Direcció General de Comunicació

govern

El Govern porta les taxes judicials estatals al Consell de Garanties Estatutàries

query_builder   18 desembre 2012 14:58

event_note Nota de premsa

El Govern porta les taxes judicials estatals al Consell de Garanties Estatutàries

  • És el pas previ a la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat davant la possible invasió de les competències de l’Estat, que exigeix el pagament per serveis que presta i finança la Generalitat
 
El Consell Executiu ha acordat sol·licitar al Consell de Garanties Estatutàries un dictamen previ a la interposició d’un possible recurs d’inconstitucionalitat en relació amb els articles que van de l'1 a l’11 de la Llei 10/2012, de 20 de novembre, en la qual l’Estat regula el pagament de taxes en l’àmbit de l’Administració de justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.
 
El Govern considera que existeixen dubtes de la seva constitucionalitat, ja que l’augment notable dels imports que hauran de satisfer els ciutadans en concepte de taxes comporta un efecte dissuasiu evident, particularment en assumptes de petita quantia, com ja va posar de manifest el Consell General del Poder Judicial, màxim òrgan de govern dels jutges. El mateix Tribunal Constitucional s’ha pronunciat també en diverses ocasions en el sentit que la quantia de les taxes judicials no ha d’impedir ni obstaculitzar de manera desproporcionada l’accés a la jurisdicció. La quantia d’aquestes noves taxes podria vulnerar així el dret fonamental a la tutela judicial efectiva, reconeguda a l’article 24.1 de la Constitució espanyola.
 
Cal tenir en compte, a més, que aquest increment té una incidència especial a Catalunya, on des de l’1 de maig de 2012 s’aplica la taxa per a la prestació de serveis personals i materials en l’àmbit de l’Administració de justícia, creada per la Llei catalana 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics.
 
El Consell de Garanties Estatutàries haurà d’estudiar també si el fet imposable de la taxa estatal –l’objecte gravat amb la taxa que la llei anomena “l’exercici de la potestat jurisdiccional”– inclou, a part de la funció exercida per jutges i magistrats, tots els serveis materials i personals al servei de l’Administració de justícia. Aquests serveis són competència de la Generalitat, per la qual cosa l’Estat estaria exigint una taxa per serveis que presta i finança la Generalitat, en un exercici d’invasió de competències.
 
Per tot això, el Govern vol disposar d’un dictamen jurídic que analitzi si la llei estatal s’ajusta als preceptes de la Constitució espanyola i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
 
El Consell de Garanties Estatutàries disposa ara d’un mes per emetre el seu dictamen de caràcter preceptiu. El termini per plantejar el recurs d’inconstitucionalitat davant del TC acaba el 21 de febrer de 2013.
 
`