com a objectiu millorar la salut de la població amb una atenció integral que inclou l'atenció i la prevenció de malalties, l'educació en els hàbits saludables i l'orientació en l'assistència social.
 
L’informe, que ha estat elaborat per l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, avalua els 369 equips d’atenció primària del sistema de salut de Catalunya.
El Departament de Salut ha donat a conèixer l’informe de la Central de Resultats, que mostra i compara els resultats dels 369 equips d’atenció primària (EAP) del sistema sanitari de Catalunya a partir de diferents indicadors que identifiquen aspectes rellevants de l’activitat, la qualitat, la seguretat assistencial i l’eficiència dels centres.
L’informe respon a la demanda de transparència, tant en les decisions polítiques com en la gestió dels recursos públics, així com a la voluntat de donar a conèixer a la ciutadania l’ús dels recursos que es posen a disposició de les administracions públiques.
 
Aquest informe, que analitza l’activitat de 2011, pretén afavorir la comparació entre centres i monitorar l’evolució de la qualitat assistencial. Ha estat realitzat per l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya per encàrrec del Servei Català de la Salut que, en el seu paper d’asseguradora pública, vol conèixer els resultats dels diferents proveïdors del sistema sanitari d’utilització pública de Catalunya.
 
L’estudi avalua els 369 EAP del sistema de salut de Catalunya. Concretament s’han analitzat 33 indicadors que s’han agrupat en 5 blocs temàtics que intenten donar una visió global de l’activitat de l’atenció primària i de la seva qualitat i eficiència; la visió que la ciutadania expressa de l’atenció primària es recull en els indicadors de satisfacció.
 
Els equips d’atenció primària
 
Els equips professionals de l'atenció primària es dediquen a l'atenció i a la prevenció de problemes de salut, fan el seguiment de les malalties dels seus pacients i ofereixen educació en hàbits saludables, promoció de la salut i orientació en l'assistència social. La garantia de l’assistència sanitària bàsica i l’establiment dels mecanismes per oferir una atenció integrada, tant en l’àmbit hospitalari com sociosanitari, han estat prioritats en els darrers anys. En termes generals, la qualitat dels serveis d’atenció primària és alta i es considera un element definidor i primordial del sistema de salut, així com una de les claus del bon estat de salut de la població catalana.
 
A Catalunya hi ha un total de 369 equips d’atenció primària (EAP) constituïts per professionals que atenen el conjunt de la població d'un territori concret que està assegurada pel Servei Català de la Salut. La majoria d’equips tenen entre 6.000 i 35.000 assegurats assignats. L’Institut Català de la Salut és l’entitat proveïdora que gestiona el 77,7% dels EAP i el 12,8% d’EAP són gestionats per altres entitats proveïdores de naturalesa públicaI. La provisió del 9,6% d’EAP restants està encomanada a diverses entitats amb participació privada, entre les quals hi ha les entitats de base associativa (3,3% del total d’EAP).
 
 
Distribució dels professionals de l’atenció primària de salut
 
 
TIPUS DE PROFESSIONAL
DISTRIBUCIÓ
Medicina de família
4.518
Pediatria
1.069
Infermeria
5.161
Auxiliars d’infermeria
638
Odontologia
332
Assistència social
241
Auxiliars administratius
3.252
Altres
481
TOTAL
15.692
 
 
 
Principals resultats de l’informe
 
Ø  De l’informe es desprenen xifres referents a la mitjana de pacients que atenen els professionals dels centres d’atenció primària. Concretament, els metges de família atenen 25,3 pacients al dia; els pediatres, 21,9 pacients, i el  personal d’infermeria, uns 13 pacients al dia.
 
Ø  Durant el 2011 cada ciutadà va anar, de mitjana, més de sis vegades al seu centre d’atenció primària, xifra encara superior a les mitjanes europees. Tot i això, la el nombre de visites baixa respecte a anys anteriors gràcies a la implantació de la recepta electrònica i a l’increment de l’atenció telefònica.
 
Ø  Més del 30% de les visites dels adults estaven relacionades amb el diagnòstic i tractament de malalties cròniques (hipertensió, diabetis, malaltia pulmonar obstructiva crònica i malalties articulars). Pel que fa a les persones de menys de 15 anys, la bronquitis, l’asma i les infeccions víriques són els motius de consulta més freqüents.
 
Ø  Un 10% de les persones de més de 74 anys són beneficiàries del programa d’atenció domiciliària. Les xifres mostren que a les zones rurals la població fa un ús més elevat d’aquest programa que a les zones urbanes.
 
Ø  Un 5,3% dels ingressos hospitalaris de 2011 eren evitables i susceptibles de ser resolts per l’atenció primària. En seria un exemple el cas de les hospitalitzacions per complicacions agudes de diabetis o per malaltia pulmonar  obstructiva crònica; si aquests pacients estan ben controlats des de la primària, se’n pot evitar l‘hospitalització.
 
Ø  L’informe ens indica que el 63,1% de les persones diabètiques detectades tenen un control acceptable de la malaltia.
 
Ø  El 91% dels infants atesos a l’atenció primària estan ben vacunats. La cobertura vacunal ha seguit augmentant de forma continuada els darrers anys (del 81,5% el 2006 al 91,1% el 2011). Gràcies a això, durant les darreres dècades s’ha aconseguit una davallada molt important de la incidència de malalties evitables mitjançant vacunació i s’han eliminat la diftèria, la poliomielitis, el xarampió i la rubèola a Catalunya.
 
Ø  Durant l’any 2011 es van dispensar un total de 154,6 milions de receptes. El consum de medicaments augmenta amb l’edat: un usuari d’entre 85-89 anys consumeix 15 vegades més medicaments que un nen d’entre 5-10 anys, i 10 vegades més que un adult d’entre 30-34 anys.
 
Ø  L’índex de satisfacció dels usuaris atesos als serveis d’atenció primària de Catalunya durant el 2012 ha estat de 7,9 sobre 10. A més a més, 9 de cada 10 entrevistats diu que tornaria al mateix CAP si ho necessités. Tots dos indicadors presenten una tendència creixent respecte a l’any 2004.
 
Ø  L’estat de netedat dels centres, el nivell de soroll acceptable de la sala d’espera i l’atenció rebuda en el taulell són aspectes qualificats com a excel·lents per la major part d’usuaris. En canvi, la facilitat per gestionar el dia i hora de visita és un dels aspectes menys ben valorats.
 
 
 
 
Podeu consultar l’informe a través d’aquest  enllaç
 
 
 
 

1  

Fitxers adjunts

Departament de Salut

Departament de Salut
PDF | 1246